Církve stály v době pandemie na straně potřebných

Na omezení vyhlášená vládou v souvislosti s epidemií covid-19 zareagovala katolická církev okamžitě, a to hned v několika oblastech. Církve se prostřednictvím svých charitativních organizací i skrze nasazení mnoha duchovních, dobrovolníků, bohoslovců, nemocničních kaplanů a laiků podílely, a stále podílí, na pomoci postiženým koronavirovou epidemií.
Publikováno: 22. 6. 2020 13:30
Foto: Dominik Novák, Člověk a víra

V první linii

Mnoho kněží a celých farností po celé České republice organizovalo rozvoz ochranných pomůcek, dezinfekce do domovů důchodců, nemocnic, starým či sociálně slabým lidem. Farnosti, bohoslovci a tisícovky dobrovolníků šili roušky, mladí zajištovali hlídání dětí, obstarávali seniorům nákupy, nosily potraviny a vyzvedávaly léky apod.

Bohoslovci a studenti teologických fakult pomáhali přímo v jedné z pražských nemocnic, kde během dubna odpracovali (bez nároku na odměnu) celkem 12 směn, většinou v 3členných týmech, (tj. cca 180 hodin u pacientů). Také pomáhali v domovech pro seniory, v pečovatelské službě Charity, rozváželi obědy seniorům a provozovali šicí dílnu na ochranné roušky. Jejich službu v nemocnici přerušila karanténa – když se jeden z nich nakazil.

Někteří technicky zdatnější kněží dokonce sami vyráběli respirátory či ochranné štíty, aby mohli přímo za nemocnými. „Řekl jsem si, že bych snad dokázal vyrobit respirátor srovnatelných kvalit s těmi, které nikde nejsou. Hledání řešení a výroba trvaly asi dva týdny,“ popisuje výrobu vlastního respirátoru P. Cyril Kubánek, z farnosti Zlonice (vikariát Kladno).

Ve Zlíně například vzniklo  tzv. skautské krizové centrum sdružující ochotné skauty a ve spolupráci s dalšími dobrovolníky nebo úřady pomáhající tam, kde bylo třeba. Někteří se zapojili do výroby látkových roušek na ústa, jiní nakupovali pro seniory, roznášeli hotová jídla nebo koordinovali další dobrovolníky. A několik skautů se dokonce podílelo na výrobě ochranných štítů pro zdravotníky na 3D tiskárnách. „Ve Zlíně pomáhá naše krizové centrum tam, kde může. Dobrovolníci se starají o šití a distribuci roušek pro všechny typy zařízení, které to potřebují – tedy nemocnice, policie, sanatoria, psychiatrické léčebny, domovy seniorů a jiné,“ popsala skautka Veronika.

Finanční pomoc potřebným

Katolická církev byla během pandemie nucena omezit své činnosti, a to jak hlavní (zejména pořádání bohoslužeb), tak vedlejší hospodářské, což má rozsáhlé negativní dopady na její hospodaření. Jako gesto solidarity s potřebnými však rozhodla, že jednotlivé diecéze katolické církve nebudou žádat o příspěvek na náhradu mezd duchovních z programu Antivirus, s nadějí, že tyto prostředky budou použity ve prospěch jiných osob postižených současnou situací.

ČBK, jako zřizovatel Charity ČR, podpořila také vyhlášenou Sbírku pro Česko: Na vlně pomoci proti bezmoci. Čeští a moravští biskupové vyzvali věřící, aby dle svých možností, na tuto sbírku přispěli. Katolická církev se tak v této zcela mimořádné situaci aktivně hlásila na pomoc společnosti a státu, podpořila finančně ty, kteří to nejvíce potřebovali, i když po dobu pandemie sama přišla o velkou část příjmů. Odhadované ztráty katolických diecézí jsou cca. 220 milionů korun, a to zejména kvůli absenci sbírek v kostelích, úbytku cestovního ruchu  (hotely, penziony a další ubytovací kapacity), za vstupné do kostelů a dalších objektů, nutnosti snížení pronájmů (byty, provozovny) a výpovědích z nájemních bytů a provozoven.

Duchovně stále nablízku

I v době uzavřených kostelů byla církev na straně věřících nejen s materiální ale samozřejmě i duchovní pomocí. Mnoho svatostánků zůstalo otevřeno k individuální modlitbě a řada kněží riskovala své zdraví, aby i nadále mohla být nablízku nejen svým farníkům, ale všem, kteří se ocitli z důvodu pandemie v jakkoliv nepříznivé situaci. Svátosti udíleli i navzdory možné nákaze. 

Katolická církev poskytovala během pandemie duchovní a psychologickou pomoc po telefonu napříč celou republikou. Na desítky kněží, kteří  reagovali na výzvu svých biskupů a byli ochotni vykonávat tuto službu, se obraceli ti, kteří v době pandemie potřebovali podporu nebo povzbuzení. Telefonickou duchovní pomoc poskytovali i dva biskupové Tomáš Holub a František Radkovský.

„Telefonická intervence tohoto charakteru se snažila nabídnout pomoc všem lidem, kteří v daném období potřebovali podporu, duchovní povzbuzení, zprostředkování konkrétní pomoci nebo se jen sdílet s těžkostmi, které na ně či jejich rodinu dopadaly,“ říká Marcela Kořenková, která zajišťovala tuto službu v Olomouci. Mezi hlavními problémy se podle ní vyskytovaly pocity úzkosti, osamocení, strach z nemoci a smrti nebo obava z budoucnosti.

Mnoho farností začalo živě streamovat své bohoslužby, modlitby, kázání. Portál mseonline.cz denně nabízel mnoho možností, kde sledovat bohoslužby z celé republiky. Organizovány byly společné modlitby za ukončení pandemie prostřednictvím moderních technologií (facebook, zoom atd). Katolický týdeník byl po dobu pandemie k dispozici ke stažení zdarma. „Můžeme říci, že díky pandemii u nás duchovní potřeby zesílily, ostatně jsme tu od toho, abychom lidem dodali útěchu, když ji potřebují,“ říká P. Stanislav Přibyl, generální sekretář ČBK a dodává: „Zjistili jsme, že mnoho věcí k životu nepotřebujeme, ale modlitbu ano.“

 

Kontakt:

CSILic. Monika Klimentová

Vedoucí tiskového střediska ČBK

klimentova@cirkev.cz

Autor článku:
Tereza Myslilová

Související články

Další aktuality

Do pokladniček Tříkrálové sbírky můžete přispět do neděle, poté ještě online

Více než 14 milionů korun již věnovali dárci do statických pokladniček letošní Tříkrálové sbírky. Tyto pokladničky, umístěné v sídlech Charit, na místních úřadech, v některých obchodech ale také v kostelech, jsou letos náhradou za skupinky dětí, převlečené za bájné tři krále. Kvůli pandemii nemoci covid-19 a souvisejících přijatých opatření letos tříkráloví koledníci vůbec nemohli vyjít do ulic. Tříkrálové sbírka se tak koná právě pomocí statických pokladniček a to až do neděle 24. ledna. Současně probíhá v online prostředí, kde sbírka pokračuje až do 30. dubna.
22.01.2021

Američtí biskupové: Těšíme se na spolupráci, vhod i nevhod

Američtí biskupové ujišťují o své modlitbě za nového prezidenta Spojených států a připravenosti spolupracovat s jeho administrativou. Očekávají, že jako v případě každého prezidentksého mandátu budou oblasti, ve kterých se budou shodovat a úzce spolupracovat, ale také jiné, v nichž se názory budou zásadně lišit a střetávat.
22.01.2021

Papež uznal heroické ctnosti profesora Lejeuna, objevitele příčiny Downova syndromu

Papež František schválil zveřejnění nových dekretů Kongregace pro svatořečení. Jeden z nich uznává heroické ctnosti francouzského genetika a obránce života profesora Jérôma Lejeuna. Pokud bude uznán zázrak na jeho přímluvu, může být započten mezi blahoslavené.
22.01.2021

Poselství Svatého otce Františka k 29. světovému dni nemocných

Přinášíme vám poselství Svatého otce k 29. světovému dni nemocných, který si připomínáme 11. února 2021 na svátek Panny Marie Lurdské. „Jenom jeden je váš Mistr, a vy všichni jste bratři“ (Mt 23,8). Základem péče o nemocné je vztah důvěry.
22.01.2021

Modernizační fond podporuje obnovitelné zdroje energie

Modernizační fond je nový finanční nástroj, který čerpá prostředky zejména z emisních povolenek. Pro ČR je předpokládaná alokace cca 150 mld. Kč. Prostředky budou směřovat do teplárenství, obnovitelných zdrojů energie, energetických úspor, čisté mobility a komunitní energetiky.
21.01.2021