Papež František: S Bohem nikdy nejsme sami

Během pravidelné středeční audience přenášené z knihovny Apoštolského paláce navázal papež František na cyklus katechezí na téma modlitba.Tentokrát byla hlavním tématem osobnost a modlitba krále Davida.
Publikováno: 24. 6. 2020 15:00

Audience byla zahájena čtením ze žalmu (Žl 18,2-3.29.33), ve kterém se v úvodu praví, že jej zpíval Hospodinův služebník David, když jej Hospodin vysvobodil z moci všech nepřátel.

Na úvod své katecheze poukázal svatý otec propojenost krále Davida s Ježíšem. Král David byl Bohem vybrán k jedinečnému úkolu a má ústřední místo v dějinách Božího lidu a naší víry. Ježíš, řekl papež František, bývá nazýván „Synem Davidovým“ a splnil starobylé sliby, „král, který je naprosto podle Božího srdce, dokonale poslušný Otci a věrně naplňuje Jeho plán spásy.“ 

Pastýř

Příběh Davidova života začíná v oblasti kolem Betléma, kde pase stáda svého otce Jesseho. „Pracoval na čerstvém vzduchu, představujeme si, že měl rád vítr, hlas přírody a sluneční paprsky.“ Papež řekl, že David je především pastýř. Muž, který chrání ostatní před nebezpečím a pečuje o jejich obživu. V této linii se také Ježíš nazval „dobrým pastýřem, který nabízí za ovce svůj život, vede je a každou zná jménem.“

Později, když David okrade jiného muže, aby si vzal jeho ženu, pochopí díky proroku Nátanovi, jak těžký hřích spáchal. „David ihned pochopí, že byl špatným pastýřem a že už přestal být pokorným služebníkem, nakazil se zpupností a stal se pytlákem, který vraždí a loupí.“

S duší básníka

Papež František pokračoval v úvahách o tom, co nazval Davidovou duší básníka. „Jedinou průvodkyní jeho duše byla citera, na kterou během dlouhých dnů v samotě rád hrál a zpíval Bohu.“ Z tohoto lze dle slov papeže Františka vytušit, že David nebyl vulgární muž, ale spíš naopak, byl citlivý, zpíval Bohu hymny radosti i nářku nebo pokání. „Svět, který pozoruje, není němá scéna. V odvíjejícím se dění objímá svým pohledem obrovské tajemství.“

Úvahy nad životním tajemstvím

Papež František uvedl, že modlitba vychází z „přesvědčení, že život není něčím, co nás míjí, nýbrž úžasným tajemstvím, které v nás budí poezii, hudbu, vděčnost, chválu anebo bědování a úpěnlivou prosbu.“ Biblická tradice podle něj tvrdí, že David byl velkým umělcem, který stál za skladbou žalmů. David „má jedno přání: být dobrým pastýřem,“ a když se na něj podíváme, byl to „světec i hříšník, pronásledovaný i pronásledovatel, oběť i vrah.“ Byl tedy plný protikladů. „I my ve svém životě často zaznamenáváme protiklady. Všichni lidé ve svém životě hřeší nedůsledností.“ 

Přinesme všechno Bohu

Podle papeže stejně jako v Davidově životě, má život „jednu červenou nit, která dává všemu dění jednotu, a tou je jeho modlitba. Je to hlas, který nikdy neumlká. David se modlil ve všech situacích, ač by světcem, hříšníkem, pronásledovaným či pronásledovatelem, obětí nebo vrahem. „A takto nás David učí plně navazovat dialog s Bohem: radost i vina, láska i bolest, přátelství i nemoc. Všechno se může stát slovem, adresovaným Tomu, který nám naslouchá neustále,“ dodal svatý otec.

„David, který zakusil samotu, ve skutečnosti nikdy nebyl osamocen,“ a připomněl, že právě modlitba nás činí vznešenými, protože dokáže zajistit vztah s Bohem, který je „člověku opravdovým Druhem na cestě, uprostřed tisícera životních strastí, v dobrém i zlém.“

Celý text papežovy promluvy naleznete zde.

Na závěr virtuální generální audience v knihovně Apoštolského paláce vzpomněl Petrův nástupce dnešní liturgickou slavnost Narození svatého Jana Křtitele.

„Učme se od Ježíšova Předchůdce schopnosti odvážně dosvědčovat evangelium, nehledě na svoje rozdíly, zachovávaje svornost a přátelství, jež jsou základem věrohodnosti každého poselství víry.“

Po společné modlitbě Otče náš papež všem požehnal.

Zdroj: Vatican News, překlad Milan Glaser

Autor článku:
Tereza Myslilová

Související články

Další aktuality

Syndrom vyhoření a jeho prevence - lektorka Bc. Zuzana Zborayová

Jak hořet ve svém poslání a nevyhořet? Co je syndrom vyhoření, proč k němu dochází a jak mu předejít? Poslání je víc než jen práce. Poslání si žádá celého člověka a pracovní doba prakticky neexistuje. Aby byl člověk schopný něco takového zvládat, potřebuje se naučit vnímat sebe a včas detekovat příznaky stresu a nadměrné zátěže.
15.07.2020

Celosvětová virtuální pouť do Lurd

16. července, v den výročí posledního zjevení Panny Marie sv. Bernardetě Soubirousové, organizuje poutní místo v Lurdech celosvětovou virtuální pouť. Televizní a internetové přenosy z Lurdské jeskyně potrvají 15 hodin.
15.07.2020

Papež daroval plicní ventilátor pro domorodce v brazilském státu Pará

Do nemocnice Hospital de Campanha v brazilském státě Pará dorazil jeden ze čtyř plicních ventilátorů, které papež František daroval především domorodému obyvatelstvu infikovanému koronavirem.
15.07.2020

Dovolená v Česku? Církev nabízí desítky lokalit, pro hosty opravila penziony i chrámy

Prázdniny u moře letos řada lidí oželí kvůli zvýšeným zdravotním rizikům. V atraktivních českých destinacích, jako je Šumava nebo Pálava, zase může být problém sehnat vhodné ubytování nebo se vyhnout tlačenicím. Katolická církev proto upozorňuje na svou nabídku zázemí pro klidnou letní dovolenou na více než 60 zajímavých lokalitách. Ubytování nabízí lidem v hotelích, ale také na farách nebo v klášterních areálech. „Chceme vyjít vstříc hlavně rodinám s dětmi, které budou hledat alternativy – finančně dostupnou, klidnou dovolenou bez davů a na hezkém místě,“ vysvětluje P. Stanislav Přibyl generální sekretář České biskupské konference.
15.07.2020

Zemřel eparchální mukačevský biskup Milan Šášik

V úterý 14.7.2020 zemřel biskup Milan Šášik CM, eparchiální mukačevský biskup. Biskup Milan Šášik zemřel v nemocnici v Užhorodě na Ukrajině.
15.07.2020