Nové Katechetické direktorium vyzývá k evangelizaci “digitálního kontinentu”

Svatý stolec dnes představil nové Katechetické direktorium. Aktualizovat evangelium skrze kulturu setkání, ukládá se za úkol v podtitulu odkazujícímu slovníkem papeže Františka k úzkému poutu mezi evangelizací a katechezí, propojeností prvního hlásání s dozrálou vírou předávanou osobním příkladem.
Publikováno: 25. 6. 2020 22:15

Dokument navazuje na Všeobecné katechetické direktorium z roku 1971 (Direttorio catechistico generale) a Všeobecné direktorum ke katechezi z roku 1997 (Direttorio generale per la catechesi). Vypracovala jej Papežská rada pro novou evangelizaci a papež František k němu připojil podpis již 23. března, na liturgickou památku sv. Turibia z Mogroveja, misionáře z 16. století, evangelizátora v oblasti dnešního Peru a patrona latinskoamerických biskupů.

Třísetstránkový dokument je rozčleněn do tří oddílů a 12 kapitol. Připomíná, že každý pokřtěný je učedníkem a misionářem, a proto na něm také spočívá úkol hledat nové jazyky k předávání víry. Za vodítko si přitom má osvojit tři základní principy: svědectví, neboť “Církev neroste proselytismem, ale přitažlivostí”, milosrdenství, jež je autentickou katechezí činící hlásání víry věrohodným, a konečně svobodný a nezištný dialog, který k ničemu nenutí, nýbrž je založen na lásce a přispívá k pokoji mezi lidmi.

První část, nadepsaná “Katecheze v evangelizačním poslání církve”, pojednává především o formaci katechety, který musí na prvním místě katechetou “být”, a teprve potom katechetu “dělat”. Žádá se od něho život v misionářském duchu, vzdálený sterilnímu pastoračnímu aktivismu a individualismu. Učitelé, vychovatelé a katecheté mají být svědky, kteří pokorně, s respektem ke svobodě druhého člověka, doprovázejí a kreativně využívají nových nástrojů a jazyků.

Druhá část, nazvaná  “Procesy katecheze”, poukazuje na prvním místě k významu rodiny, jako přirozenému, spontánnímu prostředí života z víry. Právě v rodině je křesťanská výchova “více dosvědčovaná než vyučovaná”. Ohledně neregulerních situací a nových rodinných scénářů přítomných v dnešní společnosti direktorium vybízí k doprovázení, naslouchání a porozumění, které by všem mohlo vracet důvěru a naději. 

Dokument nezapomíná ani na katechezi postižených lidí, označovaných za “svědky základních pravd lidského života”, kteří mají být přijímáni jako dar a zapojováni do života společenství, zatímco jejich rodiny si zaslouží “úctu a obdiv”.

Dalšími kategoriemi, kterých si všímá nové katechetické direktorium jsou migranti, jejichž situace daleko od domova je vystavuje také krizi víry. Rovněž v jejich případě se katecheze má zaměřit na přijetí a solidaritu, podporu v boji proti předsudkům a nebezpečím, do nichž mohou upadnout, jako je obchod s lidmi. Za “misijní oblast” označuje dokument také vězení, kde je úkolem církve hlásat spásu v Kristu a ukazovat svou mateřskou tvář. A konečně se nesmí zapomínat na přednostní pozornost k chudým, kde je zapotřebí kromě výchovy k evangelní chudobě šířit kulturu bratrství, ale také rozhořčení nad situacemi bídy a nespravedlnosti.

Třetí část, věnovaná “Katechezi v partikulárních církvích”, vyzdvihuje zejména roli farností, označených za “příklad komunitního apoštolátu”. Povzbuzován jsou zejména ke kreativní katechezi a “vycházení” do situací konkrétních lidí. Katolické školy direktorium vybízí, aby přešly od institucionálního konceptu k představě školy jako společenství víry, v nichž se výchovný projekt zakládá na evangelních hodnotách. Ohledně výuky náboženství se zdůrazňuje, že je specifickou disciplínou, avšak komplementární ke katechezi. Náboženská oblast je dimenzí lidské existence, a tedy nesmí být opomíjena, konstatuje direktorium a označuje za právo rodičů a studentů získat integrální formaci také pokud jde o výuku náboženství.

Obsáhlý text katechetického direktoria si všímá také řady dalších specifických otázek, jako je ekumenismus a mezináboženský dialog, v nichž klade důraz na výchovu k míru a spravedlnosti, vzájemnému poznávání a unikání povrchním generalizacím. Upozorňuje na dvojí stránku digitální epochy, která na jedné straně přeje nezávislým informacím a rozšiřuje možnosti poznání, ale zároveň může vést do samoty, manipulací, kyberšikany a dalších nešvarů. Úkolem katecheze v této oblasti je výchova k rezistenci vůči “kultuře chvilkovosti”, postrádající hierarchii hodnot a neschopné rozlišovat pravdu a kvalitu. Zejména mladé lidi je třeba doprovázet v hledání vnitřní svobody, která jim pomůže vystoupit ze stádovosti na sociálních sítích. Právě “digitální kontinent” označuje direktorium za výzvu dnešní evangelizace a vybízí k nabízení prostoru pro zkušenost autentické víry a interpretačních klíčů k velkým otázkám lidské existence.

Zvláštní pasáže se věnují rovněž vztahu víry, vědy a techniky. K bioetické problematice se zdůrazňuje, že “ne všechno, co je technicky možné, je morálně přijatelné”. Direktorium upozorňuje také na potřebu specifické formace katechetů, založené na principu posvátnosti a nedotknutelnosti lidského života. V tomto kontextu dokument odsuzuje trest smrti jako “nelidské opatření, ponižující důstojnost člověka”. Mezi tématy nechybí ani volání po “hluboké ekologické konverzi” a volání po katechezi pozorné k péči o stvoření a výchově k nekonzumnímu způsobu života.

(Zdroj: Vatican News)

Autor článku:
Tereza Myslilová

Související články

Další aktuality

Syndrom vyhoření a jeho prevence - lektorka Bc. Zuzana Zborayová

Jak hořet ve svém poslání a nevyhořet? Co je syndrom vyhoření, proč k němu dochází a jak mu předejít? Poslání je víc než jen práce. Poslání si žádá celého člověka a pracovní doba prakticky neexistuje. Aby byl člověk schopný něco takového zvládat, potřebuje se naučit vnímat sebe a včas detekovat příznaky stresu a nadměrné zátěže.
15.07.2020

Celosvětová virtuální pouť do Lurd

16. července, v den výročí posledního zjevení Panny Marie sv. Bernardetě Soubirousové, organizuje poutní místo v Lurdech celosvětovou virtuální pouť. Televizní a internetové přenosy z Lurdské jeskyně potrvají 15 hodin.
15.07.2020

Papež daroval plicní ventilátor pro domorodce v brazilském státu Pará

Do nemocnice Hospital de Campanha v brazilském státě Pará dorazil jeden ze čtyř plicních ventilátorů, které papež František daroval především domorodému obyvatelstvu infikovanému koronavirem.
15.07.2020

Dovolená v Česku? Církev nabízí desítky lokalit, pro hosty opravila penziony i chrámy

Prázdniny u moře letos řada lidí oželí kvůli zvýšeným zdravotním rizikům. V atraktivních českých destinacích, jako je Šumava nebo Pálava, zase může být problém sehnat vhodné ubytování nebo se vyhnout tlačenicím. Katolická církev proto upozorňuje na svou nabídku zázemí pro klidnou letní dovolenou na více než 60 zajímavých lokalitách. Ubytování nabízí lidem v hotelích, ale také na farách nebo v klášterních areálech. „Chceme vyjít vstříc hlavně rodinám s dětmi, které budou hledat alternativy – finančně dostupnou, klidnou dovolenou bez davů a na hezkém místě,“ vysvětluje P. Stanislav Přibyl generální sekretář České biskupské konference.
15.07.2020

Zemřel eparchální mukačevský biskup Milan Šášik

V úterý 14.7.2020 zemřel biskup Milan Šášik CM, eparchiální mukačevský biskup. Biskup Milan Šášik zemřel v nemocnici v Užhorodě na Ukrajině.
15.07.2020