50. výročí kněžství emeritního biskupa Františka Radkovského

Dnes si připomínáme kněžské jubileum otce biskupa Františka Radkovského, emeritního biskupa plzeňského. Právě dnes je to 50 let, co byl v Praze vysvěcen na kněze. Kněžské svěcení přijal 27. června 1970.
Publikováno: 27. 6. 2020 8:00

Biskup František Radovksý se narodil 3. října 1939 v Třešti na Jihlavsku. Po studiích na Jedenáctileté škole v Telči začal v roce 1957 studovat na Matematicko-fyzikální fakultě Univerzity Karlovy v Praze. Specializoval se na matematickou statistiku, promoval v roce 1962. V letech 1962 až 1964 vykonával základní vojenskou službu na východním Slovensku. Po jejím ukončení pracoval jako matematický statistik ve Státním výzkumném ústavu pro výzkum automatizace sklářského průmyslu a poté v Pedagogickém ústavu ČSAV, kde se podílel na přípravě modernizace výuky matematiky.

V roce 1966 nastoupil do kněžského semináře a začal studovat na Cyrilometodějské bohoslovecké fakultě v Litoměřicích. Po vysvěcení působil dva roky jako kaplan v Mariánských Lázních a od roku 1972 byl duchovním správcem farnosti Františkovy Lázně.

Dne 17. března 1990 byl papežem Janem Pavlem II. jmenován titulárním biskupem aggarským a pomocným biskupem pražským. Biskupské svěcení přijal v Praze z rukou pražského arcibiskupa kardinála ThDr. Františka Tomáška 7. dubna 1990. Za biskupské heslo si zvolil slova z 1. listu apoštola Jana: „Uvěřili jsme v lásku“.

Prvním biskupem plzeňské diecéze, nově zřízené papežem Janem Pavlem II., byl jmenován 31. května 1993 a 10. července 1993 se ujal jejího řízení. Od založení Biskupské konference ČSFR byl jejím generálním sekretářem. Tuto funkci zastával i po rozdělení státu a vzniku České biskupské konference až do 7. července 1993. Od roku 2009 je čestným občanem Plzně, Třeště a Telče. Z rukou prezidenta republiky převzal 28. října 2015 medaili za zásluhy.

Od 1. května 2016 byl biskupem Mons. Tomášem Holubem jmenován prezidentem Diecézní charity Plzeň.

Při České biskupské konferenci byl odpovědný za ekumenismus a byl členem Rady ČBK pro Charitu.

Autor článku:
TS ČBK

Související články