Papež František: Ježíš je kamenem, na kterém se Šimon stal skálou

Na Svatopetrském náměstí oslovil papež František z okna třetího patra Apoštolského paláce asi 200 lidí, kteří si za poledního horka přišli vyslechnout pravidelnou promluvu u příležitosti slavnosti sv. Petra a Pavla.
Publikováno: 29. 6. 2020 16:45

Při modlitbě Anděl Páně o slavnosti svatých Petra a Pavla papež František vyzval křesťany, aby učinili svůj život darem a uznali Ježíše jako živého Boha. 

V promluvě se zamýšlel především nad životem svatého Petra, když v pondělním prvním čtení ze Skutků apoštolů (Sk 12, 1 - 11) stavěl do kontrastu zachránění apoštola Petra před smrtí s jeho pozdějším uvězněním v Římě a mučednictvím. Papež František se ptal: „Jak to, že byl z této zkoušky nejprve vysvobozen a potom nikoli?“

Učiňme naše životy darem

Papež František vysvětlil, že Pán udělil sv. Petrovi „mnoho milostí a vysvobodil jej od zla“ stejným způsobem tak koná i v našem případě. 
I když často přicházíme k Bohu jen ve chvílích, kdy něco potřebujeme,  „Bůh však vidí dál a vybízí nás jít dál, hledat nejenom Jeho dary, nýbrž Jeho samého, a svěřovat mu nejenom problémy, nýbrž svůj život.“
Tímto způsobem může Bůh „konečně udělit tu největší milost, kterou je darovat život“, protože nejdůležitější věcí v životě je učinit život darem.“
Svatý otec tak poukázal na to, že „Bůh si přeje, abychom rostli darováním, pouze tak budeme velicí. Rosteme, pokud se dáváme druhým.“ A připomněl příklad svatého Petra, když řekl, že „se nestal hrdinou proto, že byl vysvobozen z vězení, nýbrž proto, že zde odevzdal svůj život.“
Svatý Petr „přeměnil místo popravy na útulné místo naděje, ve kterém se nacházíme,“ řekl papež.

Požehnaný a šťastný život

„Oč tedy Boha prosit: nejenom o pouhou milost okamžiku, nýbrž o milost života," řekl papež František.
Svatý otec poté citoval evangelijní čtení z Matoušova evangelia (Mt 16, 13 - 19) a řekl, že Ježíšova otázka týkající se Jeho identity, kterou položil apoštolům, proměnila Petrův život. 
Ježíš se zeptal svých učedníků: „Za koho mne pokládáš Ty?“ A Petr odpověděl: „Ty jsi Mesiáš, Syn živého Boha“. Ježíš pokračoval: „Blahoslavený jsi, Šimone, synu Jonášův.“
Papež František vysvětlil, že Ježíšovo slovo „blahoslavený“ znamená „šťastný“. Ježíš řekl „jsi blahoslavený“ jako odpověď Petrovi, který jej prohlásil za „živého Boha“.
Tajemství požehnaného a šťastného života je tedy „uznat Ježíše, avšak Ježíše jako živého Boha, nikoli jako sochu“ dodal.


Místo Ježíše v našich životech

Svatý otec vysvětlil, že Šimonovo jméno bylo změněno na „skálu“, když Ježíš řekl: „Ty jsi Petr – Skála – a na té skále zbuduji svou církev“ (Mt 16, 18). Nebyl nazván skálou proto, že by Petr „byl pevným a spolehlivým mužem. Nikoli, dopustí se ještě mnoha chyb, není zrovna spolehlivý, pochybí a dokonce Mistra zapře,“ ale proto, že „Ježíš je kamenem, na kterém se Šimon stal skálou.“
Dodal, že „není důležité vědět, že Ježíš je velikánem dějin,“ ani není důležité si „cenit toho, co řekl nebo činil“. Spíše „záleží na tom, jaké mu dávám místo ve svém životě.“ A jak papež připomněl: „Totéž můžeme říci o apoštolovi Pavlovi, který se zcela daroval evangeliu a všechno ostatní považoval za smetí, aby získal Krista.“

V tomto ohledu nás papež pozval, abychom si společně s apoštoly položili otázku: „Na čem jsem založil život já? Myslím jenom na okamžité potřeby anebo věřím, že mojí pravou potřebou je Ježíš, který ze mne vytváří dar? A jak svůj život buduji? Na svých schopnostech nebo na živém Bohu?“

Na závěr své katecheze se papež František modlil, aby nám Panna Maria, která vše svěřila Bohu, pomohla, abychom Ho postavili do centra našeho každodenního života.

Celý text papežovy promluvy naleznete zde.

Potom Petrův nástupce oslovil obyvatele města Řím, zmínil delegaci ekumenického patriarchátu, jež letos nemohla být přítomna na slavnosti patronů věčného města kvůli pandemii a vyjádřil naději, že bude vbrzku možné pokračovat ve vzájemných návštěvách. Potom dodal:

„Na slavnost svatých Petra a Pavla bych rád připomněl množství mučedníků, kteří byli sťati, upáleni za živa a zabiti, zejména v době císaře Nerona, právě na místech, kde se nyní nacházíte. Tato půda je nasáklá krví našich křesťanských bratří, jejichž památku budeme slavit zítra.“

Po společné mariánské modlitbě Anděl Páně papež všem požehnal.

(Zdroj: Vatican News, překlad Milan Glaser)

Autor článku:
Tereza Myslilová

Související články