ČBK na Velehradě ocenila významné osobnosti

Na závěr slavnostní poutní mše svaté 5. července na Velehradě ocenila Česká biskupská konference několik významných osobností z různých oblastí veřejného života. Představujeme oceněné pro rok 2020:
Publikováno: 5. 7. 2020 14:30

Foto: Tomáš Holeček, Člověk a víra

Na závěr slavnostní bohoslužby 5. července - jak bývá tradicí - byly oceněny Českou biskupskou konferencí tyto osobnosti: 

Řád sv. Cyrila a Metoděje

MgA. Zdeňka Vaculovičová - zakladatelka mezinárodního festivalu současného umění s duchovním zaměřením Forfest

Paní Zdeňka Vaculovičová, česká houslistka, učitelka hudby, dirigentka a také skladatelka, založila společně se svým manželůem občanské sdružení Umělecká inicitaiva Kroměříž. Toto občanské sdružení již 30 let pořádá Mezinárodní festival současného umění Forfest Czech republic s duchovním zaměřením. Festival Forfest je dlouholetým členem prestižní asociace European Conference of Promoters of New Music a v roce 2015 získal prestižní Cenu České hudební rady a byl vybrán mezinárodní porotou EFFE Brusel (Europe for Festivals,Festivals for Europe) pro širší evropský projekt EFFE Label 2017- 2018.
 

Děkovné uznání ČBK

Jáhen Mgr. Josef Janšta za celoživotní literární činnost spojenou s formací a předáváním víry dětem a mládeži

Pan Josef Janšta absolvoval teologická studia v Olomouci, ale v závěru studií se rozhodl nepřistoupit ke kněžskému svěcení, oženil se a stal se otcem tří chlapců z nichž jeden se stal knězem. Během minulého režimu se podílel na samizdatových přepisech a vydání liturgických knih. Přeložil z polštiny kérygmaticky psanou knihu Na szlaku Božym, z němčiny katechetické příručky Kinder Gottes, Zeichnis der Liebe a katechismus Grundriss des Glaubens. Do druhé poloviny osmdesátých let je možné datovat jeho první beletristický počin formou knihy Tomášek, příběhy živé víry nejprve míněné pro vlastní děti, pak oblíbené mnohými generacemi rodičů i dětí. V roce 1990 přijal jáhenské svěcení z rukou arcibiskupa Františka Vaňáka. 
Je autorem více jak 30 děl pro děti a mládež, množství katechezí a článků do nejrůznějších křesťanských periodik včetně Katolického týdeníku. V časopise Tarsicius je autorem duchovního slova, komiksových seriálů, textů k fotopřiběhům a řady povídek. Stál u zrodu časopisu pro ministranty Pueri Domini (vycházel 1991 - 2008), který byl součásti jeho aktivit pro ministranty v tehdy ještě nerozdělené arcidiecézi olomoucké a později v diecézi ostravsko-opavské. V letošním roce oslavil své 70. narozeniny a 30. výročí jáhenského svěcení. Svou literární tvorbou přispěl Josef Janšta k předávání víry několika generacím dětí a mladých lidí. 

Pamětní medaile ČBK

Sylva Bernardová - za činnost pro ochranu života a ve prospěch Církve.

Paní Sylva Bernardová je spoluzakladatelka Hnutí pro život a spolupracovnice legendárního MUDr. Zdeňka Hejla. V současnosti je členkou vedení Hnutí a spolupracovnicí RC Monitoru. Je nesmírně aktivní, skromná a obětavá osoba. Velkou část svého života věnuje boji za nenarozené děti a jejich matky v rámci projektu Nesoudíme. Pomáháme. Ten nabízí pomoc ženám, které čekají nečekaně dítě, a okolí nebo okolnosti je nutí k podstoupení potratu. Projekt nabízí jak poradnu, tak bezplatnou telefonní linku.

Pamětní medaile ČBK

Mgr. Martin Zamazal - vedoucí humanitárního oddělení Arcidiecézní charity Olomouc a současně národní koordinátor Charity ČR pro mimořádné události.

Martin Zamazal, vedoucí humanitárního oddělení Arcidiecézní charity Olomouc a současně národní koordinátor Charity ČR pro mimořádné události. V minulosti působil jako vedoucí mise Charity ČR v Čečensku, angažoval se v pomoci Charity během balkánské krize, v roce 2010 působil dlouhodobě na Haiti po zemětřesení. 

V současné době s velkým nasazením pomáhal zabezpečit pracovníky charit ochrannými prostředky během pandemie COVID-19, a to nejenom v Arcidiecézi olomoucké, ale v rámci celé ČR. Je autorem nebo spoluautorem metodických materiálů pro zvládání mimořádných událostí. Během současné pandemie pracoval trvale s nesmírným osobním nasazením.

Autor článku:
Tereza Myslilová

Související články

Další aktuality

Kéž vás uchvátí a vede Mariin příklad, napsal papež mladým do Medžugorje

Papež František zaslal list účastníkům festivalu mládeže (Mladifest) v Medžugorje. Toto setkání se koná každoročně ve dnech 1. – 6. srpna za účasti několika desítek tisíc lidí z více než stovky zemí. Letošní 31. ročník však probíhá za sanitárních restrikcí, tedy s podstatně menší účastí a hlavně po internetu. Nicméně, vůbec poprvé mu věnoval pozornost Petrův nástupce, který zaslal učastníkům zvláštní list prostřednictvím apoštolského nuncia v Bosně a Hercegovině, mons. Luigi Pezzuta, který jej přečetl během zahajovací ceremonie v sobotu v podvečer (1.8.).
03.08.2020

Biskup Bergoglio a eucharistický zázrak v Buenos Aires

Papež František ještě jako buenosaireský biskup schválil vědecké přešetření domnělého eucharistického zázraku, k němuž došlo v letech 1992-1996 a který bývá označován za „eucharistický zázrak z Buenos Aires“. Již jako kardinál pak vícekrát navštívil kostel Nejsvětější Panny Marie v centru argentinského hlavního města, který uchovává znamení tohoto divu, a vedl tam eucharistickou adoraci.
03.08.2020

Papež: Soucit je důvěra v prozřetelnou Otcovu lásku

Před dnešním polednem dorazila na Svatopetrské náměstí asi tisícovka lidí, aby si vyslechla pravidelnou promluvu Petrova nástupce, pomodlila se spolu s ním a dostala apoštolské požehnání. Papež František komentoval evangelium (Mt 14,13-21), které bylo čteno při mši svaté tuto, v pořadí již 18. neděli liturgického mezidobí, a podává Ježíšovo zázračné rozmnožení chlebů a ryb.
02.08.2020

Videokázání otce Romana Vlka (nejen) pro děti - 18. neděle v mezidobí

Videokázání otce Romana Vlka (nejen) pro děti na 18. neděle v mezidobí má název S ním to dáš.
01.08.2020

Zamyšlení Vlastimila Kročila, biskupa českobudějovického, o kněžství

„Kněžství tak pro křesťana není pouhý úřad nebo funkce, ale jde o podstatu, bytostně přítomnou v duši člověka. Obvykle se tato skutečnost vyjadřuje slovy nezrušitelné znamení, které je do duše vtisknuto přijetím svátosti," uvádí českobudějovický biskup Vlastimil Kročil ve svém zamyšlení nad významem svátosti řádu církve (jáhenství, kněžství a biskupství) v souvislosti s blížící se liturgickou památkou sv. Jana Marie Vianney, svatého faráře arského, kterou si budeme připomínat 4. srpna.
31.07.2020