ČBK na Velehradě ocenila významné osobnosti

Na závěr slavnostní poutní mše svaté 5. července na Velehradě ocenila Česká biskupská konference několik významných osobností z různých oblastí veřejného života. Představujeme oceněné pro rok 2020:
Publikováno: 5. 7. 2020 12:30

Foto: Tomáš Holeček, Člověk a víra

Na závěr slavnostní bohoslužby 5. července - jak bývá tradicí - byly oceněny Českou biskupskou konferencí tyto osobnosti: 

Řád sv. Cyrila a Metoděje

MgA. Zdeňka Vaculovičová - zakladatelka mezinárodního festivalu současného umění s duchovním zaměřením Forfest

Paní Zdeňka Vaculovičová, česká houslistka, učitelka hudby, dirigentka a také skladatelka, založila společně se svým manželůem občanské sdružení Umělecká inicitaiva Kroměříž. Toto občanské sdružení již 30 let pořádá Mezinárodní festival současného umění Forfest Czech republic s duchovním zaměřením. Festival Forfest je dlouholetým členem prestižní asociace European Conference of Promoters of New Music a v roce 2015 získal prestižní Cenu České hudební rady a byl vybrán mezinárodní porotou EFFE Brusel (Europe for Festivals,Festivals for Europe) pro širší evropský projekt EFFE Label 2017- 2018.
 

Děkovné uznání ČBK

Jáhen Mgr. Josef Janšta za celoživotní literární činnost spojenou s formací a předáváním víry dětem a mládeži

Pan Josef Janšta absolvoval teologická studia v Olomouci, ale v závěru studií se rozhodl nepřistoupit ke kněžskému svěcení, oženil se a stal se otcem tří chlapců z nichž jeden se stal knězem. Během minulého režimu se podílel na samizdatových přepisech a vydání liturgických knih. Přeložil z polštiny kérygmaticky psanou knihu Na szlaku Božym, z němčiny katechetické příručky Kinder Gottes, Zeichnis der Liebe a katechismus Grundriss des Glaubens. Do druhé poloviny osmdesátých let je možné datovat jeho první beletristický počin formou knihy Tomášek, příběhy živé víry nejprve míněné pro vlastní děti, pak oblíbené mnohými generacemi rodičů i dětí. V roce 1990 přijal jáhenské svěcení z rukou arcibiskupa Františka Vaňáka. 
Je autorem více jak 30 děl pro děti a mládež, množství katechezí a článků do nejrůznějších křesťanských periodik včetně Katolického týdeníku. V časopise Tarsicius je autorem duchovního slova, komiksových seriálů, textů k fotopřiběhům a řady povídek. Stál u zrodu časopisu pro ministranty Pueri Domini (vycházel 1991 - 2008), který byl součásti jeho aktivit pro ministranty v tehdy ještě nerozdělené arcidiecézi olomoucké a později v diecézi ostravsko-opavské. V letošním roce oslavil své 70. narozeniny a 30. výročí jáhenského svěcení. Svou literární tvorbou přispěl Josef Janšta k předávání víry několika generacím dětí a mladých lidí. 

Pamětní medaile ČBK

Sylva Bernardová - za činnost pro ochranu života a ve prospěch Církve.

Paní Sylva Bernardová je spoluzakladatelka Hnutí pro život a spolupracovnice legendárního MUDr. Zdeňka Hejla. V současnosti je členkou vedení Hnutí a spolupracovnicí RC Monitoru. Je nesmírně aktivní, skromná a obětavá osoba. Velkou část svého života věnuje boji za nenarozené děti a jejich matky v rámci projektu Nesoudíme. Pomáháme. Ten nabízí pomoc ženám, které čekají nečekaně dítě, a okolí nebo okolnosti je nutí k podstoupení potratu. Projekt nabízí jak poradnu, tak bezplatnou telefonní linku.

Pamětní medaile ČBK

Mgr. Martin Zamazal - vedoucí humanitárního oddělení Arcidiecézní charity Olomouc a současně národní koordinátor Charity ČR pro mimořádné události.

Martin Zamazal, vedoucí humanitárního oddělení Arcidiecézní charity Olomouc a současně národní koordinátor Charity ČR pro mimořádné události. V minulosti působil jako vedoucí mise Charity ČR v Čečensku, angažoval se v pomoci Charity během balkánské krize, v roce 2010 působil dlouhodobě na Haiti po zemětřesení. 

V současné době s velkým nasazením pomáhal zabezpečit pracovníky charit ochrannými prostředky během pandemie COVID-19, a to nejenom v Arcidiecézi olomoucké, ale v rámci celé ČR. Je autorem nebo spoluautorem metodických materiálů pro zvládání mimořádných událostí. Během současné pandemie pracoval trvale s nesmírným osobním nasazením.

Autor článku:
Tereza Myslilová

Související články

Další aktuality

Robert Schuman, jeden ze zakladatelů EU, blíže ke svatosti

Roberta Schumana, jednoho z otců zakladatelů Evropské unie, čeká podle prefekta Kongregace pro blahořečení a svatořečení kardinála Semerara první krok na cestě ke svatosti. Papež František by mu měl již letos v červnu udělit přídomek "ctihodný", což je úvodní stupeň kanonizačního procesu.
13.04.2021

Charta Œcumenica: 20 výročí od podpisu

Charta Œcumenica - směrnice ohledně spolupráce mezi církvemi v Evropě, kterou v roce 2001 podepsali předsedové CCEE a CEC, je zásadním dokumentem, který usiluje o zachování a rozvoj bratrství mezi evropskými církvemi. K připomínce 20. výročí od podpisu tohoto dokumentu vydávají kardinál Angelo Bagnasco, předseda Rady evropských biskupských konferencí (CCEE), a reverend Christian Krieger, předseda Konference evropských církví (CEC), společné prohlášení.
13.04.2021

Únos pěti kněží a dvou sester na Haiti

Zločinecká banda unesla na Haiti pět kněží a dvě řeholní sestry. Pachatelé požadují za rukojmí tučné výkupné.
12.04.2021

Prezentace Mezinárodního sympózia o teologii kněžství

Fundamentální teologii kněžství se bude věnovat mezinárodní sympózium, které bylo dnes představené v Tiskovém středisku Svatého stolce. Jeho pořadatelem je Kongregace pro biskupy a náplánováno bylo na únor příštího roku (17. – 10. 2. 2022).
12.04.2021

Přímé přenosy bohoslužeb od 12. do 18. dubna 2021

Všem, kdo se nemohou zúčastnit mše svaté v kostele, nabízíme přehled bohoslužeb vysílaných během následujících dní přímým přenosem v Televizi Noe a Radiu Proglas.
12.04.2021