ČBK na Velehradě ocenila významné osobnosti

Na závěr slavnostní poutní mše svaté 5. července na Velehradě ocenila Česká biskupská konference několik významných osobností z různých oblastí veřejného života. Představujeme oceněné pro rok 2020:
Publikováno: 5. 7. 2020 14:30

Foto: Tomáš Holeček, Člověk a víra

Na závěr slavnostní bohoslužby 5. července - jak bývá tradicí - byly oceněny Českou biskupskou konferencí tyto osobnosti: 

Řád sv. Cyrila a Metoděje

MgA. Zdeňka Vaculovičová - zakladatelka mezinárodního festivalu současného umění s duchovním zaměřením Forfest

Paní Zdeňka Vaculovičová, česká houslistka, učitelka hudby, dirigentka a také skladatelka, založila společně se svým manželůem občanské sdružení Umělecká inicitaiva Kroměříž. Toto občanské sdružení již 30 let pořádá Mezinárodní festival současného umění Forfest Czech republic s duchovním zaměřením. Festival Forfest je dlouholetým členem prestižní asociace European Conference of Promoters of New Music a v roce 2015 získal prestižní Cenu České hudební rady a byl vybrán mezinárodní porotou EFFE Brusel (Europe for Festivals,Festivals for Europe) pro širší evropský projekt EFFE Label 2017- 2018.
 

Děkovné uznání ČBK

Jáhen Mgr. Josef Janšta za celoživotní literární činnost spojenou s formací a předáváním víry dětem a mládeži

Pan Josef Janšta absolvoval teologická studia v Olomouci, ale v závěru studií se rozhodl nepřistoupit ke kněžskému svěcení, oženil se a stal se otcem tří chlapců z nichž jeden se stal knězem. Během minulého režimu se podílel na samizdatových přepisech a vydání liturgických knih. Přeložil z polštiny kérygmaticky psanou knihu Na szlaku Božym, z němčiny katechetické příručky Kinder Gottes, Zeichnis der Liebe a katechismus Grundriss des Glaubens. Do druhé poloviny osmdesátých let je možné datovat jeho první beletristický počin formou knihy Tomášek, příběhy živé víry nejprve míněné pro vlastní děti, pak oblíbené mnohými generacemi rodičů i dětí. V roce 1990 přijal jáhenské svěcení z rukou arcibiskupa Františka Vaňáka. 
Je autorem více jak 30 děl pro děti a mládež, množství katechezí a článků do nejrůznějších křesťanských periodik včetně Katolického týdeníku. V časopise Tarsicius je autorem duchovního slova, komiksových seriálů, textů k fotopřiběhům a řady povídek. Stál u zrodu časopisu pro ministranty Pueri Domini (vycházel 1991 - 2008), který byl součásti jeho aktivit pro ministranty v tehdy ještě nerozdělené arcidiecézi olomoucké a později v diecézi ostravsko-opavské. V letošním roce oslavil své 70. narozeniny a 30. výročí jáhenského svěcení. Svou literární tvorbou přispěl Josef Janšta k předávání víry několika generacím dětí a mladých lidí. 

Pamětní medaile ČBK

Sylva Bernardová - za činnost pro ochranu života a ve prospěch Církve.

Paní Sylva Bernardová je spoluzakladatelka Hnutí pro život a spolupracovnice legendárního MUDr. Zdeňka Hejla. V současnosti je členkou vedení Hnutí a spolupracovnicí RC Monitoru. Je nesmírně aktivní, skromná a obětavá osoba. Velkou část svého života věnuje boji za nenarozené děti a jejich matky v rámci projektu Nesoudíme. Pomáháme. Ten nabízí pomoc ženám, které čekají nečekaně dítě, a okolí nebo okolnosti je nutí k podstoupení potratu. Projekt nabízí jak poradnu, tak bezplatnou telefonní linku.

Pamětní medaile ČBK

Mgr. Martin Zamazal - vedoucí humanitárního oddělení Arcidiecézní charity Olomouc a současně národní koordinátor Charity ČR pro mimořádné události.

Martin Zamazal, vedoucí humanitárního oddělení Arcidiecézní charity Olomouc a současně národní koordinátor Charity ČR pro mimořádné události. V minulosti působil jako vedoucí mise Charity ČR v Čečensku, angažoval se v pomoci Charity během balkánské krize, v roce 2010 působil dlouhodobě na Haiti po zemětřesení. 

V současné době s velkým nasazením pomáhal zabezpečit pracovníky charit ochrannými prostředky během pandemie COVID-19, a to nejenom v Arcidiecézi olomoucké, ale v rámci celé ČR. Je autorem nebo spoluautorem metodických materiálů pro zvládání mimořádných událostí. Během současné pandemie pracoval trvale s nesmírným osobním nasazením.

Autor článku:
Tereza Myslilová

Související články

Další aktuality

Signaly.cz představují 4 Adventní meetingy online

Křesťanský web pro mládež signály.cz připravil adventní online projekt s názvem 4 ADVENTNÍ MEETINGY, který má za cíl spojit mladé lidi k zamyšlení nejen nad identitou člověka, ale také nad hříchem, Boží láskou k člověku či k uvědomění si, kdo je Ježíš Kristus, jako Spasitel nebo jak se nechat vést v životě s Kristem.
23.11.2020

Zasvěcení nového kostela Krista Spasitele v Praze na Barrandově

V neděli 22. 11. 2020 kardinál Dominik Duka zasvětil na pražském sídlišti Barrandov nově vystavěný kostel Krista Spasitele s komunitním centrem, jehož základní kámen položil před dvěma lety, v listopadu 2018. Takovou událost – jak připomněla ve svém děkovném projevu paní starostka Renáta Zajíčková – zažila Praha 5 po bezmála 80 letech. Naposledy zde byl v roce 1942 slavnostně vysvěcen funkcionalistický kostel sv. Jana Nepomuckého v Košířích.
23.11.2020

České adventní věnce pomohou sirotkům v Ulánbátaru. I přes pandemii

Olomoucké farnosti se letos opět zapojí do výroby adventních věnců, jejichž prodej vyvrcholí v olomouckých kostelích během první adventní neděle. Výroba bude vzhledem k epidemiologickým omezením probíhat jinak, než tomu bylo v předchozích letech. V některých farnostech zájemcům doručí výrobní balíčky rovnou domů, jinde si je farníci vyzvednou na faře. V bezpečí domova pak vyrobí věnec za účelem benefičního prodeje. V loňském roce věnovali olomoučtí dárci sirotčinci Verbist Care v hlavním městě Mongolska 54 484 Kč.
23.11.2020

Přímé přenosy bohoslužeb od 23. do 29. listopadu 2020

Všem, kdo se nemohou zúčastnit mše svaté v kostele, nabízíme přehled bohoslužeb vysílaných během následujících dní přímým přenosem v Televizi Noe a Radiu Proglas.
23.11.2020

Papež František: Učme se kralovat službou

Před polednem se na Svatopetrském náměstí shromáždilo pár set lidí, aby si vyslechli pravidelnou papežovu promluvu před mariánskou modlitbou Anděl Páně.
22.11.2020