P. František Bršlica – kněz, který žehnal

V neděli 5. července na svátek svatých Cyrila a Metoděje, uplyne 90 let od narození a 50 let od kněžského svěcení P. Františka Bršlici.
Publikováno: 3. 7. 2020 11:30

Jeho kněžské působení je spojeno zejména s kostelem Narození Panny Marie v Uherském Hradišti – Sadech, kde sloužil od roku 1976 až do své smrti v roce 2007. Předtím jako kaplan působil v Prostějově a Slavičíně.

Tento rodák z Nivnice nastoupil v roce 1949 ke studiu na Cyrilometodějské bohoslovecké fakultě v Olomouci. Po uzavření semináře byl poslán do pracovního tábora PTP, odkud se v roce 1953 vrátil se silně poškozeným zdravím a nastoupil na nově otevřené onkologické oddělení do nemocnice v Uh. Hradišti. Stále toužil po kněžství a podílel se na programu Společenství založeného Vladimírem Neuwirthem, za což byl v roce 1961 odsouzen na 7 let jako vlastizrádce. V následujícím roce byl v rámci amnestie propuštěn a vrátil se ke své práci v nemocnici. Přípravu na kněžství mohl dokončit až v květnu 1970 v litoměřickém semináři, který absolvoval společně s pozdějšími biskupy Dominikem kardinálem Dukou a Mons. Františkem Radkovským.

Vzhledem ke svému chatrnému zdraví prosil Pána Boha, aby po vysvěcení mohl jako kněz sloužit alespoň rok.  Nakonec jeho kněžská služba trvala 37 let. „Žil v duchu chudoby a pokory, sloužil všem, ale zejména nemocným,“ shrnul mnohá svědectví o životě Františka Bršlici P. Josef Veselý.

Z připraveného kázání na 5. neděli velikonoční, které z nemocnice, odkud se již nevrátil, poslal P. Bršlica farníkům: „Je to ale v lidských silách mít rád i toho, kdo nemá rád nás, kdo nás zrazuje, opouští, trápí? Opravdu není! Žádný člověk to sám nedokáže. Proč to tedy po nás Pán Ježíš žádá? Proto, že to dokáže ON, když ho v sobě necháme působit.“

Kostelník ze Sadů Josef Crla vzpomíná: „Byl to velice skromný a pokorný kněz, přísný a tvrdý byl nejvíc na sebe. Slíbil Bohu, že do svých čtyřiceti let bude čekat na kněžství. Vysvěcen byl v den čtyřicátých narozenin.“ 

Setkání, rozhovory a telefonáty zakončoval P. Bršlica požehnáním. Podobně jako P. Antonín Šuránek, který říkával: „Nic nemám, co bych Vám dal, ale dám vám to nejcennější – kněžské požehnání.“

Arcibiskup Mons. Jan Graubner ve svědectví o P. Bršlicovi napsal: „Jeho duchovní hloubka přitahovala. I z dálky přicházeli lidé na duchovní vedení či pro posilu a povzbuzení s vědomím, že pro dobrou vodu se chodívá i k daleké studánce.“

Autor textu: Daniel Chytil

Autor článku:
Tereza Myslilová

Související články

Další aktuality

Kéž vás uchvátí a vede Mariin příklad, napsal papež mladým do Medžugorje

Papež František zaslal list účastníkům festivalu mládeže (Mladifest) v Medžugorje. Toto setkání se koná každoročně ve dnech 1. – 6. srpna za účasti několika desítek tisíc lidí z více než stovky zemí. Letošní 31. ročník však probíhá za sanitárních restrikcí, tedy s podstatně menší účastí a hlavně po internetu. Nicméně, vůbec poprvé mu věnoval pozornost Petrův nástupce, který zaslal učastníkům zvláštní list prostřednictvím apoštolského nuncia v Bosně a Hercegovině, mons. Luigi Pezzuta, který jej přečetl během zahajovací ceremonie v sobotu v podvečer (1.8.).
03.08.2020

Biskup Bergoglio a eucharistický zázrak v Buenos Aires

Papež František ještě jako buenosaireský biskup schválil vědecké přešetření domnělého eucharistického zázraku, k němuž došlo v letech 1992-1996 a který bývá označován za „eucharistický zázrak z Buenos Aires“. Již jako kardinál pak vícekrát navštívil kostel Nejsvětější Panny Marie v centru argentinského hlavního města, který uchovává znamení tohoto divu, a vedl tam eucharistickou adoraci.
03.08.2020

Papež: Soucit je důvěra v prozřetelnou Otcovu lásku

Před dnešním polednem dorazila na Svatopetrské náměstí asi tisícovka lidí, aby si vyslechla pravidelnou promluvu Petrova nástupce, pomodlila se spolu s ním a dostala apoštolské požehnání. Papež František komentoval evangelium (Mt 14,13-21), které bylo čteno při mši svaté tuto, v pořadí již 18. neděli liturgického mezidobí, a podává Ježíšovo zázračné rozmnožení chlebů a ryb.
02.08.2020

Videokázání otce Romana Vlka (nejen) pro děti - 18. neděle v mezidobí

Videokázání otce Romana Vlka (nejen) pro děti na 18. neděle v mezidobí má název S ním to dáš.
01.08.2020

Zamyšlení Vlastimila Kročila, biskupa českobudějovického, o kněžství

„Kněžství tak pro křesťana není pouhý úřad nebo funkce, ale jde o podstatu, bytostně přítomnou v duši člověka. Obvykle se tato skutečnost vyjadřuje slovy nezrušitelné znamení, které je do duše vtisknuto přijetím svátosti," uvádí českobudějovický biskup Vlastimil Kročil ve svém zamyšlení nad významem svátosti řádu církve (jáhenství, kněžství a biskupství) v souvislosti s blížící se liturgickou památkou sv. Jana Marie Vianney, svatého faráře arského, kterou si budeme připomínat 4. srpna.
31.07.2020