Papež František: Hledání Boží tváře je zárukou dobrého konce naší cesty

Petrův nástupce sloužil jako obvykle v kapli Domu sv. Marty mši svatou, ale dnes také v přímém televizním přenosu. Připomněl tímto způsobem svoji první pastorační cestu za hranice svojí diecéze, když se 8. července roku 2013, jen necelých pět měsíců od svého zvolení (13. 3.), vydal na ostrov Lampedusa, nejjižnější výspu Itálie a Evropské unie. Dnešní bohoslužby se proto účastnili členové úřadu Svatého stolce pro integrální lidský rozvoj ze Sekce pro migranty a uprchlíky, kterou vede pod přímým papežovým vedením kardinál Michael Czerny SI.
Publikováno: 8. 7. 2020 16:15

Papež František ve středečním kázání při mši svaté v Domu svaté Marty naléhal na křesťany, aby objevili Ježíšovu tvář u migrantů, uprchlíků a vysídlených osob, kteří jsou nuceni uprchnout kvůli mnoha nespravedlnostem, které dodnes postihují náš svět.

Mší svatou, která připomínala 7. výročí jeho návštěvy migrantů na italském ostrově Lampedusa, připomněl papež Ježíšova slova: „Cokoli jste udělali pro jednoho z těchto mých nejposlednějších bratří, pro mne jste udělali.“ (Mt 25, 40). Řekl, že tato výstraha je i pro dnešní dobu aktuální.
Návštěva papeže na středomořském ostrově 8. července 2013 byla první z jeho cest po jeho zvolení 13. března téhož roku. Během návštěvy hodil do moře květinový věnec na památku asi 20 000 migrantů, kteří zemřeli při pokusu překročit Středozemní moře. Krátce se setkal a promluvil s některými mladými africkými migranty, a poté slavil mši pod širým nebem.

Hledám Boží tvář v jiných

Papež poznamenal, že dnešní žalm vybízí k ustavičnému hledání Boží tváře, a řekl, že toto hledání je základní životní postoj věřících a posledním cílem vlastního života je setkání s Bohem. V tomto ohledu prorok Ozeáš v prvním čtení hovoří o tom, jak se Izraelští obyvatelé od Pána vzdálili kvůli hojnosti, prosperitě a bohatství, které naplnilo jejich srdce lživostí a nespravedlností, „jde o hřích, proti němuž nejsme imunní ani my, dnešní křesťané.“

Globalizace lhostejnosti

Papež si vzpomněl na svou homilii před 7 lety v Lampeduse a řekl, že „kultura blahobytu, která nás vede k tomu, abychom mysleli na sebe, nás činí necitlivými ke křiku druhých, dává nám žít v mýdlových bublinách, které jsou krásné, ale jsou ničím, jsou jalovou iluzí, provizoriem, které přivádí ke lhostejnosti vůči druhým, ba dokonce ke globalizaci lhostejnosti“ (Homilie na Lampeduse, 8. července 2013).

Ozeášovo volání nás dnes znovu vyzývá k obrácení, abychom pohlédli na Hospodina svýma očima a objevili Jeho tvář: „Ve spravedlnosti si rozsévejte, sklízejte s milosrdenstvím" citoval z proroka Ozeáše svatý otec a připomněl Ozeášovu výzvu k obrácení.

Osobní setkání znamená poslání

Hledání Boží tváře vyvolává touha po osobním setkání s Pánem, s Jeho nezměrnou láskou a Jeho spásonosnou mocí. Stejně jako se stalo s dvanácti apoštolům v dnešním úrvku evangeliu. Toto osobní setkání s Pánem, které je časem milosti a spasení má za následek poslání „Jděte a hlásejte: „Přiblížilo se nebeské království.“(Mt 10,7).

„Osobní setkání s Ježíšem Kristem je možností také pro nás, učedníky třetího tisíciletí. Když hledáme Pánovu tvář, můžeme Jej rozpoznat ve tvářích chudých, nemocných, opuštěných a cizinců, které nám Bůh posílá do cesty. A toto setkání se stane také pro nás časem milosti a spásy a oděje nás tímtéž posláním, které bylo svěřeno apoštolům.“

„Setkání s druhým je také setkáním s Kristem. Řekl nám to On sám. To On klepe na naši bránu hladový, žíznivý, cizí, nahý, nemocný a vězněný, s prosbou, aby se mohl vylodit a setkat se s námi a abychom mu pomohli. A pokud bychom snad měli ještě nějakou pochybnost, tato slova mluví jasně: Cokoli jste udělali pro jednoho z těchto mých nejposlednějších bratří, pro mne jste udělali.“ (Mt 25,40). (Homilie v Sacrofanu, 15. února 2019).

"Destilovaná" verze

Svatý otec také připomněl setkání s migrantem během jeho návštěvy na Lampeduse, který se podrobně vyprávěl o „strašlivých věcech“, které se mu staly. Uprchlík mluvil velmi obšírně, ale tlumočník byl velmi stručný. Když se odpoledne vrátil papež domů, jedna Etiopanka, která sledovala přenos setkání z Lampeduse v televizi, mu řekla, že etiopský tlumočník ani nezmínil čtvrtinu mučení a utrpení, kterým migranti procházeli. Papež poznamenal, že to, co bylo interpretováno, bylo pouze „destilovanou“ verzí skutečného příběhu.
Totéž se dnes děje také v Libyi, řekl Svatý otec a dodal, že „válka je ohavná, to víme, ale nemáte představu o pekle, které panuje v tamějších detenčních táborech. A lidé tam přišli jen s nadějí, že se jim podaří přeplout moře.“

Na závěr papež František vyzval Pannu Marii jako Solacium migrantium, „kéž nám pomáhá objevovat tvář svého Syna ve všech bratřích a sestrách nucených utíkat ze svojí vlasti kvůli nespravedlnostem, kterými je náš svět ještě sužován.“

Celé znění papežovy promuvy naleznete zde.

Autor článku:
Tereza Myslilová

Související články