banner sekce
Sekce

Odbor evropských fondů

Dotace na řešení kůrovcové kalamity v lesích

Ministerstvo zemědělství ČR zveřejnilo výzvu k podávání žádostí o poskytnutí finančního příspěvku na zmírnění dopadů kůrovcové kalamity v nestátních lesích za rok 2019.
Publikováno: 23. 7. 2020 18:43

Příjem žádostí o poskytnutí příspěvku probíhá od 21. července do 18. září 2020.

Příspěvek je poskytován na škodu vzniklou v roce 2019 v souvislosti s nahodilou těžbou. Škodou se rozumí rozdíl mezi skutečným průměrným výnosem z nahodilé těžby jehličnatého dříví a limitním výnosem. Sazba finančního příspěvku činí 398 Kč/m3.

Všechny informace k programu vč. návodu jak žádost podat jsou uveřejněny na adrese eagri.cz/prispevky-kurovec. Pro dotazy žadatelů jsou k dispozici e-mailová adresa: prispevky-kurovec@mze.cz a telefonní linka 221 815 031 (v provozu od pondělí do pátku od 8 do 15 hod). 

Autor článku:
Eva Schönherrová