Nová kniha od P. Stanislava Přibyla: Mariánský sloup - V souvislostech víry a ducha

Karmelitánské nakladatelství má od 24. července v prodeji novinku, knihu od P. Stanislava Přibyla, generálního sekretáře ČBK: Mariánský sloup - V souvislostech víry a ducha.
Publikováno: 25. 7. 2020 11:00

Podívejte se na krátké video, ve kterém Stanislav Přibyl, autor knihy Mariánský sloup - V souvislostech víry a ducha zve všechny nejen k četbě a ke koupi této knihy, ale i k malé procházce od Týnského chrámu na Staroměstské náměstí k Mariánskému sloupu a okolí, a to v úterý 11. srpna, začátek v 15 hodin v Týnském chrámu. Autor knihy krátce promluví o vzniku, stržení a obnově sloupu i o nejdůležitějších souvislostech, událostech a osobnostech spjatých se sloupem.

Na uvedení knihy vystoupí kromě autora knihy Stanislava Přibyla i Jan Bradna, sochař, restaurátor a bývalý předseda Společnosti pro obnovu mariánského sloupu, a Pavel Mareš, šéfredaktor Karmelitánského nakladatelství. Knize požehná P. Vladimír Kelnar, farář u kostela Matky Boží před Týnem.

Knížka se bude na místě prodávat za zvýhodněnou cenu.

Informace o knize:

Kniha přístupnou a atraktivní formou pojednává o vzniku, stržení a obnově mariánského sloupu na Staroměstském náměstí v Praze. Sloup byl postaven jako pomník k poctě Bohorodičky – na poděkování za obranu Prahy před pleněním švédských vojsk v roce 1648. Místo, kde stál a opět stojí, lze bez obav označit za duchovní střed Prahy i Evropy. Dílo českého raně barokního sochaře Jana Jiřího Bendla považují mnozí za umělecky hodnotnější, než jsou podobné sloupy ve Vídni a v Mnichově.

Autor nezastírá, že sloup je předmětem ostrých historických, politických a konfesních sporů, volá ovšem po vzájemném porozumění a usmíření. Když se sloup v listopadu 1918 stal terčem politováníhodného vandalského činu, nikdo netušil, že se jeho obnovy dočkáme až v létě 2020. Stržení sloupu se ale mezitím stalo mohutným impulsem pro výstavbu řady nových kostelů na různých místech Prahy (o čemž autor pojednává v závěru své knihy).

Autor uvádí do pozoruhodných souvislostí stavby, události i osobnosti, spjaté s Mariánským sloupem. Jeho výklad doprovázejí desítky fotografií, ukázky z dobových dokumentů, reprodukce výtvarných děl, ale i modlitby, dopisy, básně a věroučné reflexe.

Informace o autorovi:

Stanislav Přibyl (* 1971), katolický kněz, redemptorista, generální sekretář České biskupské konference a pražský rodák. Byl farářem na Svaté Hoře u Příbrami (1999–2008) a generálním vikářem litoměřické diecéze (2009–2016). V KNA mu v edici Poutník vyšla kniha Karlův most: v souvislostech víry a ducha (2019).

 

 

Autor článku:
Monika Klimentová

Související články