Papež: Soucit je důvěra v prozřetelnou Otcovu lásku

Před dnešním polednem dorazila na Svatopetrské náměstí asi tisícovka lidí, aby si vyslechla pravidelnou promluvu Petrova nástupce, pomodlila se spolu s ním a dostala apoštolské požehnání. Papež František komentoval evangelium (Mt 14,13-21), které bylo čteno při mši svaté tuto, v pořadí již 18. neděli liturgického mezidobí, a podává Ježíšovo zázračné rozmnožení chlebů a ryb.
Publikováno: 2. 8. 2020 17:30

V závěru svojí promluvy Svatý otec řekl: 

„Soucit a něha, kterou Ježíš projevil zástupům, není sentimentalismus, nýbrž konkrétní projev lásky, jež se stará o potřeby druhých lidí. Jsme povoláni přistupovat k eucharistickému stolu se stejnými postoji jako Ježíš: se soucitem s těmi, kdo jsou v nouzi. Dnešní evangelium říká, že Ježíšovi bylo líto lidí, když spatřil, že jsou v nouzi. Bylo mu jich líto. Soucit není pouze hmatatelný úkaz, nýbrž utrpení prožité s druhými, obtížení se jejich bolestmi. Možná nám prospěje se ptát, zda zakouším soucit, když čtu zprávy o válkách, hladu, pandemii, a spoustu jiného... Je mi líto oněch lidí? Je mi líto lidí, kteří jsou poblíž mne? Jsem schopen trpět spolu s nimi anebo odvracím pohled jinam, „ať se o sebe postarají“. Nezapomínejme tedy na soucit, který je důvěrou v prozřetelnou Otcovu lásku a výrazem odvahy dělit se.

Nejsvětější Maria ať nám pomáhá jít cestou, kterou nám v dnešním evangeliu ukazuje Pán. Je to cesta bratrství, jež je zásadní pro vyrovnání se s chudobou a utrpením tohoto světa zvláště v této vážné chvíli a jež nás dovádí za tento svět, protože je cestou, která začíná v Bohu a v Bohu končí.“

Plné znění papežovy promluvy naleznete zde

Po hlavní promluvě papež obrátil pozornost nejprve k situace v Nikaraguy

„Myslím na lid Nikaraguy, který utrpěl útokem na katedrálu ve města Managua, kde byl velice poškozen, téměř zničen velice ctěny obraz Krista, provázející a podporující celá staletí tamější věřící lid. Drazí nikaraguyjští bratři, jsem vám nablízku, a modlím se za vás.“

k dnešnímu františkánskému svátku, zvanému Porciunkula.

„Od včerejška až do dnešní půlnoci probíhá v Assisi poutní slavnost Odpuštění z Assisi, připomínající duchovní dar, který na přímluvu Panny Marie obdržel od Boha sv. František z Assisi. Jedná se „plnomocné odpustky“, které lze obdržet přistoupením ke svátostem zpovědi a eucharistie a návštěvou farního či františkanského kostela, recitací Kréda, Otčenáše a modlitbou za papeže a na jeho na úmysl. Odpustky je možné také získat pro zesnulou osobu. Je důležité, aby se znovu stalo středem Boží odpuštění, které v nás a kolem nás »rodí ráj«, protože plyne z Božího milosrdenství.“

Potom papež oslovil přítomné na Svatopetrském náměstí:

„Srdečně zdravím vás zde přítomné, Římany a poutníky! A v duchu objímám také všechny, kdo jsou s námi spojeni, a všem přeji, aby v této době mohli prožít pár dnů odpočinku a pobytu v přírodě, kde je možné obnovit se rovněž duchovně. Současně doufám, že souběžným úsilím odpovědných politických a ekonomických představitelů bude možné nastartovat pracovní proces. Bez práce se totiž rodiny a společnost nemohou obejít. Modleme se za to. Je to postpandemický problém: chudoba, nedostatek práce. K vyřešení tohotro problému je potřeba mnoho solidarity a kreativity.“

Po společné mariánské modlitbě Anděl Páně papež všem požehnal.

Zdroj: Vatican News, přeložil P. Milan Glaser

Autor článku:
Monika Klimentová

Související články

Další aktuality

Nedělní kázání (nejen) pro děti - 25. neděle v mezidobí

Nedělní kázání P. Romana Vlka (nejen) pro děti ke 25. neděli v mezidobí.
19.09.2020

Papež František: Křesťanský novinář nemá zatajovat pravdu a manipulovat s informacemi

“Je nezbytné, aby ve stále sekularizovanějším mediálním prostoru zazníval hlas církve a křesťanských intelektuálů, kteří jej obohacují o konstruktivní reflexi, vyznačují se kladným pohledem na lidi i události a odmítají předsudky”, oslovil dnes papež František redaktory belgického křesťanského týdeníku Tertio.
18.09.2020

Univerzitní titul z obýváku? Ano, už je to možné i v češtině!

Teologii čistě v online formě budete moci od letošního podzimu studovat na Univerzitě Palackého. A přitom nemusíte jezdit do Olomouce, kde univerzita sídlí. Bakalářem se totiž můžete stát, aniž byste do školy „chodili“. Dva roky příprav vyvrcholily během jarní karantény, která přípravu online programu urychlila. Teď virtuální náruč online univerzity čeká na své první studenty. Zájemci o nový program se mohou hlásit až do 18. října 2020. Výuka začne na konci října.
18.09.2020

Encyklika “Fratelli tutti” bude zveřejněna 4. října

V některých zemích probíhá diskuse o názvu nového papežského dokumentu – encyklice „Fratelli tutti“ – a jeho překladu do různých jazyků. Každá encyklika však v sobě nese univerzální poselství a přeje si promlouvat k srdci každého člověka, domnívá se ediční ředitel vatikánského Úřadu pro komunikaci, Andrea Tornielli. Text nové encykliky bude zveřejněn v neděli 4. října, na liturgickou památku sv. Františka z Assisi, oznámilo tiskové středisko Svatého stolce.
18.09.2020

Katolická teologická fakulta slaví 30 let

Katolická teologická fakulta Univerzity Karlovy slaví svoje malé výročí. Velká výročí fakulty se vztahují ke 14. století, kdy byla fakulta založena v rámci nově vzniklé Univerzity Karlovy. Méně známé však je, že velkým mezníkem byl pro akademickou obec také rok 1990. Fakulta totiž v průběhu své historie nesídlila vždy v Praze a ne vždy byla součástí Univerzity Karlovy.
18.09.2020