Papež František: Modleme se za Libanon

Po obvyklé letní červencové přestávce začal papež na první srpnovou středu opět s pravidelnými týdenními katechezemi v přímém přenosu z Apoštolského paláce. Svatý otec uvedl nový cyklus pod titulem „Uzdravit svět“. Po katechezi vyzval k modlitbě za oběti včerejších výbuchů v hlavním městě Libanonu, kde zahynulo nejméně 100 lidí.
Publikováno: 5. 8. 2020 15:15

Foto: AFP

Jak lze usoudit z názvu nového cyklu katechezí, Petrův nástupce bude o následujících středách předkládat, co učí církev o lidské společnosti v situaci probíhající pandemie.

Katechezi uvedlo čtení z Markova evangelia (2,1-5.10) o tom, jak v Kafarnaum přinesli ochrnulého člověka na lehátku a položili před Ježíše, který ho před zraky všech uzdravil. Ve svojí promluvě mimo jiné řekl:

„Církev, třebaže poskytuje uzdravující Kristovu milost skrze svátosti a třebaže provozuje zdravotnické služby v nejvzdálenějších koutech planety, není znalkyní prevencí či terapií pandemie. Poskytuje pomoc nemocným, ale není znalkyní. A nevydává ani specifické sociálně-politické pokyny (srov. sv. Pavel VI., Octogesima adveniens, 14. května 1971, č. 4). To je posláním politických a sociálních představitelů. Nicméně, během staletí církev ve světle evangelia vypracovala některé sociální zásady (srov. Kompendium sociální nauky církve, 160-208; česky vydalo Karmelitánské nakladatelství, Kostelní Vydří 2008), které představují základ, mohou nám pomoci vydat se vpřed a připravit budoucnost, kterou potřebujeme. Cituji ty hlavní, jež spolu úzce souvisejí: zásada důstojnosti lidské osoby, zásada společného dobra, zásada přednostního rozhodování ve prospěch chudých, zásada universálního určení statků, zásada solidarity a subsidiarity, zásada péče o náš společný dům. Všechny tyto zásady pomáhají vládnoucím představitelům společnosti při prosazování růstu a v této pandemii rovněž při uzdravení osobního a sociálního tkaniva. Všechny tyto zásady vyjadřují různými způsoby ctnosti víry, naděje a lásky.“

Plné znění papežovy katecheze je zde.

Po katechezi a jejích souhrnech a pozdravech v dalších sedmi jazycích Svatý otec nejprve obrátil pozornost ke včerejším výbuchům v hlavním městě Libanonu, kde zahynulo nejméně 100 lidí a zničilo tamější přístav. Příčiny ničivé exploze se vyšetřují.

„Včera v Bejrútu, v přístavní zóně, došlo k obrovským explozím, které zabily desítky lidí, tisíce jich zranily a způsobily obrovské škody. Modleme se za oběti a jejich pozůstalé, a modleme se za Libanon, aby se s nasazením všech sociálních, politických a náboženských složek vyrovnal s touto tak tragickou a bolestnou událostí, a za pomoci mezinárodního společenství překonal vážnou krizi, kterou prožívá.“

Nakonec papež pozdravil italsky mluvící diváky a připomněl zítřejší liturgický svátek Proměnění Páně.

„Všechny vybízím, aby měli oči pevně upřeny na zářivou tvář Boha, kterou bude zítřejší liturgie nazírat v Kristově Proměnění na hoře Tábor.  On je světlem, které osvěcuje každodenní události. Myslím rovněž na staré, mladé i nemocné lidi a na novomanžele. Nepolevujte v důvěře k Pánu, s jistotou, že vás bude řídit svojí milostí v každém životním kroku.“

Po modlitbě Páně, kterou recitoval spolu se svými spolupracovníky v soukromé knihovně Apoštolského paláce, papež František všem, kdo se s ním spojili prostřednictvím komunikačních technologií, požehnal.

Zdroj: Vatican News, přeložil Milan Glaser

Autor článku:
Monika Klimentová

Související články

Další aktuality

Nedělní kázání (nejen) pro děti - 25. neděle v mezidobí

Nedělní kázání P. Romana Vlka (nejen) pro děti ke 25. neděli v mezidobí.
19.09.2020

Papež František: Křesťanský novinář nemá zatajovat pravdu a manipulovat s informacemi

“Je nezbytné, aby ve stále sekularizovanějším mediálním prostoru zazníval hlas církve a křesťanských intelektuálů, kteří jej obohacují o konstruktivní reflexi, vyznačují se kladným pohledem na lidi i události a odmítají předsudky”, oslovil dnes papež František redaktory belgického křesťanského týdeníku Tertio.
18.09.2020

Univerzitní titul z obýváku? Ano, už je to možné i v češtině!

Teologii čistě v online formě budete moci od letošního podzimu studovat na Univerzitě Palackého. A přitom nemusíte jezdit do Olomouce, kde univerzita sídlí. Bakalářem se totiž můžete stát, aniž byste do školy „chodili“. Dva roky příprav vyvrcholily během jarní karantény, která přípravu online programu urychlila. Teď virtuální náruč online univerzity čeká na své první studenty. Zájemci o nový program se mohou hlásit až do 18. října 2020. Výuka začne na konci října.
18.09.2020

Encyklika “Fratelli tutti” bude zveřejněna 4. října

V některých zemích probíhá diskuse o názvu nového papežského dokumentu – encyklice „Fratelli tutti“ – a jeho překladu do různých jazyků. Každá encyklika však v sobě nese univerzální poselství a přeje si promlouvat k srdci každého člověka, domnívá se ediční ředitel vatikánského Úřadu pro komunikaci, Andrea Tornielli. Text nové encykliky bude zveřejněn v neděli 4. října, na liturgickou památku sv. Františka z Assisi, oznámilo tiskové středisko Svatého stolce.
18.09.2020

Katolická teologická fakulta slaví 30 let

Katolická teologická fakulta Univerzity Karlovy slaví svoje malé výročí. Velká výročí fakulty se vztahují ke 14. století, kdy byla fakulta založena v rámci nově vzniklé Univerzity Karlovy. Méně známé však je, že velkým mezníkem byl pro akademickou obec také rok 1990. Fakulta totiž v průběhu své historie nesídlila vždy v Praze a ne vždy byla součástí Univerzity Karlovy.
18.09.2020