Nestyďme se křičet jako Petr: Pane zachraň mě!

Před polednem přišlo na Svatopetrské náměstí několik set lidí, aby si vyslechli pravidelnou promluvu papeže před mariánskou modlitbou Anděl Páně. Petrův nástupce komentoval (Mt 14,22-33) evangelium této, 19. neděle liturgického mezidobí o Ježíši kráčejícím po vodě genezaretského jezera k loďce s učedníky zmítané v bouři.
Publikováno: 9. 8. 2020 17:45

Foto: Vatican News

Svoji promluvu papež František zakončil:

„Loďka zmítaná vlnami je obrazem církve, která v každé době potkává protichůdné větry a někdy velmi tvrdé zkoušky: pomysleme na dlouhá a zavilá pronásledování v minulém století, a na některých místech i dnes. V těžkostech může nastat pokušení, že ji Bůh opustil. Ve skutečnosti však právě v oněch chvílích více září svědectví víry, svědectví lásky a svědectví naděje. Přítomnost vzkříšeného Krista v Jeho církvi dává milost svědčit až k mučednictví, ze kterého vzcházejí noví křesťané a plody smíření a pokoje pro celý svět.

Mariina přímluva ať nám pomáhá vytrvat ve víře a bratrské lásce, když temnoty a životní bouře způsobují krizi naší důvěry v Boha.“

PLNÉ ZNĚNÍ papežovy PROMLUVY je ZDE

Po hlavní promluvě věnoval papež pozornost mezinárodnímu dění.

„Mezi 6. až 9. srpnem 1945, tedy před 75 lety, došlo k tragickému jadernému bombardování Hirošimy a Nagasaki. S pohnutím a vděčností vzpomínám na svoji loňskou návštěvu na oněch místech a opět vybízím k modlitbě a k úsilí přičinit se o svět totálně zbavený nukleárních zbraní.

V těchto dnech moje myšlenky často zalétají do Libanonu. Vidím na náměstí i libanonskou vlajku. Úterní katastrofa volá všechny, počínaje Libanonci, ke spolupráci na společném dobru této milované země. Libanon má svéráznou identitu, jež je plodem setkání různých kultur, a během času se stal vzorem společného soužití. Toto soužití je sice nyní velice křehké, jak víme, ale modlím se, aby se znovu s Boží pomocí a poctivou účastí všech obrodilo ve svobodě a síle. Vybízím církev v Libanonu, aby byla nablízku lidu v jeho Kalvárii jak to v těchto dnech činí solidaritou a soucitem, srdcem a rukama otevřenýma ku pomoci. Znovu vybízím k velkodušné pomoci mezinárodní společenství. A prosím biskupy, kněze a řeholníky z Libanonu, aby byli lidu nablízku a vedli život prodchnutý evangelní chudobou, bez luxusu, protože váš lid velice strádá.“

Po společné modlitbě Anděl Páně papež všem požehnal.

Zdroj: Vatican News

Autor článku:
TS ČBK

Související články

Další aktuality

Nedělní kázání (nejen) pro děti - 25. neděle v mezidobí

Nedělní kázání P. Romana Vlka (nejen) pro děti ke 25. neděli v mezidobí.
19.09.2020

Papež František: Křesťanský novinář nemá zatajovat pravdu a manipulovat s informacemi

“Je nezbytné, aby ve stále sekularizovanějším mediálním prostoru zazníval hlas církve a křesťanských intelektuálů, kteří jej obohacují o konstruktivní reflexi, vyznačují se kladným pohledem na lidi i události a odmítají předsudky”, oslovil dnes papež František redaktory belgického křesťanského týdeníku Tertio.
18.09.2020

Univerzitní titul z obýváku? Ano, už je to možné i v češtině!

Teologii čistě v online formě budete moci od letošního podzimu studovat na Univerzitě Palackého. A přitom nemusíte jezdit do Olomouce, kde univerzita sídlí. Bakalářem se totiž můžete stát, aniž byste do školy „chodili“. Dva roky příprav vyvrcholily během jarní karantény, která přípravu online programu urychlila. Teď virtuální náruč online univerzity čeká na své první studenty. Zájemci o nový program se mohou hlásit až do 18. října 2020. Výuka začne na konci října.
18.09.2020

Encyklika “Fratelli tutti” bude zveřejněna 4. října

V některých zemích probíhá diskuse o názvu nového papežského dokumentu – encyklice „Fratelli tutti“ – a jeho překladu do různých jazyků. Každá encyklika však v sobě nese univerzální poselství a přeje si promlouvat k srdci každého člověka, domnívá se ediční ředitel vatikánského Úřadu pro komunikaci, Andrea Tornielli. Text nové encykliky bude zveřejněn v neděli 4. října, na liturgickou památku sv. Františka z Assisi, oznámilo tiskové středisko Svatého stolce.
18.09.2020

Katolická teologická fakulta slaví 30 let

Katolická teologická fakulta Univerzity Karlovy slaví svoje malé výročí. Velká výročí fakulty se vztahují ke 14. století, kdy byla fakulta založena v rámci nově vzniklé Univerzity Karlovy. Méně známé však je, že velkým mezníkem byl pro akademickou obec také rok 1990. Fakulta totiž v průběhu své historie nesídlila vždy v Praze a ne vždy byla součástí Univerzity Karlovy.
18.09.2020