Biskupové se modlí za zemřelé a pozůstalé tragického požáru v Bohumíně

"Bolestně nás zasáhla zpráva o tragickém požáru v Bohumíně, při kterém zahynulo 11 osob včetně tří dětí. V modlitbě pamatujeme na oběti neštěstí, na jejich rodiny, blízké, všechny zraněné a zasahující hasiče, záchranáře a policisty. K modlitbě za oběti a pozůstalé vybízíme také věřící naší diecéze," píší František Václav Lobkowicz a Martin David, biskupové ostravsko-opavské diecéze.
Publikováno: 10. 8. 2020 13:15

Jak se modlit ve chvíli, kdy slyšíme o neštěstích a tragédiích?

V prvních chvílích nás svazuje strach z bolesti a smrti, strach z příštích okamžiků bez našich drahých, bolest, která nám místo nich zbývá, šok, protože nechceme ještě stále uvěřit, že se "to" skutečně stalo. Ze svého postavení nedokážeme dát smysl bolesti, před kterou stojíme, a nemůžeme změnit nezměnitelné. Tváří v tvář těmto bolestným situacím se těžko hledají slova modlitby. Tématu modlitby za nevinné oběti se věnuje web www.pastorace.cz. Vybrali jsme přímluvné modlitby pro chvíle, které nyní prožíváme. Modleme se za oběti v Bohumíně, Bejrútu a kdekoliv na světě, kde nevinní lidé trpí a umírají. 

Prosby a přímluvy za nevinné oběti neštěstí a tragédií: 

Prosme Boha za ty, kteří zahynuli. Vyprošujme jim jeho milosrdenství, ať jim otevře brány nebe. (Zj 2, 7)

Prosme Boha za zraněné. Přimlouvejme se za jejich uzdravení a rekonvalescenci. Žádejme Boha, aby promlouval do jejich srdcí a dal jim zakusit moc své blízkosti.

Prosme Boha, aby si tuhle situaci použil k tomu, aby otevřel srdce postižených neštěstím, prosme, aby jim ukázal svou tvář.

Prosme Boha za ty, kteří tohle neštěstí nebo násilí zavinili. Ať se nad nimi Bůh smiluje, přivede je k pokání (pokud neštěstí způsobili záměrně) a ukáže také jim velikost svého milosrdenství a otevřenou náruč Otce.

Prosme Boha za všechny ve světě, kdo jsou nespravedlivě pronásledováni a také za ty, kdo toto bezpráví a bolest způsobují.

Prosme Boha, aby požehnal službu společenství nebo farnosti postižené tragédií. Prosme jej, aby jim dal sílu nést svědectví, když budou mluvit o věcech, které se staly.

Prosme Boha, aby pomáhal rodinám obětí a jejich blízkým zbavit se hněvu a pocitu viny, které vzešly ze ztráty jejich milovaných.

Prosme Boha, aby zaměřil pozornost křesťanů na to, jak je modlitba potřebná, a aby povolal lidi, kteří se za danou situaci budou dále modlit.

Prosme Boha, aby vybavil svou mocí ty, kteří budou pomáhat a sloužit postiženým tímto neštěstím nebo katastrofou (Žid 13, 20-21).

Prosme Boha za sebe i za ostatní o touhu a lásku ke Kristu, která zahání strach (1Jan 4, 18).

Zdroj: Biskupství ostravsko-opavské

Autor článku:
Monika Klimentová

Související články

Další aktuality

Nedělní kázání (nejen) pro děti - 25. neděle v mezidobí

Nedělní kázání P. Romana Vlka (nejen) pro děti ke 25. neděli v mezidobí.
19.09.2020

Papež František: Křesťanský novinář nemá zatajovat pravdu a manipulovat s informacemi

“Je nezbytné, aby ve stále sekularizovanějším mediálním prostoru zazníval hlas církve a křesťanských intelektuálů, kteří jej obohacují o konstruktivní reflexi, vyznačují se kladným pohledem na lidi i události a odmítají předsudky”, oslovil dnes papež František redaktory belgického křesťanského týdeníku Tertio.
18.09.2020

Univerzitní titul z obýváku? Ano, už je to možné i v češtině!

Teologii čistě v online formě budete moci od letošního podzimu studovat na Univerzitě Palackého. A přitom nemusíte jezdit do Olomouce, kde univerzita sídlí. Bakalářem se totiž můžete stát, aniž byste do školy „chodili“. Dva roky příprav vyvrcholily během jarní karantény, která přípravu online programu urychlila. Teď virtuální náruč online univerzity čeká na své první studenty. Zájemci o nový program se mohou hlásit až do 18. října 2020. Výuka začne na konci října.
18.09.2020

Encyklika “Fratelli tutti” bude zveřejněna 4. října

V některých zemích probíhá diskuse o názvu nového papežského dokumentu – encyklice „Fratelli tutti“ – a jeho překladu do různých jazyků. Každá encyklika však v sobě nese univerzální poselství a přeje si promlouvat k srdci každého člověka, domnívá se ediční ředitel vatikánského Úřadu pro komunikaci, Andrea Tornielli. Text nové encykliky bude zveřejněn v neděli 4. října, na liturgickou památku sv. Františka z Assisi, oznámilo tiskové středisko Svatého stolce.
18.09.2020

Katolická teologická fakulta slaví 30 let

Katolická teologická fakulta Univerzity Karlovy slaví svoje malé výročí. Velká výročí fakulty se vztahují ke 14. století, kdy byla fakulta založena v rámci nově vzniklé Univerzity Karlovy. Méně známé však je, že velkým mezníkem byl pro akademickou obec také rok 1990. Fakulta totiž v průběhu své historie nesídlila vždy v Praze a ne vždy byla součástí Univerzity Karlovy.
18.09.2020