Den Brna 2020

Pontifikální bohoslužbu v rámci letošních jubilejních oslav Dne Brna bude brněnský biskup Vojtěch Cikrle slavit v sobotu 15. srpna v 10.00 hodin v kostele Nanebevzetí Panny Marie v Brně (u jezuitů). Po mši slavnostně požehaná sochu jezuitského kněze P. Martina Středy, který svými modlitbami provázel Brňany v bojích při ubránění města před švédskými vojsky v roce 1645. Vše bude živě přenášet Česká televize ČT 2.
Publikováno: 12. 8. 2020 12:00

Foto: Vít Kobza

Tradiční připomenutí úspěšné obrany Brna před dobyvačnými Švédy se letos odehraje ve dnech 14. až 16. srpna. Vyhledávaná slavnost kombinuje atraktivní podívanou na zbrojnoše v historických uniformách se slavnostními bohoslužbami a připomenutím duchovního odkazu jezuity Martina Středy.

Socha P. Martina Středy, SI, která nově ozdobí jihomoravskou metropoli,  vznikla díky iniciativě Magistrátu města Brna.  Autor vítězného návrhu, sochař Jan Šebánek,  o svém díle  říká: „Na úvod je potřeba uvést, že soutěž na sochu pro pátera Martina Středu byla vypsána explicitně jako figurální, proto bylo nutné přistupovat k tomuto zadání apriori figurálně. Při ztvárnění Martina Středy jsem vycházel z jedné z legend, vyprávějící příběh o tom, že se poslední dělová koule vystřelená Švédy zastavila Martinu Středovi u nohou. Tento příběh mě zaujal, protože poskytuje prostor pro určitou výtvarnou zkratku, která nejlépe vystihuje osobnost Martina Středy.

Pátera Středu jsem pojal jako morálně a mravně pevnou osobnost v okamžiku modlitby. Pozice modlitby by pak měla odkazovat k určité duchovní, meditativní síle, která stojí v protikladu k válečné, dobyvačné agresi, znázorněné dělovou koulí, která jakoby odštípla kus z betonového podstavce na kterém, páter Středa stojí.

V horní části podstavce jsou po celém obvodu uvedeny dva citáty pátera Středy: „Netrap se předčasně starostmi o to, co se stane. Stačí zlé, co přináší každý den.“ A druhý citát: „Měj rád prosté věci a spokoj se s málem – zakusíš velký pokoj.“; domnívám se, že tato sdělení platila v čase obléhání Brna, platí i dnes a předpokládám, že budou platit i v budoucnu (…) Společně s architektem Janem Kratochvílem bylo naší snahou umístit sochu tak, aby byla tvář pátera Středy orientovaná na presbytář kostela svatého Jakuba, kde je pochován hrabě Louis Raduit de Souches, čímž jsme chtěli vytvořit spojení mezi těmito dvěma osobnostmi, které se zásadní měrou podílely na obraně Brna před Švédy. Socha je umístěna na vnitřní straně oblouku, který vytváří přirozená pěší cesta okolo nároží kostela Nanebevzetí Panny Marie. Socha tak nestojí v cestě pěším, nicméně se stává součástí jejich cesty, a to i s ohledem na to, že do podstavce zapuštěná dělová koule jako symbol Středovy víry a duchovní síly je kolemjdoucím na dosah.“

V programu letošních oslav Dne Brna se budou prolínat také koncerty festivalu Maratón hudby.
Podrobný program oslav Den Brna 2020 je zde:

https://www.biskupstvi.cz/storage/akt/12525.jpg  a  na www.denbrna.cz

 

Autor článku:
Martina Jandlová

Související články