Papež: Víra nás nabádá odporovat lhostejnosti

Dnes dopoledne pronesl Petrův nástupce pravidelnou katechezi, stále jen z knihovny Apoštolského paláce v přímém televizním přenosu. Druhou katechezi nového cyklu Uzdravit svět nazval papež František Víra a lidská důstojnost. V pozdravu adresovanému do Polska papež František připomněl 100. výročí "zázraku na Visle", tedy vítězství polské armády nad přesilou sovětských bolševiků u Varšavy.
Publikováno: 12. 8. 2020 18:15

Minulý týden papež přerušil cyklus katechezí věnovaný modlitbě, aby v reakci na pandemii uvedl novou sérii pod názvem Uzdravit svět s cílem předložit za této situace hlavní zásady katolického sociálního učení. Dnes byla zahájena čtením oněch biblických veršů z knihy Geneze (Gn 1,27-28; 2,8), které podávají, že Bůh stvořil člověka ke Svému obrazu a podobě jako muže a ženu, požehnal jim a svěřil poslání předávat život a opatrovat zemi. Tuto druhou katechezi nazval papež František Víra a lidská důstojnost.

„Když všichni usilujeme o vyléčení z viru, který postihuje všechny bez rozdílu, víra nás nabádá, abychom vážně a aktivně odporovali lhostejnosti vůči pošlapávání lidské důstojnosti. Tato kultura lhostejnosti provází skartační kulturu, v níž pouze to, co se mne netýká, mne nezajímá. Víra vždycky vyžaduje, abychom se nechali uzdravit a obrátit ze svého individualismu, ať osobního či kolektivního, např. stranického individualismu. Kéž nám Pán „vrátí zrak“, abychom znovu objevili, co znamená být členy lidské rodiny. A kéž se tento pohled projevuje konkrétními skutky soucitu a úcty ke každému člověku a péčí o náš společný dům.“

Plné znění papežovy katecheze je zde.

Po katechezi následovaly jako obvykle její kratší souhrny a pozdravy v dalších sedmi jazycích (francouzštině, angličtině, španělštině, portugalštině, němčině, arabštině a polštině).

Naše severní slovanské sousedy oslovil papež František kromě jiného také připomínkou tzv. Zázraku na Visle, tedy vojenské bitvy u Varšavy, při níž v roce 1920 zvítězila polská vojska nad přesilou armády sovětských bolševiků, kteří se pokoušeli vyvrátit nedávno vzniklý samostatný polský stát a spojit se s německými a maďarskými komunisty, kteří již na několika místech zavedli svoje diktatury. Toto vítězství, jakkoli o něm moderní historiografie spíše mlčí, bylo zásadní nejen pro Polsko, ale pro politické směřování celé Evropy.

„Na 15. srpen připadá 100. výročí historického vítězství polských vojsk, zvané »Zázrak nad Vislou«, který vaší předkové připsali Mariině přímluvě. Matka Boží ať dnes pomůže lidstvu potřít koronavirus, a zahrne vás, vaše rodiny a polský národ hojnými milostmi. Ze srdce vám žehnám!“

Zcela na závěr po společné modlitbě Otčenáš Petrův nástupce všem požehnal.

Zdroj: Vatican News, přeložil Milan Glaser

Autor článku:
Monika Klimentová

Související články

Další aktuality

Nedělní kázání (nejen) pro děti - 25. neděle v mezidobí

Nedělní kázání P. Romana Vlka (nejen) pro děti ke 25. neděli v mezidobí.
19.09.2020

Papež František: Křesťanský novinář nemá zatajovat pravdu a manipulovat s informacemi

“Je nezbytné, aby ve stále sekularizovanějším mediálním prostoru zazníval hlas církve a křesťanských intelektuálů, kteří jej obohacují o konstruktivní reflexi, vyznačují se kladným pohledem na lidi i události a odmítají předsudky”, oslovil dnes papež František redaktory belgického křesťanského týdeníku Tertio.
18.09.2020

Univerzitní titul z obýváku? Ano, už je to možné i v češtině!

Teologii čistě v online formě budete moci od letošního podzimu studovat na Univerzitě Palackého. A přitom nemusíte jezdit do Olomouce, kde univerzita sídlí. Bakalářem se totiž můžete stát, aniž byste do školy „chodili“. Dva roky příprav vyvrcholily během jarní karantény, která přípravu online programu urychlila. Teď virtuální náruč online univerzity čeká na své první studenty. Zájemci o nový program se mohou hlásit až do 18. října 2020. Výuka začne na konci října.
18.09.2020

Encyklika “Fratelli tutti” bude zveřejněna 4. října

V některých zemích probíhá diskuse o názvu nového papežského dokumentu – encyklice „Fratelli tutti“ – a jeho překladu do různých jazyků. Každá encyklika však v sobě nese univerzální poselství a přeje si promlouvat k srdci každého člověka, domnívá se ediční ředitel vatikánského Úřadu pro komunikaci, Andrea Tornielli. Text nové encykliky bude zveřejněn v neděli 4. října, na liturgickou památku sv. Františka z Assisi, oznámilo tiskové středisko Svatého stolce.
18.09.2020

Katolická teologická fakulta slaví 30 let

Katolická teologická fakulta Univerzity Karlovy slaví svoje malé výročí. Velká výročí fakulty se vztahují ke 14. století, kdy byla fakulta založena v rámci nově vzniklé Univerzity Karlovy. Méně známé však je, že velkým mezníkem byl pro akademickou obec také rok 1990. Fakulta totiž v průběhu své historie nesídlila vždy v Praze a ne vždy byla součástí Univerzity Karlovy.
18.09.2020