banner sekce
Sekce

Odbor evropských fondů

Brněnské Zahrady pod Petrovem - místo odpočinku

Díky evropské dotaci byly obnoveny Zahrady pod Petrovem, které jsou součástí areálu katedrály sv. Petra a Pavla. Realizací projektu vznikl unikátní prostor nejen pro odpočinek, ale i pro pořádání kulturních a společenských akcí.
Publikováno: 13. 8. 2020 17:03

Biskupství brněnské obdrželo na rekonstrukci zahrad a jejich zpřístupnění dotaci z Integrovaného regionálního operačního programu v roce 2017. 

Rekonstrukce spočívala zejména v terénních a vegetačních úpravách a v rehabilitaci historických ohradních zdí. Došlo také k rekonstrukci stávajících prostor v interiéru přístavku pod ohradní zdí, s přímou návazností na centrální část zahrad, kde byly vybudovány nové prostory pro expozice a výstavy Diecézního muzea a také sociální zařízení a zázemí pro matky s dětmi. Ohradní zeď byla obnovena a restaurovány byly i dvě sochy, které jsou v ní umístěny. Na ohradní zdi, která odděluje prostor mezi katedrálou a řešenými zahradami, byl obnoven dveřní otvor a ke zdi bylo přistaveno točité schodiště, kterým tak byl vyřešen třetí vstup do zahrad, čímž došlo k propojení dalších částí památky a veřejnosti se tak naskytne možnost využívat dosud nezpřístupněné prostory historických zahrad. 

Práce byly dokončeny v červnu 2020. Součástí projektu bylo i zpracování virtuální prohlídky zahrad.

Zahrady slouží návštěvníkům k relaxaci a odpočinku. Od slavnostního otevření zde proběhla již řada kulturních akcí. . Zahrady v létě poslouží jako zázemí pro příměstské tábory i přednášky, promítání filmů a koncerty. Prostory zahrady využívá i Centrum pro rodinu a sociální péči. Shlédnout je možné expozice připravené ve spolupráci s Diecézním muzeem. 

Další informace vč. připravovaných akcí je možné nalézt na stránkách brněnského biskupství.

Autor článku:
Eva Schönherrová

Další aktuality

Výzvy REACT EU už v březnu

Dne 26. února 2021 schválil Monitorovací výbor Integrovaného regionální operačního programu harmonogram výzev na rok 2021, obsahující výzvy REACT EU a hodnotící kritéria pro výzvy REACT EU.
02.03.2021

Modernizační fond podporuje obnovitelné zdroje energie

Modernizační fond je nový finanční nástroj, který čerpá prostředky zejména z emisních povolenek. Pro ČR je předpokládaná alokace cca 150 mld. Kč. Prostředky budou směřovat do teplárenství, obnovitelných zdrojů energie, energetických úspor, čisté mobility a komunitní energetiky.
21.01.2021

Akční plán Strategie regionálního rozvoje ČR 21+ schválila Vláda ČR

Vláda ČR na svém zasedání 11. ledna 2021 schválila Akční plán Strategie regionálního rozvoje ČR 2021+ pro roky 2021 a 2022, na jehož tvorbě se podíleli i zástupci České biskupské konference.
20.01.2021

IROP podpoří projekty v oblasti zdravotnictví, sociálních služeb a IZS

Evropská unie poskytne ČR dodatečné prostředky z nového investičního nástroje REACT-EU. Celkem se jedná o cca 21,7 mld. Kč, které budou rozděleny prostřednictvím nových výzev Integrovaného regionálního operačního programu.
19.01.2021

Nové programové období – nové dotační možnosti

Rokem 2021 začíná další sedmileté rozpočtové období Evropské unie, ve kterém Česká republika očekává 1 200 miliard korun pro financování politiky soudržnosti. Operační programy, které zprostředkují čerpání finanční podpory, byly předloženy vládě v říjnu 2020 pro informaci. Upřesnění oblastí, které bude možno z těchto programů podporovat, a finální rozdělení alokace, budou předmětem dalších jednání.
11.01.2021