"Lidé jsou cennější než majetek" napsal papež František na Twitteru

V den liturgické památky na císařovnu sv. Helenu, 18. srpna, papež František odkazem na Twitteru promluvil myšlenkou o hodnotě věcí, které vlastníme. Hodnotnější než jakýkoliv majetek jsou mezilidské vztahy.
Publikováno: 18. 8. 2020 17:00

Zobrazení sv. Heleny ve Vatikánských muzeích

"Bohatství nás může hnát k stavění zdí. Ježíš naopak své učedníky zve, aby majetek a bohatství proměnily na vztahy, protože lidé mají větší hodnotu než předměty a jsou cennější než jakékoliv bohatství, které vlastníme."

Sv. Helena se vyznačovala bohatstvím duše spíše než materiálním bohatstvím a prestiží, kterým se těšila ještě před svým obrácením v dospělosti.

Světice žila na přelomu 3.- 4. století. Byla matkou římského císaře Konstantina Velikého, který Milánským ediktem v roce 313 poprvé udělil náboženskou svobodu všem obyvatelům Římské říše. Sv. Helena se vyznačovala hlubokou vírou a pozorností k potřebám chudých. Připisuje se jí nalezení Kristova kříže ve Svaté zemi, díky ní bylo také vybudováno mnoho křesťanských chrámů v Římě i ve Svaté zemi (chrám sv. Kříže v Jeruzalémě apoštolský chrám v Konstantinopoli, chrám Narození Páně v Betlémě).

Zdroj: Vatican News

Autor článku:
Tereza Myslilová

Související články

Další aktuality

Signaly.cz představují 4 Adventní meetingy online

Křesťanský web pro mládež signály.cz připravil adventní online projekt s názvem 4 ADVENTNÍ MEETINGY, který má za cíl spojit mladé lidi k zamyšlení nejen nad identitou člověka, ale také nad hříchem, Boží láskou k člověku či k uvědomění si, kdo je Ježíš Kristus, jako Spasitel nebo jak se nechat vést v životě s Kristem.
23.11.2020

Zasvěcení nového kostela Krista Spasitele v Praze na Barrandově

V neděli 22. 11. 2020 kardinál Dominik Duka zasvětil na pražském sídlišti Barrandov nově vystavěný kostel Krista Spasitele s komunitním centrem, jehož základní kámen položil před dvěma lety, v listopadu 2018. Takovou událost – jak připomněla ve svém děkovném projevu paní starostka Renáta Zajíčková – zažila Praha 5 po bezmála 80 letech. Naposledy zde byl v roce 1942 slavnostně vysvěcen funkcionalistický kostel sv. Jana Nepomuckého v Košířích.
23.11.2020

České adventní věnce pomohou sirotkům v Ulánbátaru. I přes pandemii

Olomoucké farnosti se letos opět zapojí do výroby adventních věnců, jejichž prodej vyvrcholí v olomouckých kostelích během první adventní neděle. Výroba bude vzhledem k epidemiologickým omezením probíhat jinak, než tomu bylo v předchozích letech. V některých farnostech zájemcům doručí výrobní balíčky rovnou domů, jinde si je farníci vyzvednou na faře. V bezpečí domova pak vyrobí věnec za účelem benefičního prodeje. V loňském roce věnovali olomoučtí dárci sirotčinci Verbist Care v hlavním městě Mongolska 54 484 Kč.
23.11.2020

Přímé přenosy bohoslužeb od 23. do 29. listopadu 2020

Všem, kdo se nemohou zúčastnit mše svaté v kostele, nabízíme přehled bohoslužeb vysílaných během následujících dní přímým přenosem v Televizi Noe a Radiu Proglas.
23.11.2020

Papež František: Učme se kralovat službou

Před polednem se na Svatopetrském náměstí shromáždilo pár set lidí, aby si vyslechli pravidelnou papežovu promluvu před mariánskou modlitbou Anděl Páně.
22.11.2020