Papež František: Uzdravení světa je výzvou k vybudování něčeho lepšího

Papež pronesl dopoledne pravidelnou středeční katechezi. I tentokrát ze soukromé knihovny v Apoštolském paláci pouze v televizním přenosu, který bylo možné sledovat v televizi či na digitálních přístrojích, nikoli na velkoplošných obrazovkách na Náměstí sv. Petra. Ve své promluvě papež vyzval, abychom léčili „obrovský virus sociální nespravedlnosti, nerovných příležitostí, marginalizace a absence ochrany těch nejslabších.“
Publikováno: 19. 8. 2020 14:30

Petrův nástupce pokračoval v cyklu nazvaném „Uzdravit svět“, ve kterém předkládá hlavní zásady sociálního učení církve pro nynější situaci.

Na úvod dnešní části vybral k přečtení úryvek z druhého listu sv. Pavla Korinťanům (2 Kor 8,1-2.9). Apoštol národů podává zprávu o velkodušnosti církevních obcí v Makedonii, které se navzdory velkému soužení, jež je postihlo, a svojí chudobě chtěly podílet na dobročinné sbírce pro jeruzalémské křesťany. Pavel je dává za příklad a vybízí korintské křesťany k témuž těmito slovy: »Znáte přece milost našeho Pána Ježíše Krista: on, ačkoli bohatý, stal se pro vás chudým, abyste vy zbohatli z jeho chudoby« (v.9). Po přečtení tohoto úryvku v osmi jazycích si vzal slovo Petrův nástupce. Třetí část zmíněného cyklu věnoval upřednostňování chudých a ctnosti lásky.

Svatý otec připomněl, že probíhající pandemie koronaviru nejen „odhalila svízelnou situaci chudých a vážnou nerovnost, která panuje ve světě“, ale dokonce ji zhoršila. Naše reakce na pandemii musí být dvojí: „lék na maličký hrozný virus, který sráží na kolena celý svět“, ale také léčit „obrovský virus sociální nespravedlnosti, nerovných příležitostí, marginalizace a absence ochrany těch nejslabších.“
Při řešení této výzvy, řekl, musíme mít vždy na paměti „přednostní rozhodování ve prospěch chudých“. Nejedná se o politickou, ideologickou nebo stranickou možnost, ale je jádrem evangelia.

Blízkost k chudým

Podle příkladu Ježíše, který se zřekl sám sebe a stal se služebníkem, jsou křesťané rozpoznatelní „podle svojí blízkosti vůči chudým, nepatrným, nemocným, vězněným, vyděděným, opomíjeným a těm, kdo nemají, co jíst a do čeho se obléci.“ To je podle papeže Františka „klíčovým kritériem křesťanské autenticity.“ A zdůraznil, že nejde jen o povinnost některých, ale pro každého křesťana: „Je to poslání celé církve.“
Upřednostňování chudých je zakořeněno ve ctnostech víry, naděje a lásky. Jde nad rámec holých potřeb, „znamená to putovat společně s nimi, nechat se evangelizovat od těch, kteří dobře znají trpícího Krista, nechat se „nakazit“ jejich zkušeností spásy, jejich moudrostí a tvořivostí.“

Jít na periferii

Blízkost k chudým, řekl papež František, také zahrnuje práci na překonání „nemocných sociálních struktur,“ když se snažíme v důsledku pandemie vrátit normálnost.
Tato „normalita“ by však neměla zahrnovat návrat k sociálním nespravedlnostem a pustošení životního prostředí, které charakterizují současnou společnost. Připomněl, že ekonomie zaměřená na zisk a ne na pomoc je odtržena od reálné ekonomiky, která má přinášet užitek. „Přednostní rozhodování ve prospěch chudých, tento eticko-sociální požadavek, vycházející z Boží lásky (srov. Laudato si´, 158), nás podněcuje, abychom měli na mysli a plánovali ekonomii, jejímž středem jsou lidé, zejména ti nejchudší.“
Stejně tak, jako se léčba koronaviru stává dostupnější, měla by společnost upřednostnit ty, kteří mají největší potřebu, než ty, kteří mají nejvíce peněz, upozornil svatý otec. „Bylo by smutné, kdyby v očkování na Covid-19 měli prioritu ti nejbohatší!“
Papež František také varoval před „skandálem“, „kdyby se veškerá ekonomická pomoc, kterou pozorujeme – většinou z veřejných peněz – soustředila na podporu podniků, které neusilují o inkluzi vyloučených, povznesení posledních, společné dobro či péči o stvoření (tamt.). Toto jsou zásady, podle kterých se mají vybírat podniky, kterým má být poskytnuta pomoc."

Změna světa

„Pokud by v tomto světě nespravedlivém pro chudé a zranitelné měl virus opět nabýt na intenzitě, musíme tento svět změnit.“
Svatý otec ukázal na příkladu Ježíše, „lékaře integrální božské lásky.“ Řekl, že musíme jednat nyní, abychom uzdravili epidemie způsobené maličkými neviditelnými viry a uzdravili i ty, vyvolané obrovskými a viditelnými sociálními nespravedlnostmi.
Papež František navrhl, „aby se tak stalo na základě Boží lásky, jež staví periferie do středu a ty poslední dopředu.
„Na základě této konkrétní lásky ukotvené v naději a založené ve víře bude možný zdravější svět.“

Na konec papež připomněl čtvrteční liturgickou památku sv. Bernarda z Clairvaux:

„Na zítřek připadá liturgická památka sv. Bernarda z Clairvaux, velkého Učitele církve a zvláště vnímavého obdivovatele Madony. Jeho příklad ať vzbudí v každém touhu svěřovat se s důvěrou do mateřské ochrany svaté Panny, Uzdravení nemocných.“

Po závěrečné modlitbě Otčenáš, recitované společně s deseti spolupracovníky, přítomnými v knihovně Apoštolského paláce, udělil papež požehnání všem, kdo jej sledovali za pomoci komunikačních prostředků.

Celé znění papežovy katecheze naleznete zde

Zdroj: Vatican News

Autor článku:
Tereza Myslilová

Související články

Další aktuality

Svatý otec: Dialog s Bohem je milost naší víry

Při pravidelné středeční audienci hovořil papež František o tom, že díky Ježíši a modlitbě máme přístup k Nejsvětější Trojici. Pokračoval tak ve svém cyklu katechezí věnovaných právě tématu modlitby, přičemž tento týden se zaměřil na vztah mezi modlitbou a Trojicí.
03.03.2021

Abeceda křesťanské víry P. Stanislava Přibyla - 14. díl K - Kříž

Dalším písmenem v abecedě je písmeno K jako Kříž. Kříž je znamením utrpení Ježíše Krista. Původně byl kříž především krutý popravčí nástroj, ale tím, že Ježíš přijal smrt na kříži a vstal z mrtvých, se kříž stal znamením naší spásy. Více v zamyšlení generálního sekretáře ČBK P. Stanislava Přibyla ze série krátkých videí Abeceda křesťanské víry.
03.03.2021

Papež František: Zpověď promlouvá o nekonečném Božím milosrdenství

Vatikánská nadace „Celosvětové sítě modlitby s papežem“ zveřejnila březnové videoposelství, kterým papež František doprovází evangelizační úmysl na tento měsíc. Tentokrát se věnuje svátosti smíření a František v něm vyzdvihuje radost, která pramení z tohoto setkání s Božím soucitem a láskou.
03.03.2021

Katolický týdeník: Texaský biskup Čechoameričan

Nového pomocného biskupa s českými kořeny dostala arcidiecéze San Antonio v Texasu. Je jím církevní právník a dosavadní generální vikář diecéze Victoria GARY JANAK. Krátce po svém jmenování poskytl Katolickému týdeníku rozhovor.
03.03.2021

Výzvy REACT EU už v březnu

Dne 26. února 2021 schválil Monitorovací výbor Integrovaného regionální operačního programu harmonogram výzev na rok 2021, obsahující výzvy REACT EU a hodnotící kritéria pro výzvy REACT EU.
02.03.2021