Společné prohlášení předsedů CEC a CCEE pro „Dobu stvoření“ 2020

Od 1. září do 4. října probíhají na celém světě oslavy stvoření, které budou zahájené Dnem stvoření. V návaznosti na tradici z předchozích let využili předsedové CEC (Konference evropských církví) a CCEE (Rada evropských biskupských konferencí) této příležitosti, aby povzbudili evropské členské církve, aby v těchto dnech uznaly oslavu bohatství naší víry jako projevu ochrany našeho společného domova.
Publikováno: 27. 8. 2020 14:00

Hodnoty „Doby stvoření“ sahají až ke kořenům křesťanské víry. Stvoření je Boží dar lidstvu a všem živým bytostem. Je proto naším závazkem abychom ji, jako dobří a spolehliví správci a jako věrní služebníci Boha, chránili.

„Země je Pánem a vším, co je v něm, světem a těmi, kteří v něm žijí.“ (Žalm 24: 1)

Papež František v encyklice Laudato Si´ zdůraznil, že „naléhavá výzva k ochraně našeho společného domova zahrnuje snahu spojit celou lidskou rodinu a usilovat o udržitelný a integrální rozvoj“. Zároveň silně apeloval na „nový dialog o tom, jak utváříme budoucnost naší planety. Potřebujeme rozhovor, který zahrnuje všechny lidi, protože environmentální výzva, kterou procházíme, a její lidské kořeny, znepokojují a ovlivňují nás všechny.“

Podobně jeden z významných teologů naší éry Jurgen Moltmann dal jasně najevo, že „teologickým protivníkem je dnes nihilismus praktikovaný v našich jednáních s přírodou“ a vyzval k „hledání Boha přítomného ve stvoření skrze Svatého Ducha, které může přivést muže a ženy ke smíření s přírodou.“

Oslava Dne stvoření 1. září a Doby stvoření má významný ekumenický rozměr. Při oslavách se v těchto dnech ohlédneme a poděkujeme za tento návrh ekumenického patriarchy Dimitriosa I. v roce 1989. Od té doby byla myšlenka Doby stvoření a jejího ekumenického ducha dále společně potvrzována evropskými ekumenickými shromážděními CEC a CCEE v Basileji 1989, Grazu 1997 a Sibiu 2007.

Pandemie COVID-19 nám letos odhalila, jak hluboce je Země propojena. Uvědomili jsme si, více než kdy jindy, že od sebe nejsme izolováni a že podmínky lidského zdraví a pohody jsou křehké. Dopad pandemie nás nutí brát vážně potřebu bdělosti a potřebu podmínek udržitelnosti života na Zemi. To je ještě důležitější s ohledem na devastaci životního prostředí a hrozby změny klimatu.

Zveme vás, abyste letos oslavili Dobu stvoření pod názvem Jubilee for Earth (Milostivý rok pro Zemi). Koncept tohoto milostivého roku je zakořeněna v Bibli a zdůrazňuje, že musí existovat spravedlivá a udržitelná rovnováha mezi sociální, ekonomickou a ekologickou realitou. Poučení z biblického pojetí oslavy nám ukazuje na potřebu obnovit rovnováhu v samotných systémech života, potvrdit potřebu rovnosti, spravedlnosti a udržitelnosti a potvrdit potřebu prorockého hlasu při obraně našeho společného domova.

Zveme všechny pastýře a evropské křesťany, farnosti, církevní společenství a všechny lidi dobré vůle, aby věnovali pozornost Době stvoření a prožili ji v ekumenickém duchu sjednoceni v modlitbě.


Christian Krieger, předseda CEC 

H. Em. Kartu. Angelo Bagnasco, předseda CCEE

Autor článku:
Tereza Myslilová

Související články

Další aktuality

Svatý stolec chce využít distanční výuky k rozšíření akademické formace

Kongregace pro katolickou výchovu dnes zveřejnila „Instrukci pro uplatňování modality distančního vyučování na církevních univerzitách a fakultách“. Její text, datovaný 13. května, podepsali prefekt zmíněné kongregace, kard. Giuseppe Versaldi, a její sekretář, arcibiskup Angelo Vincenzo Zani.
03.08.2021

Papež píše mladým do Medžugorje: Jděte za Kristem

Účastníkům festivalu mládeže Mladifest, které se koná od 1. do 6. srpna 2021 v Medžugorje, zaslal dnes papež poselství, ve kterém komentuje setkání Ježíše s bohatým mladíkem a předkládá tak nejen mladým svou meditaci nad následováním Ježíše Krista.
03.08.2021

Umění vést lidi

Jednodenní kurz pro vedoucí pracovníky církevních institucí, kteří mají pod sebou zaměstnance. Dozvíte se, co znamená vedení, jak delegovat, jak naslouchat potřebám svěřených podřízených, jak zvládat konflikty i jak spolupracovat a vycházet s lidmi. To vše ve formě praktických cvičení, společného zážitků a názorných, často zábavných příkladů.
02.08.2021

Akreditace novinářů na návštěvu papeže Františka na Slovensku je otevřena do 5. září

Akreditace novinářů na návštěvu papeže Františka na Slovensku (12. - 15. září 2021) bude probíhat prostřednictvím webové stránky www.navstevapapeza.sk a je otevřena od 1. srpna do 5. září 2021. Akreditace bude udělována na základě registrací podaných přes elektronický formulář, který je k dispozici v slovenském i v anglickém jazyce.
02.08.2021

Fotogalerie z vysvěcení nového kostela v Karakoši, na který přispěla katolická církev z České republiky

Křesťané z iráckého města Karakoš mají od soboty 31. července nový kostel. Na jeho stavbu významně finančně přispěla i česká katolická církev díky sbírce ČBK na pomoc křesťanům na Blízkém východě. Nový kostel bude zasvěcený Panně Marii, Matce naděje, jako výraz poděkování, že se mohli po válce s Islámským státem v roce 2018 vrátit do svých domovů.
02.08.2021