Společné prohlášení předsedů CEC a CCEE pro „Dobu stvoření“ 2020

Od 1. září do 4. října probíhají na celém světě oslavy stvoření, které budou zahájené Dnem stvoření. V návaznosti na tradici z předchozích let využili předsedové CEC (Konference evropských církví) a CCEE (Rada evropských biskupských konferencí) této příležitosti, aby povzbudili evropské členské církve, aby v těchto dnech uznaly oslavu bohatství naší víry jako projevu ochrany našeho společného domova.
Publikováno: 27. 8. 2020 14:00

Hodnoty „Doby stvoření“ sahají až ke kořenům křesťanské víry. Stvoření je Boží dar lidstvu a všem živým bytostem. Je proto naším závazkem abychom ji, jako dobří a spolehliví správci a jako věrní služebníci Boha, chránili.

„Země je Pánem a vším, co je v něm, světem a těmi, kteří v něm žijí.“ (Žalm 24: 1)

Papež František v encyklice Laudato Si´ zdůraznil, že „naléhavá výzva k ochraně našeho společného domova zahrnuje snahu spojit celou lidskou rodinu a usilovat o udržitelný a integrální rozvoj“. Zároveň silně apeloval na „nový dialog o tom, jak utváříme budoucnost naší planety. Potřebujeme rozhovor, který zahrnuje všechny lidi, protože environmentální výzva, kterou procházíme, a její lidské kořeny, znepokojují a ovlivňují nás všechny.“

Podobně jeden z významných teologů naší éry Jurgen Moltmann dal jasně najevo, že „teologickým protivníkem je dnes nihilismus praktikovaný v našich jednáních s přírodou“ a vyzval k „hledání Boha přítomného ve stvoření skrze Svatého Ducha, které může přivést muže a ženy ke smíření s přírodou.“

Oslava Dne stvoření 1. září a Doby stvoření má významný ekumenický rozměr. Při oslavách se v těchto dnech ohlédneme a poděkujeme za tento návrh ekumenického patriarchy Dimitriosa I. v roce 1989. Od té doby byla myšlenka Doby stvoření a jejího ekumenického ducha dále společně potvrzována evropskými ekumenickými shromážděními CEC a CCEE v Basileji 1989, Grazu 1997 a Sibiu 2007.

Pandemie COVID-19 nám letos odhalila, jak hluboce je Země propojena. Uvědomili jsme si, více než kdy jindy, že od sebe nejsme izolováni a že podmínky lidského zdraví a pohody jsou křehké. Dopad pandemie nás nutí brát vážně potřebu bdělosti a potřebu podmínek udržitelnosti života na Zemi. To je ještě důležitější s ohledem na devastaci životního prostředí a hrozby změny klimatu.

Zveme vás, abyste letos oslavili Dobu stvoření pod názvem Jubilee for Earth (Milostivý rok pro Zemi). Koncept tohoto milostivého roku je zakořeněna v Bibli a zdůrazňuje, že musí existovat spravedlivá a udržitelná rovnováha mezi sociální, ekonomickou a ekologickou realitou. Poučení z biblického pojetí oslavy nám ukazuje na potřebu obnovit rovnováhu v samotných systémech života, potvrdit potřebu rovnosti, spravedlnosti a udržitelnosti a potvrdit potřebu prorockého hlasu při obraně našeho společného domova.

Zveme všechny pastýře a evropské křesťany, farnosti, církevní společenství a všechny lidi dobré vůle, aby věnovali pozornost Době stvoření a prožili ji v ekumenickém duchu sjednoceni v modlitbě.


Christian Krieger, předseda CEC 

H. Em. Kartu. Angelo Bagnasco, předseda CCEE

Autor článku:
Tereza Myslilová

Související články

Další aktuality

Videospot: Charita pomáhá už 100 let

Charita Česká republika pomáhá už celé jedno století. Potřebné provází na cestě životem od bezbranného dětství až do bezmocného stáří.
23.06.2022

Charita Česká republika slaví 100 let, po revoluci stál za její obnovou arcibiskup Jan Graubner

Charita vyrostla z přirozené potřeby pomáhat potřebným. V Československu vznikla jako systematicky fungující organizace právě před 100 lety a po pádu komunistického režimu, který se její činnost snažil zastavit, ji církev vybudovala v podstatě znovu. Předseda České biskupské konference arcibiskup Jan Graubner a ředitel Charity Česká republika Lukáš Curylo dnes symbolicky zahájili oslavy tohoto významného jubilea, které budou probíhat až do příštího roku a představí nejen historii Charity a její nejvýznamnější milníky, ale především její současnost, významné projekty a služby, které poskytuje potřebným.
23.06.2022

Živé přenosy na TV Noe v červenci

Televize Noe bude s námi (vámi) po celou dobu velehradských slavností. Bude také živě přenášet na YT kanále Církev.cz přenos z Národního synodálního setkání a nejen to. Přinášíme přehled všech aktuálních živých přenosů TV Noe v červenci.
22.06.2022

Jáhenská svěcení v roce 2022

Přinášíme přehled jáhenských svěcení, která proběhla nebo proběhnou v roce 2022. Z již již uskutečných si můžete prohlédnout přiložené fotografie.
22.06.2022

Velehrad ožije v prvním červencovém týdnu

První týden v červenci bude na Velehradě rušno. 4.- 5. 7. se na tomto významném moravském poutní místě uskuteční již 23. ročník Dnů lidí dobré vůle, na které 6. 7. naváže celodenní Národní synodální setkání. Týden zakončí 132. plenární zasedání ČBK ve dnech 7. – 8. 7.
22.06.2022