Rodiny s dětmi se na Hostýně loučily s prázdninami a prosily o požehnání do nového školního roku

Při Arcidiecézní pouť rodin, kterou i letos uspořádalo poslední prázdninovou sobotu na Svatém Hostýně Centrum pro rodinný život, lidé děkovali za prožité letní měsíce a prosili o pomoc do nového školního roku.
Publikováno: 31. 8. 2020 16:00

Foto: Milena Machalková, Člověk a víra

K ohlédnutí za uplynulými měsíci vybídl přítomné také hlavní celebrant mše svaté biskup Josef Nuzík, který zastoupil arcibiskupa Jana Graubnera. „Projděte si v duchu všechna místa, která jste navštívili, a možná uvidíte, že jich nebylo málo – přestože možnosti cestování byly omezené,“ zmínil ve své homilii. Přes všechnu radost z poznávání je ale teď podle něj třeba se vrátit na to nejdůležitější místo. „Pro Svatou rodinu jím byl Nazaret, pro nás je to tam, kde bydlíme, kde chodíme do školy nebo pracujeme,“ zmínil a dodal: „Prosme Pannu Marii, abychom v tomto svém Nazaretě uměli žít a milovali ho.“

K lepšímu životu v rodině, ve škole nebo práci pak podle něj vede schopnost snášet se navzájem a odpouštět si. „Uplynulé měsíce nás naučily, že to nejdůležitější jsou vztahy. Pak se nemusíme bát ani toho, co přijde, protože Bůh nám chce pomáhat,“ řekl také a pokračoval: Rodina, která se modlí, se nerozpadne. Tím, že jste přišli, ukazujete, že se společně modlíte. Pokračujte v tom i dál! Nevíme, co nás čeká, ale víme, že když budeme spojeni v modlitbě, obstojíme.“

V závěru bohoslužby pak přijal nejen poděkování jménem přítomných rodin, ale také dort pro arcibiskupa Graubnera, který právě toho dne oslavil své 72. narozeniny. A s poděkováním vystoupil také biskupský delegát pro pastoraci P. Petr Bulvas, který připomenul, že touto poutí se slaví i 30. narozeniny arcidiecézního Centra pro rodinný život. „Všem spolupracovníkům patří díky za to, co se dosud podařilo vykonat,“ dodal.

Následující hodiny pak patřily zejména dětem. Pracovníci děkanátních center pro rodinu připravili například divadelní představení Dana Taraby, stanoviště se soutěžními úkoly nebo narozeninové losování cen. Poutní program pak odpoledne uzavřela společná modlitba.

(Zdroj: ado.cz)

Autor článku:
Tereza Myslilová

Související články

Další aktuality

Kardinál Czerny sloužil mši u oltáře sv. Václava ve vatikánské bazilice

Jako každý rok na slavnost sv. Václava oslavila národního patrona také česká komunita žijící v Římě. Bohoslužbu zorganizovali členové České papežské koleje Nepomucenum v čele rektorem, otcem Romanem Czudkem. Svého křestního patrona uctil také velvyslanec České republiky při Svatém stolci, Václav Kolaja, spolu s ostatními členy naší římské ambasády. Mši svatou sloužil kardinál Michael Czerny SI, kterého, jak známo, pojí s naší vlastí rodové kořeny.
28.09.2020

Ve Staré Boleslavi se konala Národní svatováclavská pouť

I přes přísná koronavirová opatření se dnes ve Staré Boleslavi konala Národní svatováclavská pouť. Hlavním celebrantem poutní bohoslužby byl pražský arcibiskup kardinál Dominik Duka, kazatelem olomoucký arcibiskup Jan Graubner, předseda ČBK. Společně s nimi koncelebrovali čeští a moravští biskupové a řada kněží.
28.09.2020

Obrácení je milost, o kterou musíme neustále prosit

V neděli před polednem se na Svatopetrském náměstí sešlo několik set lidí, aby si v dešti vyslechli pravidelnou papežovu promluvu před mariánskou modlitbou Anděl Páně.
27.09.2020

Papež vyzval evropské církve k duchovnímu výkladu pandemie

Papež ve svém poselství pro účastníky plenárního zasedání Rady evropských biskupských konferencí, které se z důvodu pandemie koná 26.-27. října pouze online, ujistil biskupy o své duchovní podpoře.
25.09.2020

U příležitosti Dne české státnosti ocenil Senát biskupa Václava Malého

U příležitosti Dne české státnosti předal dnes předseda horní komory Parlamentu ČR Miloš Vystrčil stříbrné pamětní medaile. Mezi oceněnými byl i pražský pomocný biskup Václav Malý.
25.09.2020