Rodiny s dětmi se na Hostýně loučily s prázdninami a prosily o požehnání do nového školního roku

Při Arcidiecézní pouť rodin, kterou i letos uspořádalo poslední prázdninovou sobotu na Svatém Hostýně Centrum pro rodinný život, lidé děkovali za prožité letní měsíce a prosili o pomoc do nového školního roku.
Publikováno: 31. 8. 2020 14:00

Foto: Milena Machalková, Člověk a víra

K ohlédnutí za uplynulými měsíci vybídl přítomné také hlavní celebrant mše svaté biskup Josef Nuzík, který zastoupil arcibiskupa Jana Graubnera. „Projděte si v duchu všechna místa, která jste navštívili, a možná uvidíte, že jich nebylo málo – přestože možnosti cestování byly omezené,“ zmínil ve své homilii. Přes všechnu radost z poznávání je ale teď podle něj třeba se vrátit na to nejdůležitější místo. „Pro Svatou rodinu jím byl Nazaret, pro nás je to tam, kde bydlíme, kde chodíme do školy nebo pracujeme,“ zmínil a dodal: „Prosme Pannu Marii, abychom v tomto svém Nazaretě uměli žít a milovali ho.“

K lepšímu životu v rodině, ve škole nebo práci pak podle něj vede schopnost snášet se navzájem a odpouštět si. „Uplynulé měsíce nás naučily, že to nejdůležitější jsou vztahy. Pak se nemusíme bát ani toho, co přijde, protože Bůh nám chce pomáhat,“ řekl také a pokračoval: Rodina, která se modlí, se nerozpadne. Tím, že jste přišli, ukazujete, že se společně modlíte. Pokračujte v tom i dál! Nevíme, co nás čeká, ale víme, že když budeme spojeni v modlitbě, obstojíme.“

V závěru bohoslužby pak přijal nejen poděkování jménem přítomných rodin, ale také dort pro arcibiskupa Graubnera, který právě toho dne oslavil své 72. narozeniny. A s poděkováním vystoupil také biskupský delegát pro pastoraci P. Petr Bulvas, který připomenul, že touto poutí se slaví i 30. narozeniny arcidiecézního Centra pro rodinný život. „Všem spolupracovníkům patří díky za to, co se dosud podařilo vykonat,“ dodal.

Následující hodiny pak patřily zejména dětem. Pracovníci děkanátních center pro rodinu připravili například divadelní představení Dana Taraby, stanoviště se soutěžními úkoly nebo narozeninové losování cen. Poutní program pak odpoledne uzavřela společná modlitba.

(Zdroj: ado.cz)

Autor článku:
Tereza Myslilová

Související články

Další aktuality

Katolická charismatická konference bude letos online

Katolická charismatická konference 2021 se z pochopitelných důvodů ani letos v Brně neuskuteční. Místo ní se bude konat jednodenní program vysílaný TV Noe a prostřednictvím internetu již tuto sobotu 26. června 2021. Letošní motto zní: „Můj Bůh září do mých temnot.“ (Ž 18,29b) Přinášíme vám program.
23.06.2021

Papež František: Evangelizace vyžaduje, abychom kráčeli i neznámými cestami

Na pravidelné generální audienci zahájil papež František nový cyklus katechezí. Tentokrát bude hlavním tématem jeho promluv List svatého Pavla Galaťanům, v němž apoštol zdůrazňuje problémy, kterým čelila křesťanská společenství v Galacii, a které jsou v moha aspektech důležité i pro život církve v dnešní době.
23.06.2021

Odpustky ke Světovému dni prarodičů a starých lidí

U příležitosti prvního Světového dne prarodičů a starých lidí bude možné získat plnomocné odpustky pro sebe a pro duše v očistci. Informuje o tom Apoštolská penitenciárie.
23.06.2021

Papež ke dni prarodičů: Střežte kořeny, předávejte víru mladým a pečujte o nejmenší

V neděli 25. července se bude slavit první Světový den prarodičů a starých lidí. Svatý otec pro něj zvolil motto parafrázující Ježíšova slova z Matoušova evangelia: „Já jsem s tebou po všechny dny“ (srov. Mt 28,20) a doprovodil je zvláštním videoposelstvím, které bylo dnes zveřejněno ve Vatikánu.
23.06.2021

Andrew Small sekretářem Papežské komise pro ochranu nezletilých

Papežská komise pro ochranu nezletilých má nového sekretáře. Stal se jím americký oblát, P. Andrew Small OMI. Své jmenování vnímá jako signál, že Komise vstupuje do nové fáze své činnosti. Papež chce ještě silněji zdůraznit roli ochrany nezletilých v rámci celé církve a vyzdvihnout roli římské kurie - řekl otec Small Vatikánskému rozhlasu.
23.06.2021