Papež: Klevety jsou horší než Covid!

Před polednem se na Svatopetrském náměstí shromáždilo přibližně tisíc lidí, aby si vyslechli pravidelnou promluvu Petrova nástupce před mariánskou modlitbou Anděl Páně.
Publikováno: 6. 9. 2020 20:15

Papež František komentoval evangelium 23. neděle liturgického mezidobí (srov. Mt 18,15-20), kde Ježíš vysvětluje svým učedníkům jeden ze skutků duchovního milosrdenství, totiž napomínat ty, kdo hřeší. V samotném závěru papež František řekl:

„Toto Ježíšovo učení je nám velikou pomocí. Když například vidíme u bratra či sestry nějaké pochybení, defekt, uklouznutí, obvykle to nejprve říkáme druhým a drbeme. A klevety zamykají srdce společenství, překážejí jednotě církve. Velký mluvka, velký mluvka je ďábel, který stále hledá, co špatného říci o druhých, protože je lhář, který se snaží rozdělit církev, oddálit bratry od sebe a nevytvářet společenství. Prosím vás, bratři a sestry, snažme se neklevetit. Klevetění je mor horší než Covid! Horší. Vynasnažme se neklevetit. Žádné drby.

Ježíš přijímal s láskou celníky i pohany, což pohoršovalo tehdejší správně smýšlející. Nejde proto o neodvolatelné odsouzení, nýbrž o uznání, že naše lidské snahy mohou někdy selhat a že jedině, ocitne-li se bratr sám před Bohem, může stanout před svým svědomím a odpovědností za svoje skutky. Pokud to nejde, pak mlčet a modlit se za chybujícího bratra či sestru, ale nikdy neklevetit.

Panna Maria ať nám pomáhá činit z bratrského napomenutí zdravý návyk, aby se v našich komunitách mohly vždy navazovat nové bratrské vztahy, založené na vzájemném odpuštění a zejména na nepřemožitelné síle Božího milosrdenství.“

Plné znění papežovy promluvy je zde.

Zdroj: Vatican News, přeložil Milan Glaser

Autor článku:
Monika Klimentová

Související články

Další aktuality

Papež oznámil jmenování třinácti nových kardinálů

Papež během svojí pravidelné polední promluvy před modlitbou Anděl Páně svolal na 28. listopadu t.r. kardinálskou konzistoř ke jmenování 13 nových kardinálů.
25.10.2020

Papež František: Testem našeho obrácení a svatosti je vždycky láska k bližnímu

Před polednem se na Svatopetrském náměstí sešlo několik stovek lidí k pravidelné papežově promluvě, jež předchází mariánské modlitbě Anděl Páně. Petrův nástupce komentoval evangelium ze 30. neděle liturgického mezidobí (Mt 22,34-40), kde Ježíš zodpovídá otázku o tom, které přikázání je největší.
25.10.2020

Nový Katolický týdeník ke stažení zdarma vždy od soboty

Po dobu mimořádných vládních opatření, která mají opět omezit šíření nákazy koronavirem bude opět možné stáhnout si aktuální číslo Katolického týdeníku zdarma prostřednictvím internetu na webových stránkách.
25.10.2020

Nedělní kázání (nejen) pro děti - 30. neděle v mezidobí

Nedělní kázání (nejen) pro děti na 30. neděli v mezidobí P. Romana Vlka
24.10.2020

Možnost získat dušičkové odpustky bude kvůli pandemii prodloužena

Z důvodu pandemie Covid-19 je možnost získat plnomocné odpustky pro zemřelé prodloužena na celý měsíc listopad. Úkony a podmínky jejich získání budou přizpůsobené tak, aby se zajistila bezpečnost věřících. Z pověření Svatého otce to umožnila formou dekretu Apoštolská penitenciárie, která tak vyšla vstříc žádostem biskupů z mnoha zemí světa postižených koronavirem.
23.10.2020