banner sekce
Sekce

Odbor evropských fondů

IROP navyšuje alokace výzev a podpoří projekty v zásobníku

V rámci IROP jsou navýšeny některé výzvy, čímž dojde k podpoře náhradních projektů. Jedná se i v oblasti kulturního dědictví, vzdělávání a sociálních služeb.
Publikováno: 7. 9. 2020 14:30

Jedná se o výzvy:

 • 19. výzva – Technika pro integrovaný záchranný systém
 • 22. výzva – Telematika pro veřejnou dopravu
 • 36. výzva – Stanice integrovaného záchranného systému
 • 39. výzva – Rozvoj infrastruktury komunitních center v sociálně vyloučených lokalitách
 • 52. výzva – Revitalizace vybraných památek II
 • 56. výzva – Infrastruktura pro zájmové, neformální a celoživotní vzdělávání
 • 57. výzva – Infrastruktura pro zájmové, neformální a celoživotní vzdělávání (SVL)
 • 72. výzva – Cyklodoprava II
 • 73. výzva – Výstavba a modernizace přestupních terminálů II
 • 74. výzva – Rozvoj infrastruktury polyfunkčních komunitních center
 • 76. výzva – Muzea II.
 • 82. výzva – Rozvoj sociálních služeb v sociálně vyloučených lokalitách II.
 • 86. výzva – Infrastruktura vedoucí k přechodu do škol hlavního vzdělávacího proudu a k samostatnému způsobu života
 • 92. výzva – Infrastruktura základních škol pro uhelné regiony

Detailní informace včetně seznamu podpořených projektů naleznete na stránkách IROP.

Žadatelé podpořených projektů budou postupně oslovováni během první poloviny září 2020.

Autor článku:
Eva Schönherrová

Další aktuality

Výzvy REACT EU už v březnu

Dne 26. února 2021 schválil Monitorovací výbor Integrovaného regionální operačního programu harmonogram výzev na rok 2021, obsahující výzvy REACT EU a hodnotící kritéria pro výzvy REACT EU.
02.03.2021

Modernizační fond podporuje obnovitelné zdroje energie

Modernizační fond je nový finanční nástroj, který čerpá prostředky zejména z emisních povolenek. Pro ČR je předpokládaná alokace cca 150 mld. Kč. Prostředky budou směřovat do teplárenství, obnovitelných zdrojů energie, energetických úspor, čisté mobility a komunitní energetiky.
21.01.2021

Akční plán Strategie regionálního rozvoje ČR 21+ schválila Vláda ČR

Vláda ČR na svém zasedání 11. ledna 2021 schválila Akční plán Strategie regionálního rozvoje ČR 2021+ pro roky 2021 a 2022, na jehož tvorbě se podíleli i zástupci České biskupské konference.
20.01.2021

IROP podpoří projekty v oblasti zdravotnictví, sociálních služeb a IZS

Evropská unie poskytne ČR dodatečné prostředky z nového investičního nástroje REACT-EU. Celkem se jedná o cca 21,7 mld. Kč, které budou rozděleny prostřednictvím nových výzev Integrovaného regionálního operačního programu.
19.01.2021

Nové programové období – nové dotační možnosti

Rokem 2021 začíná další sedmileté rozpočtové období Evropské unie, ve kterém Česká republika očekává 1 200 miliard korun pro financování politiky soudržnosti. Operační programy, které zprostředkují čerpání finanční podpory, byly předloženy vládě v říjnu 2020 pro informaci. Upřesnění oblastí, které bude možno z těchto programů podporovat, a finální rozdělení alokace, budou předmětem dalších jednání.
11.01.2021