banner sekce
Sekce

Odbor evropských fondů

IROP navyšuje alokace výzev a podpoří projekty v zásobníku

V rámci IROP jsou navýšeny některé výzvy, čímž dojde k podpoře náhradních projektů. Jedná se i v oblasti kulturního dědictví, vzdělávání a sociálních služeb.
Publikováno: 7. 9. 2020 16:30

Jedná se o výzvy:

 • 19. výzva – Technika pro integrovaný záchranný systém
 • 22. výzva – Telematika pro veřejnou dopravu
 • 36. výzva – Stanice integrovaného záchranného systému
 • 39. výzva – Rozvoj infrastruktury komunitních center v sociálně vyloučených lokalitách
 • 52. výzva – Revitalizace vybraných památek II
 • 56. výzva – Infrastruktura pro zájmové, neformální a celoživotní vzdělávání
 • 57. výzva – Infrastruktura pro zájmové, neformální a celoživotní vzdělávání (SVL)
 • 72. výzva – Cyklodoprava II
 • 73. výzva – Výstavba a modernizace přestupních terminálů II
 • 74. výzva – Rozvoj infrastruktury polyfunkčních komunitních center
 • 76. výzva – Muzea II.
 • 82. výzva – Rozvoj sociálních služeb v sociálně vyloučených lokalitách II.
 • 86. výzva – Infrastruktura vedoucí k přechodu do škol hlavního vzdělávacího proudu a k samostatnému způsobu života
 • 92. výzva – Infrastruktura základních škol pro uhelné regiony

Detailní informace včetně seznamu podpořených projektů naleznete na stránkách IROP.

Žadatelé podpořených projektů budou postupně oslovováni během první poloviny září 2020.

Autor článku:
Eva Schönherrová