Papež František: Staňte se strážci života a Země rozjímáním a péčí

Během pravidelné středeční audience konané opět na nádvoří San Damaso ve Vatikánu pokračoval papež František ve své katechezi o současné pandemii ve světle sociální nauky církve.
Publikováno: 16. 9. 2020 15:00

Foto: Vatican News

„Rozjímat a opatrovat – to jsou dva postoje, které ukazují cestu k nápravě a opětovnému vyvážení vztahu nás lidí ke stvoření.“

Starejte se o sebe navzájem

Papež ve své pravidelné středeční katechezi zdůraznil, že k tomu, aby bylo možné projít touto pandemií, je nutné, abychom „opatrovali sebe a opatrovali se vzájemně“.

„Je nezbytné podporovat ty, kdo poskytují péči těm nejslabším, nemocným a starým lidem, protože plní v dnešní společnosti zásadní roli, i když se jim často nedostává uznání a odměny.“ A takto pečovat musíme i o náš společný domov. 

„Všechny formy života jsou vzájemně propojeny (Laudato Si´ 137-138) a naše zdraví závisí na zdraví ekosystémů, které stvořil Bůh a svěřil do naší péče (srov. Gn 2,15).“

Rozjímání, nejlepší protilék

„Nejlepším protilékem na zneužívání našeho společného domu je kontemplace (srov. tamt. 84, 214),“ připomněl papež František.

Dodal, že se „bez kontemplace snadno upadneme do vychýleného a domýšlivého antropocentrismu – „já“ jsem středem všeho - což naši roli lidských bytostí naddimenzovává a činí z nás absolutní vládce všeho ostatního stvoření.“

Papež František dále řekl, že „pokřivená interpretace biblických textů o stvoření přispěla k tomuto mylnému pohledu, vedoucímu k využívání, ba zadušení země.

Domníváme se, že jsme ve středu, osobujeme si místo Boha, a tak boříme harmonii Božího plánu. Stáváme se dravci, když zapomínáme, že jsme povoláni být strážci života.“

Naším posláním je péče o náš společný domov

Země musí být obdělávána, aby mohla žít, ale nesmí být zneužívána. Naopak, naším posláním je péče o náš společný domov.

„Naši nejchudší bratři a naše matka Země naříkají nad škodami a nespravedlnostmi, které jsme způsobili, a domáhají se změny kurzu. Požadují od nás obrácení a změnu cesty, abychom začali pečovat také o zemi, o stvoření.“

Proto papež zdůraznil, že je důležité obnovit kontemplativní rozměr naší péče. Když to uděláme, lidé objeví skutečnou hodnotu věcí, které jim dal Bůh.

Ve svém projevu papež František také řekl, že ti, kdo nevědí, jak uvažovat o přírodě a stvoření, nevědí, jak uvažovat o lidech v celém jejich bohatství. A ti, kteří zneužívají přírodu, nakonec vykořisťují lidi a zacházejí s nimi jako s otroky. 

„Kdo je schopen kontemplace, snadněji dovede přiložit ruku k dílu, aby měnil, co vede k úpadku a škodám na zdraví.“ Budou se snažit vzdělávat a podporovat nové výrobní a spotřební návyky, přispívat k novému modelu ekonomického růstu, který zaručuje respekt k našemu společnému domovu.

„Strážci“ stvoření

„Ti kdo se ubírají touto cestou, cestou kontemplace a péče, se stávají „strážci“ společného domu, strážci života a naděje. To je nezbytné k zachování a ochraně našeho společného domova pro budoucí generace,“ dodal.

Papež také hovořil nejen o domorodých kmenech, ale také o „hnutích, sdružení a lidových uskupení, jež se zasazují o ochranu svého teritoria a jeho přírodních a kulturních hodnot. Ne vždycky jsou tyto sociální iniciativy ceněny, někdy jsou dokonce mařeny, protože nepřinášejí peněžní zisk, ale ve skutečnosti přispívají k jakési mírumilovné revoluci, kterou bychom mohli nazvat „pečovatelská revoluce“. 

Na závěr své katecheze papež zdůraznil, že při péči o stvoření musí hrát roli každý. „Každý z nás se může a má stát „strážcem společného domu“, schopným chválit Boha za jeho stvoření, uvažovat o něm a chránit jej.“

Celý text papežovy promluvy naleznete zde.

V závěru generální audience na nádvoří sv. Damase zmínil římský biskup v pozdravu k věřícím italské národnosti postavu katolického kněze, který byl včera na severu Itálie zabit mentálně labilním mužem z Tunisu.

„Chci si nyní připomenout otce Roberta Malgesiniho, kněze z diecéze Como, jenž byl včera ráno zabit člověkem, který se ocitl v nouzi a byl psychicky nemocný, a kterému on sám pomáhal. Připojuji se k účasti na bolesti a modlitbě příbuzných a celé diecézní komunity, a jak řekl diecézní biskup, vzdávám chválu Bohu za toto svědectví, tedy za mučednictví tohoto svědka charity vůči těm nejchudším. Modleme se v tichu za otce Roberta Malgesiniho a za všechny kněze, sestry, laiky a laičky, kteří pracují mezi potřebnými a společností skartovanými lidmi.“

Po společné modlitbě Otče náš papež všem požehnal.

Zdroj: Vatican News

Autor článku:
Tereza Myslilová

Související články

Další aktuality

Česko-německý benefiční běh: Ackermann-Gemeinde podpořilo Teplice

Dobročinný silvestrovský běh vynesl teplickým salesiánům téměř 5000 EUR. Většina příspěvků pocházela od německých běžců z organizace Ackermann-Gemeinde. Výtěžek podpoří Živý dům v Teplicích – nové centrum pro volnočasové aktivity a sociální služby pro děti i jejich rodiny.
25.01.2021

Křesťanský ekumenický web signály.cz připravil vzdělávací semináře pro mládež

Křesťanský ekumenický web signály.cz připravil v rámci celoročního projektu digitální evangelizace vzdělávací semináře pro mládež. Nejen pro studenty středních a vysokých škol se bude každý měsíc konat seminář zaměřený na otázky dnešní mládeže nejen ve víře, ale i v běžném životě.
25.01.2021

Videokázání (nejen) pro děti P. Romana Vlka - 3. neděle v mezidobí

Přinášíme vám pravidelné videokázání P. Romana Vlka ke 3. neděli v mezidobí.
25.01.2021

Přímé přenosy bohoslužeb od 25. do 31. ledna 2021

Všem, kdo se nemohou zúčastnit mše svaté v kostele, nabízíme přehled bohoslužeb vysílaných během následujících dní přímým přenosem v Televizi Noe, Radiu Proglas a České televizi.
25.01.2021

Papež František rozdal Bible a vyzval k modlitbě za bezdomovce zemřelé zimou

Promluvu před polední modlitbu Anděl Páně pronesl papež František z knihovny Apoštolského paláce. Zamýšlel se nad evangelijním úryvkem ze sv. Marka, které nám ukazuje "předání štafety" Janem Křitelem Ježíši, připomněl dnešní Neděli Božího slova a vyzval k modlitbě za bezdomovce.
24.01.2021