Papež František: Staňte se strážci života a Země rozjímáním a péčí

Během pravidelné středeční audience konané opět na nádvoří San Damaso ve Vatikánu pokračoval papež František ve své katechezi o současné pandemii ve světle sociální nauky církve.
Publikováno: 16. 9. 2020 17:00

Foto: Vatican News

„Rozjímat a opatrovat – to jsou dva postoje, které ukazují cestu k nápravě a opětovnému vyvážení vztahu nás lidí ke stvoření.“

Starejte se o sebe navzájem

Papež ve své pravidelné středeční katechezi zdůraznil, že k tomu, aby bylo možné projít touto pandemií, je nutné, abychom „opatrovali sebe a opatrovali se vzájemně“.

„Je nezbytné podporovat ty, kdo poskytují péči těm nejslabším, nemocným a starým lidem, protože plní v dnešní společnosti zásadní roli, i když se jim často nedostává uznání a odměny.“ A takto pečovat musíme i o náš společný domov. 

„Všechny formy života jsou vzájemně propojeny (Laudato Si´ 137-138) a naše zdraví závisí na zdraví ekosystémů, které stvořil Bůh a svěřil do naší péče (srov. Gn 2,15).“

Rozjímání, nejlepší protilék

„Nejlepším protilékem na zneužívání našeho společného domu je kontemplace (srov. tamt. 84, 214),“ připomněl papež František.

Dodal, že se „bez kontemplace snadno upadneme do vychýleného a domýšlivého antropocentrismu – „já“ jsem středem všeho - což naši roli lidských bytostí naddimenzovává a činí z nás absolutní vládce všeho ostatního stvoření.“

Papež František dále řekl, že „pokřivená interpretace biblických textů o stvoření přispěla k tomuto mylnému pohledu, vedoucímu k využívání, ba zadušení země.

Domníváme se, že jsme ve středu, osobujeme si místo Boha, a tak boříme harmonii Božího plánu. Stáváme se dravci, když zapomínáme, že jsme povoláni být strážci života.“

Naším posláním je péče o náš společný domov

Země musí být obdělávána, aby mohla žít, ale nesmí být zneužívána. Naopak, naším posláním je péče o náš společný domov.

„Naši nejchudší bratři a naše matka Země naříkají nad škodami a nespravedlnostmi, které jsme způsobili, a domáhají se změny kurzu. Požadují od nás obrácení a změnu cesty, abychom začali pečovat také o zemi, o stvoření.“

Proto papež zdůraznil, že je důležité obnovit kontemplativní rozměr naší péče. Když to uděláme, lidé objeví skutečnou hodnotu věcí, které jim dal Bůh.

Ve svém projevu papež František také řekl, že ti, kdo nevědí, jak uvažovat o přírodě a stvoření, nevědí, jak uvažovat o lidech v celém jejich bohatství. A ti, kteří zneužívají přírodu, nakonec vykořisťují lidi a zacházejí s nimi jako s otroky. 

„Kdo je schopen kontemplace, snadněji dovede přiložit ruku k dílu, aby měnil, co vede k úpadku a škodám na zdraví.“ Budou se snažit vzdělávat a podporovat nové výrobní a spotřební návyky, přispívat k novému modelu ekonomického růstu, který zaručuje respekt k našemu společnému domovu.

„Strážci“ stvoření

„Ti kdo se ubírají touto cestou, cestou kontemplace a péče, se stávají „strážci“ společného domu, strážci života a naděje. To je nezbytné k zachování a ochraně našeho společného domova pro budoucí generace,“ dodal.

Papež také hovořil nejen o domorodých kmenech, ale také o „hnutích, sdružení a lidových uskupení, jež se zasazují o ochranu svého teritoria a jeho přírodních a kulturních hodnot. Ne vždycky jsou tyto sociální iniciativy ceněny, někdy jsou dokonce mařeny, protože nepřinášejí peněžní zisk, ale ve skutečnosti přispívají k jakési mírumilovné revoluci, kterou bychom mohli nazvat „pečovatelská revoluce“. 

Na závěr své katecheze papež zdůraznil, že při péči o stvoření musí hrát roli každý. „Každý z nás se může a má stát „strážcem společného domu“, schopným chválit Boha za jeho stvoření, uvažovat o něm a chránit jej.“

Celý text papežovy promluvy naleznete zde.

V závěru generální audience na nádvoří sv. Damase zmínil římský biskup v pozdravu k věřícím italské národnosti postavu katolického kněze, který byl včera na severu Itálie zabit mentálně labilním mužem z Tunisu.

„Chci si nyní připomenout otce Roberta Malgesiniho, kněze z diecéze Como, jenž byl včera ráno zabit člověkem, který se ocitl v nouzi a byl psychicky nemocný, a kterému on sám pomáhal. Připojuji se k účasti na bolesti a modlitbě příbuzných a celé diecézní komunity, a jak řekl diecézní biskup, vzdávám chválu Bohu za toto svědectví, tedy za mučednictví tohoto svědka charity vůči těm nejchudším. Modleme se v tichu za otce Roberta Malgesiniho a za všechny kněze, sestry, laiky a laičky, kteří pracují mezi potřebnými a společností skartovanými lidmi.“

Po společné modlitbě Otče náš papež všem požehnal.

Zdroj: Vatican News

Autor článku:
Tereza Myslilová

Související články

Další aktuality

Nedělní kázání (nejen) pro děti - 25. neděle v mezidobí

Nedělní kázání P. Romana Vlka (nejen) pro děti ke 25. neděli v mezidobí.
19.09.2020

Papež František: Křesťanský novinář nemá zatajovat pravdu a manipulovat s informacemi

“Je nezbytné, aby ve stále sekularizovanějším mediálním prostoru zazníval hlas církve a křesťanských intelektuálů, kteří jej obohacují o konstruktivní reflexi, vyznačují se kladným pohledem na lidi i události a odmítají předsudky”, oslovil dnes papež František redaktory belgického křesťanského týdeníku Tertio.
18.09.2020

Univerzitní titul z obýváku? Ano, už je to možné i v češtině!

Teologii čistě v online formě budete moci od letošního podzimu studovat na Univerzitě Palackého. A přitom nemusíte jezdit do Olomouce, kde univerzita sídlí. Bakalářem se totiž můžete stát, aniž byste do školy „chodili“. Dva roky příprav vyvrcholily během jarní karantény, která přípravu online programu urychlila. Teď virtuální náruč online univerzity čeká na své první studenty. Zájemci o nový program se mohou hlásit až do 18. října 2020. Výuka začne na konci října.
18.09.2020

Encyklika “Fratelli tutti” bude zveřejněna 4. října

V některých zemích probíhá diskuse o názvu nového papežského dokumentu – encyklice „Fratelli tutti“ – a jeho překladu do různých jazyků. Každá encyklika však v sobě nese univerzální poselství a přeje si promlouvat k srdci každého člověka, domnívá se ediční ředitel vatikánského Úřadu pro komunikaci, Andrea Tornielli. Text nové encykliky bude zveřejněn v neděli 4. října, na liturgickou památku sv. Františka z Assisi, oznámilo tiskové středisko Svatého stolce.
18.09.2020

Katolická teologická fakulta slaví 30 let

Katolická teologická fakulta Univerzity Karlovy slaví svoje malé výročí. Velká výročí fakulty se vztahují ke 14. století, kdy byla fakulta založena v rámci nově vzniklé Univerzity Karlovy. Méně známé však je, že velkým mezníkem byl pro akademickou obec také rok 1990. Fakulta totiž v průběhu své historie nesídlila vždy v Praze a ne vždy byla součástí Univerzity Karlovy.
18.09.2020