Kardinál Parolin: OSN potřebuje oživující návrat k původnímu duchu

Vatikánský státní sekretář kardinál Pietro Parolin vystoupil na virtuální platformě shromáždění OSN v rámci mítinku na nejvyšší úrovni připomínajícího 75. výročí založení této instituce. Zrekapituloval dějinnou roli a očekávání, s nimiž se k nejvyšší mezinárodní instituci obracejí lidé z celého světa, nepřehlédl však ani její limity: OSN zraňovala sama sebe, kdykoli partikulární zájmy převážily nad obecným dobrem, zdůraznil kardinál Parolin.
Publikováno: 24. 9. 2020 17:45

Ke Spojeným národům se od jejich založení před 75 lety upíraly naděje na ukončení konfliktů a svárů ve světě, na větší úctu k důstojnosti lidské osoby, zmírnění utrpení a bídy a posílení spravedlnosti; naděje, které byly výrazem očekávání, že ideály, na nichž byla organizace založena, nebudou pouze proklamovány, ale budou se stále více stávat skutečností v životech konkrétních lidí, řekl v úvodu svého příspěvku vatikánský státní sekretář. Připomněl také, že Svatý stolec začal na této platformě aktivně působit od chvíle, kdy v roce 1964 získal status pozorovatele, a papežové, kteří před plenárním shromáždění vystoupili, připomínali vznešenou roli této instituce, jež má být „morálním centrem“, v němž se schází rodina národů a mezinárodní společenství hledá v duchu solidarity řešení globálních úkolů (srov. Jan Pavel II.,  Promluva k 50. zasedání plenárního shromáždění OSN, 5. října 1995).

„Během těchto 75 let Spojené národy chránily mezinárodní legislativu a sloužili jí, podporovaly svět založený na vládě zákona a spravedlnosti spíše než na zbraních a moci,“ pokračoval kardinál Parolin a zmínil aktivity ve prospěch integrálního lidského rozvoje. „Spojené národy usilovaly o prosazování univerzálních lidských práv, která zahrnují rovněž právo na život a náboženskou svobodu, jakožto zásadní práva pro tolik potřebnou podporu světa, v němž bude důstojnost každé lidské osoby chráněna a rozvíjena,“ připomněl dále s implicitním poukazem ke kolbišti, na němž se střetají křesťanské koncepty se současnou agendou OSN. V ohlédnutí za působením této organizace ocenil mírové iniciativy a chvíle úspěšného diplomatické řešení konfliktů. Na závěr však připomněl, že nechyběly ani komplikace, rozpory a pády.

„Spojené národy nejsou dokonalé, nedostály vždy svému jménu a ideálům a zraňovaly sebe sama, kdykoli partikulární zájmy triumfovaly nad společným dobrem. Spojené národy budou vždycky potřebovat oživující návrat k  původnímu duchu, aby principy a záměry ustavující charty braly znovu za své, v kontextu proměňujícího se světa. Zapotřebí je rovněž, aby se diplomaté a země, které reprezentují, stále znovu nasazovali pro znepokojivý úkol, spočívající v hledání společného dobra v dobré víře, prostřednictvím nelíčeného konsensu a kompromisu,“ řekl vatikánský státní sekretář kardinál Pietro Parolin na fóru plenárního shromáždění OSN, v rámci mítinku na nejvyšší úrovni u příležitosti 75. výročí této organizace.

Zdroj: Vatican News

Autor článku:
Tereza Myslilová

Související články

Další aktuality

Bylo zveřejněno logo Světových dnů mládeže 2023 v Lisabonu

V pátek 16. října, který je také dnem výročí zvolení sv. Jana Pavla II. papežem, se konala virtuální prezentace nového loga nejbližších Světových dní mládeže v Lisabonu. Původně se SDM měly konat v roce 2022, ale v důsledku pandemie byly přesunuty na srpen 2023.
19.10.2020

Přímé přenosy bohoslužeb od 19. do 25. října 2020

Všem, kdo se nemohou zúčastnit mše svaté v kostele, nabízíme přehled bohoslužeb vysílaných během následujících dní přímým přenosem v Televizi Noe a Radiu Proglas.
19.10.2020

Papež: Posláním křesťanů je mluvit o Bohu a dosvědčovat Jej

V Římě přivítalo babí léto pár stovek turistů a poutníků, kteří se dnes před polednem shromáždili na Svatopetrském náměstí, aby si vyslechli pravidelnou promluvu papeže před mariánskou modlitbou Anděl Páně.
18.10.2020

Papež k FAO: Hlad je pro lidstvo nejen tragédií, ale také ostudou

Papež František včera (16. října 2020) zvláštním videoposelstvím pozdravil generálního ředitele agentury OSN pro výživu a zemědělství, pana Qu Donguy, u příležitosti Světového dne výživy, který byl touto organizací stanoven na právě na tento den.
17.10.2020

I v kritické době Komunita Sant’Egidio pomáhá nejzranitelnějším

Stejně jako v mnoha dalších zemích světa také u nás působí již dlouhé roky křesťanská laická Komunita Sant’Egidio. Jejím posláním je přivádět k životu evangelium skrze službu potřebným – lidem žijícím na ulicích našich měst, uprchlíkům hledajícím útočiště a bezpečí, vzděláváním dětí na okraji společnosti a podobně.
17.10.2020