Obrácení je milost, o kterou musíme neustále prosit

V neděli před polednem se na Svatopetrském náměstí sešlo několik set lidí, aby si v dešti vyslechli pravidelnou papežovu promluvu před mariánskou modlitbou Anděl Páně.
Publikováno: 27. 9. 2020 19:30

Petrův nástupce komentoval evangelium 26. neděle liturgického mezidobí, jež podává podobenství o dvou synech, které otec posílá pracovat na vinici. Papež František mimo jiné řekl:

„V dnešním evangeliu působí lepším dojmem onen první bratr ne proto, že dal svému otci  zápornou odpověď, ale poněvadž se po svém odmítnutí obrátil, zalitoval a přisvědčil. Bůh má trpělivost s každým z nás, neunaví se a neustává ani po našem odmítnutí. Ponechává nám také svobodu vzdálit se od Něho i pochybit. Pomyšlení na Boží trpělivost vzbuzuje úžas! Pán nás stále očekává, stále je vedle nás, aby nám pomáhal, ale respektuje naši svobodu. S rozechvěním však očekává naše přitakání, aby nás opět objal svojí otcovskou náručí a zahrnul svým bezmezným milosrdenstvím. Víra v Boha každodenně požaduje volbu dobra před zlem, volbu pravdy před lží, volbu lásky k bližnímu před sobectvím. Kdo se obrací k této volbě poté, co zakusil hřích, nachází  první místa v nebeském království, kde je větší radost nad jedním  hříšníkem, který se obrátí, než nad devětadevadesáti spravedlivými (srov. Lk 15,7).

Obrácení – změna srdce - je však proces, který nás očišťuje od mravní strusky, což je někdy bolestné, protože není svatosti bez nějakého toho odříkání a bez duchovního boje. Zápasu o dobro, úsilí neupadnout do pokušení a snahy učinit z naší strany vše, co můžeme, abychom dosáhli  života v pokoji a radosti blahoslavenství. Dnešní evangelium nás volá k odpovědnosti za způsob křesťanského života, který není tvořen sny či krásným očekáváním, nýbrž konkrétním nasazením, abychom se stále otevírali Boží vůli a lásce k bratrům. Avšak ani ten nejmenší konkrétní úkon nelze učinit bez milosti. Obrácení je milost, kterou musíme žádat neustále: »Pane, uděl mi milost se polepšit. Obdař mne milostí být dobrým křesťanem«.“

Plné znění papežovy promluvy je ZDE

Po hlavní promluvě věnoval papež pozornost několika aktuálním událostem. Nejprve konfliktu na Kavkaze.

„Znepokojivé zprávy přišly z oblasti Kavkazu. Modlím se za mír na Kavkaze a prosím bojující strany, aby učinily konkrétní kroky dobré vůle a bratrství, jež povedou k řešení problémů nikoli za použití síly a zbraní, nýbrž dialogu a dohody. Modleme se mlčky společně za pokoj na Kavkaze.“

Potom zmínil papež včerejší beatifikaci

„Včera byla v Neapoli blahořečena Marie Ludvíka od Nejsvětější svátosti, vl. jménem Marie Velotti, zakladatelka řeholní Kongregace sester františkánek adorátorek Nejsvětějšího Kříže. Děkujme Bohu za tuto novou blahoslavenou, která je příkladem kontemplace Kalvarského mystéria a neúnavného prokazování milosrdné lásky.“

Světový den migrantů a uprchlíků, ustanovený papežem Benediktem XV. před více než sto lety jako neliturgická připomínka církevního kalendáře:

„Církev si dnes připomíná Světový den migrantů a uprchlíků. Zdravím uprchlíky a migranty přítomné na náměstí kolem sousoší „Netušení andělé“ (srov. Žid 13,2), jež jsem před rokem požehnal. Letošní poselství k tomuto dni jsem věnoval vnitřním vysídlencům, kteří jsou nuceni k útěku, jako se stalo Ježíšovi a Jeho rodině. »Nuceni uprchnout jako Ježíš« jsou uprchlíci a migranti. Zejména jim a těm kdo jim pomáhají patří naše vzpomínka a naše modlitba.“

a nakonec Světový den cestovního ruchu z kalendáře významných dnů OSN:

„Na dnešek připadá také Světový den turismu. Pandemie tvrdě postihla tento sektor, který je pro mnoho zemí velmi důležitý. Chci povzbudit ty, kdo pracují v turistice, zejména malé rodinné podniky a mladé lidi. Doufám, že se všichni z nynějších těžkostí dostanou.“

Na konec pozdravil papež všechny přítomné na Svatopetrském náměstí a udělil požehnání.

 

Zdroj: Vatican News, přeložil Milan Glaser

Autor článku:
Monika Klimentová

Související články

Další aktuality

Bylo zveřejněno logo Světových dnů mládeže 2023 v Lisabonu

V pátek 16. října, který je také dnem výročí zvolení sv. Jana Pavla II. papežem, se konala virtuální prezentace nového loga nejbližších Světových dní mládeže v Lisabonu. Původně se SDM měly konat v roce 2022, ale v důsledku pandemie byly přesunuty na srpen 2023.
19.10.2020

Přímé přenosy bohoslužeb od 19. do 25. října 2020

Všem, kdo se nemohou zúčastnit mše svaté v kostele, nabízíme přehled bohoslužeb vysílaných během následujících dní přímým přenosem v Televizi Noe a Radiu Proglas.
19.10.2020

Papež: Posláním křesťanů je mluvit o Bohu a dosvědčovat Jej

V Římě přivítalo babí léto pár stovek turistů a poutníků, kteří se dnes před polednem shromáždili na Svatopetrském náměstí, aby si vyslechli pravidelnou promluvu papeže před mariánskou modlitbou Anděl Páně.
18.10.2020

Papež k FAO: Hlad je pro lidstvo nejen tragédií, ale také ostudou

Papež František včera (16. října 2020) zvláštním videoposelstvím pozdravil generálního ředitele agentury OSN pro výživu a zemědělství, pana Qu Donguy, u příležitosti Světového dne výživy, který byl touto organizací stanoven na právě na tento den.
17.10.2020

I v kritické době Komunita Sant’Egidio pomáhá nejzranitelnějším

Stejně jako v mnoha dalších zemích světa také u nás působí již dlouhé roky křesťanská laická Komunita Sant’Egidio. Jejím posláním je přivádět k životu evangelium skrze službu potřebným – lidem žijícím na ulicích našich měst, uprchlíkům hledajícím útočiště a bezpečí, vzděláváním dětí na okraji společnosti a podobně.
17.10.2020