Charita Česká republika: Středeční rozhodnutí poslanců jen prohloubí současnou krizi

Ústavně právní výbor Poslanecké sněmovny PČR zamítl při pojednávání novely exekučního řádu ve středu 23. září 2020 všechny varianty teritoriality exekutorů i princip „jeden dlužník – jeden exekutor“.
Publikováno: 29. 9. 2020 14:30

„Rozhodnutím poslanců jsme hluboce znepokojeni. Podle našich zkušeností to přinese další problémy lidem v dluhové pasti, respektive jim to nijak neusnadní návrat do běžného života a nalezení normálního zaměstnání. Zvítězily zájmy velkých hráčů a exekutorských lobbistických skupin nad zájmy obyčejných lidí s exekucemi na krku i jejich zaměstnavatelů. Poslanci je hodili přes palubu a důsledky tohoto rozhodnutí nakonec poneseme všichni, celá společnost. Lidé, kteří se nebudou moci oddlužit, totiž ztratí motivaci k tomu, aby svou situaci zlepšili, a nadále zůstanou součástí šedé ekonomiky. Obě vlny nemoci covid-19 pak podle našich zkušeností a současných prognóz kritickou situaci ještě prohloubí,“ říká Iva Kuchyňková, koordinátorka pro sociální oblasti Charity Česká republika, která se problematikou předlužení dlouhodobě zabývá. „Za přínosný návrh lze považovat zřízení tzv. chráněného účtu, což podpořili poslanci Patrik Nacher a Kateřina Valachová,“ dodává Kuchyňková.

Dalšími pozitivy jsou rovněž přijaté návrhy Marka Výborného. Jde o Charitou podporované „milostivé léto“ o zastavení dříve zahájených exekucí v případě, že dlužník uhradí jistinu dluhu, a také o snížení penále u zdravotních a sociálních pojišťoven a zastavování marných exekucí. „Návrh na úpravu spotřebitelské teritoriality bude podle slov poslance Marka Výborného znovu načten k projednání. A bylo by skvělé, kdyby byl také přijat. Nikdo z nás neví, kdy se sám dostane do tíživé situace. Nezávislé soudní určování exekutorů je základním krokem pro řešení obchodu se zadluženými lidmi – krokem, který vrátí přenesený výkon statní moci do spravedlivých kolejí,“ uzavírá Iva Kuchyňková.

Zdroj: Charita Česká republika

Autor článku:
TS ČBK

Související články

Další aktuality

Robert Schuman, jeden ze zakladatelů EU, blíže ke svatosti

Roberta Schumana, jednoho z otců zakladatelů Evropské unie, čeká podle prefekta Kongregace pro blahořečení a svatořečení kardinála Semerara první krok na cestě ke svatosti. Papež František by mu měl již letos v červnu udělit přídomek "ctihodný", což je úvodní stupeň kanonizačního procesu.
13.04.2021

Charta Œcumenica: 20 výročí od podpisu

Charta Œcumenica - směrnice ohledně spolupráce mezi církvemi v Evropě, kterou v roce 2001 podepsali předsedové CCEE a CEC, je zásadním dokumentem, který usiluje o zachování a rozvoj bratrství mezi evropskými církvemi. K připomínce 20. výročí od podpisu tohoto dokumentu vydávají kardinál Angelo Bagnasco, předseda Rady evropských biskupských konferencí (CCEE), a reverend Christian Krieger, předseda Konference evropských církví (CEC), společné prohlášení.
13.04.2021

Únos pěti kněží a dvou sester na Haiti

Zločinecká banda unesla na Haiti pět kněží a dvě řeholní sestry. Pachatelé požadují za rukojmí tučné výkupné.
12.04.2021

Prezentace Mezinárodního sympózia o teologii kněžství

Fundamentální teologii kněžství se bude věnovat mezinárodní sympózium, které bylo dnes představené v Tiskovém středisku Svatého stolce. Jeho pořadatelem je Kongregace pro biskupy a náplánováno bylo na únor příštího roku (17. – 10. 2. 2022).
12.04.2021

Přímé přenosy bohoslužeb od 12. do 18. dubna 2021

Všem, kdo se nemohou zúčastnit mše svaté v kostele, nabízíme přehled bohoslužeb vysílaných během následujících dní přímým přenosem v Televizi Noe a Radiu Proglas.
12.04.2021