Blíží se beatifikace italské laičky a španělských mučedníků

Papež František požádal Kongregaci pro svatořečení k vydání sedmi dekretů, které se týkají pěti nových blahoslavených a dvou ctihodných Božích služebníků. Uznal zázrak přikládaný přímluvě jihoitalské laičky a mučednictví čtyř diecézních kněží, zavražděných z nenávisti k víře ve třicátých letech minulého století ve Španělsku. Hrdinské ctnosti potvrdil u dvou zakladatelek řeholních kongregací.
Publikováno: 1. 10. 2020 11:00

Naše současnice, italská laička Gaetana Tolomeo, zvaná Nuccia (1936-1997), prožila celý život v kalábrijském městě Catanzaro. Po šedesát let byla kvůli celkovému ochrnutí těla upoutána na lůžko a ve víře prožívala mystérium bolesti. Děkovala Bohu za svou nehybnost, která se, jak vyjádřila, změnila ve školu pokory, trpělivosti, vděčnosti a odevzdání Bohu. Veškeré utrpení nabídla jako oběť za spásu duší a posvěcení kněží, nestěžovala si na ně, naopak vnímala, že z ní Pán učinil nástroj k získávání mnoha bratrů pro Krista. Byla obdařena darem moudrosti a v posledních desetiletích života se stala duchovní rádkyní mnoha laiků i řeholníků. Od devadesátých let minulého století byl jejím zpovědníkem kapucín Pasquale Pitari, který je též autorem Nuccina životopisu a postulátorem beatifikační kauzy. Poselství této ženy, vypovídající o naprosté odkázanosti na pomoc druhých lidí v dnešní společnosti zaměřené na výkon, která vše takzvaně nedokonalé řeší potratem či eutanazií, připomíná, že spása přichází skrze kříž.

Španělský kněz Francisco Cástor Sojo López a tři druhové - Millán Garde, Manuel Galirá e Aquilino Pastor - byli členy kněžského bratrstva, zaměřeného na posvěcení kněží a svědectví o jejich bratrských vztazích. Zemřeli násilnou smrtí při protikatolickém teroru třicátých let ve Španělsku, na následky mučení ve vězení, při hromadných popravách anebo útocích na církevní instituce. Nejmladšímu z těchto mučedníků bylo pětadvacet let a kněžskou službu vykonával pouhý rok.

Heroického stupně ctností dosáhly dvě ženy pocházející rovněž ze Španělska – Františka od Neposkvrněného Početí, občanským jménem Pascual Doménech (1833-1903) a Maria Dolores Segarra Gestoso (1921-1959). První z nich založila kongregaci sester františkánek Panny Marie Neposkvrněné, kdežto druhá misionářský institut Sester Krista Velekněze.

Zdroj: Vatican News

Autor článku:
Monika Klimentová

Související články

Další aktuality

Bylo zveřejněno logo Světových dnů mládeže 2023 v Lisabonu

V pátek 16. října, který je také dnem výročí zvolení sv. Jana Pavla II. papežem, se konala virtuální prezentace nového loga nejbližších Světových dní mládeže v Lisabonu. Původně se SDM měly konat v roce 2022, ale v důsledku pandemie byly přesunuty na srpen 2023.
19.10.2020

Přímé přenosy bohoslužeb od 19. do 25. října 2020

Všem, kdo se nemohou zúčastnit mše svaté v kostele, nabízíme přehled bohoslužeb vysílaných během následujících dní přímým přenosem v Televizi Noe a Radiu Proglas.
19.10.2020

Papež: Posláním křesťanů je mluvit o Bohu a dosvědčovat Jej

V Římě přivítalo babí léto pár stovek turistů a poutníků, kteří se dnes před polednem shromáždili na Svatopetrském náměstí, aby si vyslechli pravidelnou promluvu papeže před mariánskou modlitbou Anděl Páně.
18.10.2020

Papež k FAO: Hlad je pro lidstvo nejen tragédií, ale také ostudou

Papež František včera (16. října 2020) zvláštním videoposelstvím pozdravil generálního ředitele agentury OSN pro výživu a zemědělství, pana Qu Donguy, u příležitosti Světového dne výživy, který byl touto organizací stanoven na právě na tento den.
17.10.2020

I v kritické době Komunita Sant’Egidio pomáhá nejzranitelnějším

Stejně jako v mnoha dalších zemích světa také u nás působí již dlouhé roky křesťanská laická Komunita Sant’Egidio. Jejím posláním je přivádět k životu evangelium skrze službu potřebným – lidem žijícím na ulicích našich měst, uprchlíkům hledajícím útočiště a bezpečí, vzděláváním dětí na okraji společnosti a podobně.
17.10.2020