Čeští dárci poslali na misijní fond Korona více než půl milionu korun

Začátkem dubna letošního roku zřídila Papežská misijní díla zvláštní fond na akutní a flexibilní pomoc lidem zasaženým koronavirovou pandemií. Tuto přímou a okamžitou pomoc PMD distribuují prostřednictvím misionářů a duchovních, kteří působí v dotčených zemích, a vědí, co je na daném místě akutní potřebou.
Publikováno: 6. 10. 2020 15:15

Čeští dárci na něj dosud přispěli částkou přesahující půl milionu korun. Polovina těchto darů putovala do Vatikánu a stala se českým příspěvkem do fondu Svatého otce, který pomoc distribuoval podle svých pravidel. Druhá polovina byla rozdělena českým misionářům a dalším potřebným podle pravidel české Národní kanceláře.

„Čeští dárci jsou velmi štědří. Vybrat půl milionu v době, kdy nevíme, jestli peníze nebudeme potřebovat ve svých rodinách, považuji za velký úspěch.  Byla to krizová doba, kdy jsme nevěděli, co bude, a i přesto lidé peníze dávali na pomoc druhým,“ říká Národní ředitel PMD Leoš Halbrštát.

Pomoc putovala do Bangladéše, na Srí Lanku, do Zimbabwe a Pákistánu. Příspěvky z Fondu Korona pomáhají každému příjemci řešit jeho specifické aktuální problémy, vzniklé v důsledku celosvětové pandemie a mimořádných bezpečnostních opatření.

 „Díky lidem, kteří přispěli do sbírky na potravinovou pomoc v rámci fondu Korona, jsme nakoupili cca 4 tuny kukuřičné mouky na kaši sadza, která je tu základní potravinou. Pytle s moukou distribuujeme chudým a potřebným lidem v našich farnostech a misiích,“ napsal krátce po obdržení finanční podpory od českých dárců oblátský kněz Karel Mec, působící momentálně v Zimbabwe.

Otec Paulus Khan, který je na misii v Pákistánu, zažívá rovněž velmi krušné časy a podpora českých dárců mu pomáhá překonat krizové období: „Chtěl bych vyjádřit svoje upřímné díky za vaši podporu a lásku, kterou jste projevili především v době první vlny Covid-19. Zaslali jste nám pomoc od věřících z České republiky, která ulehčila našim křesťanům projít tímto nelehkým obdobím. Byla to pro ně velká podpora, protože v této těžké době byli naši lidé bez práce a možnosti výdělku. Použili jsme vaše dary na nákup potravin, které jsme distribuovali do dvou našich farností. Otcové obdržené potraviny rozdělili potřebným rodinám. Nerozdělili jsme do farností hned všechnu pomoc, dále budeme dodávat potraviny podle aktuální potřeby. Ještě jednou díky všem dárcům, kteří byli ochotní se v nelehkých časech podělit o dobro, které z Boží milosti obdrželi. Bůh vám žehnej! Stále se za vás modlím.“

Paradoxem je, že v tuto dobu, kdy lidé víc než na jaře potřebují pomoc, to už málo koho zajímá. Na situaci jsme si zvykli a vše je považováno za vyřešené...

„Předpokládal jsem, že to tak bude. Posuďte sami, jak se nyní stavíme k tomu, že máme aktuálně víc nemocných, než jsme měli na jaře. Tehdy jsme se třásli strachy a teď je nám to už v podstatě jedno. Ale teď teprve lidé v misiích poznají, že co na jaře nezasadili, nyní nesklidí, takže nemají peníze ani jídlo. Teď teprve budou všechny důsledky doznívat.“  říká Národní ředitel PMD Leoš Halbrštát.

Český fond Korona nadále funguje a stále je možné na něj přispívat.
Číslo účtu 72540444/2700, variabilní symbol 19
Děkujeme za vaši pomoc.
Do poznámky napište KORONA. Pokud chcete uplatnit odpočet z daní, nezapomeňte uvést svou adresu nebo e-mail.
www.missio.cz 

Autor článku:
TS ČBK

Související články

Další aktuality

Robert Schuman, otec evropské jednoty, se stává ctihodným

Papež schválil vyhlášení dekretu, který uznává hrdinské ctnosti francouzského státníka. Uznáním mučednictví bude blahořečeno deset řeholnic, které byly na konci druhé světové války v Polsku zabity sovětskými vojáky.
19.06.2021

Covid a zdravotní postižení – nová nóta Papežské akademie Pro život

Rozhodnutí, která se týkají osob se zdravotním postižením, nejprve vyžadují naslouchání jeho nositelům. Církev by měla vypracovat magisterium o těchto otázkách, upozorňuje nová nóta Papežské akademie pro život, která nese název: „Přátelství se zdravotně postiženými lidmi: začátek nového světa“ s podtitulem „Poučení ze zkušeností osob se zdravotním postižením a jejich pečovatelů během pandemie Covidu-19“.
18.06.2021

Potraty nejsou zdravotní péče, říkají biskupové k hlasování v Evropském parlamentu

Komise evropských biskupských konferencí (COMECE) zareagovala na zprávu týkající se potratů, o které se bude v Evropském parlamentu hlasovat příští týden.
18.06.2021

Papež k Mezinárodní konferenci práce: Soukromé vlastnictví je druhotné právo

Papež František včera oslovil účastníky 109. Mezinárodní konference práce, která probíhá v Ženevě a je každoročním vrcholným setkáním členských států Mezinárodní organizace práce (ILO). Svatý stolec je stálým pozorovatelem v této specializované agentuře Spojených národů od roku 1967. Obsáhlé videoposelství, které zaznělo na vrcholném fóru, projednávajícím sociální a pracovní otázky globálního významu, dopřálo papeži prostor k tomu, aby na základě sociálního učení katolické církve požadoval uznání a zabezpečení pracujících v sektoru tzv. neformální ekonomiky a solidaritu obohacenou o přínos všech kultur, včetně domorodých a lidových.
18.06.2021

Kardinál Parolin vyzval k evangelnímu, nikoli zpolitizovanému pohledu na migranty

Vatikánský státní sekretář, kard. Pietro Parolin, vedl v bazilice Panny Marie v Zátibeří modlitební vigilii na památku migrantů, kteří přišli o život při cestě do Evropy. Vyzval přitom, abychom se nedávali vést politickým přesvědčením, nýbrž radikálním a šokujícím slovem evangelia, které nás vybízí k lásce k bližnímu.
18.06.2021