Papež František: Potřebujeme Eliášova ducha

Dnešní generální audience se pro nepřízeň počasí konala ve vatikánské aule Pavla VI., kde se sešly asi dva tisíce lidí. Petrův nástupce se vrátil k cyklu katechezí o modlitbě, přerušenému pojednáním o zásadách sociálního učení církve: Uzdravit svět.
Publikováno: 7. 10. 2020 12:45

Poslední část cyklu o modlitbě byla věnována starozákonní postavě krále Davida a v dnešní, deváté části zaměřil papež pozornost na proroka Eliáše. Pro úvodní biblické čtení vybral pasáž z první knihy Královské (1 Kr 19, 11-13) popisující událost na hoře Choreb, kde se Eliáš setkal s Hospodinem, přicházejícím ve znamení jemného vánku.

Eliáš a Bible

Papež František popsal proroka Eliáše jako jednu „z nejúchvatnějších postav celého Písma svatého, protože překračuje hranice své doby.“ A připomněl, jak se Eliáš objevil po Ježíšově boku, spolu s Mojžíšem, v okamžiku Proměnění Páně.
V Bibli, poznamenal Svatý otec, „se Eliáš zjevuje záhadným způsobem nečekaně, tajemně, přichází ze zapadlé vesničky (srov. 1 Kr 17,1) a na konci, před očima učedníka Elizea, odchází ze scény na ohnivém voze, který jej unáší do nebe (srov. 2 Kr 2,11-12). Je tedy mužem bez přesného původu a zejména konce, vzatým do nebe; proto byl očekáván jeho návrat jakožto předchůdce Mesiášova příchodu...“

Papež zdůraznil, že nám „Písmo prezentuje Eliáše jako muže ryzí víry...je příkladem pro všechny věřící lidi, kteří zakoušejí pokušení a utrpení, ale nikdy nepřijdou o ideál, pro který se narodili.“

Duchovní život

Když se papež František zaměřil na Eliášův duchovní život, připomněl, jak modlitba a rozjímání podporovaly tohoto proroka nejen ve chvílích velkého úspěchu, ale také tváří v tvář protivenství a pronásledování.
Zdůraznil také potřebu „ducha Eliáše“ v dnešním světě. Potřebujeme věřící, horlivé křesťany, kteří před vládnoucími představiteli jednají odvážně, aby jako Eliáš řekli: „Toto není dovoleno! Toto je vražda.“ Potřebujeme Eliášova ducha.
„Eliáš je Boží muž, který se postavil na obranu prvenství Nejvyššího...A přece je i on nucen vyrovnávat se s vlastními slabostmi.“ 

Eliášova moudrost

Papež František vysvětlil shromážděným, že nám Eliáš „ukazuje, že v životě toho, kdo se modlí, nemůže existovat dichotomie: stojí před Pánem a jde vstříc bratřím, ke kterým jej Pán posílá. Prubířským kamenem modlitby je konkrétní láska k bližnímu.“
Jak řekl Svatý otec, Eliáš nás učí, že horlivou modlitbu a jednotu s Bohem nelze oddělit od zájmu o potřeby ostatních. Petrův nástupce připomněl, že v modlitbě tento prorok rozeznal rozlišování Pánovy vůle a našel tak odvahu odsuzovat bezpráví.
Poznamenal, že Eliášova zkušenost s Bohem v modlitbě vyvrcholila, když se mu Pán nezjevil ve větru a ohni, ale naopak v „šumu jemného vánku“. „Tímto skromným znamením se Bůh sdílí Eliášovi, který byl v té chvíli prorokem na útěku, postrádajícím pokoj. Bůh jde vstříc zmoženému člověku, který měl dojem, že na všech frontách selhal, a tímto laskavým vánkem vrací do jeho srdce klid a pokoj.“

Eliáš, příběh pro nás všechny

Toto je Eliášův životní příběh, ale patrně je napsán pro nás všechny. Někdy večer můžeme mít dojem, že jsme zbyteční a osamocení. A tehdy přichází modlitba a klepe na bránu našeho srdce. Cíp Eliášova pláště můžeme chytit všichni, jako dostal polovinu jeho učedník Elizeus. I kdybychom v něčem pochybili anebo měli pocit ohrožení či strachu, vrátíme-li se před Boha v modlitbě, vrátí se nám jako zázrakem také klid a pokoj. Tomu nás učí příklad Eliáše.

Celý text papežovy promluvy naleznete zde.

V závěru generální audience zmínil Petrův nástupce dnešní liturgickou památku:

„Na dnešek připadá svátek Panny Marie Růžencové. Vybízím všechny, aby zejména během tohoto měsíce října znovu objevili krásu modlitby růžence, která po staletí živí víru křesťanského lidu.“

A po společné modlitbě Otče náš udělil apoštolské požehnání.

Zdroj: Vatican News

Autor článku:
Tereza Myslilová

Související články

Další aktuality

Do pokladniček Tříkrálové sbírky můžete přispět do neděle, poté ještě online

Více než 14 milionů korun již věnovali dárci do statických pokladniček letošní Tříkrálové sbírky. Tyto pokladničky, umístěné v sídlech Charit, na místních úřadech, v některých obchodech ale také v kostelech, jsou letos náhradou za skupinky dětí, převlečené za bájné tři krále. Kvůli pandemii nemoci covid-19 a souvisejících přijatých opatření letos tříkráloví koledníci vůbec nemohli vyjít do ulic. Tříkrálové sbírka se tak koná právě pomocí statických pokladniček a to až do neděle 24. ledna. Současně probíhá v online prostředí, kde sbírka pokračuje až do 30. dubna.
22.01.2021

Američtí biskupové: Těšíme se na spolupráci, vhod i nevhod

Američtí biskupové ujišťují o své modlitbě za nového prezidenta Spojených států a připravenosti spolupracovat s jeho administrativou. Očekávají, že jako v případě každého prezidentksého mandátu budou oblasti, ve kterých se budou shodovat a úzce spolupracovat, ale také jiné, v nichž se názory budou zásadně lišit a střetávat.
22.01.2021

Papež uznal heroické ctnosti profesora Lejeuna, objevitele příčiny Downova syndromu

Papež František schválil zveřejnění nových dekretů Kongregace pro svatořečení. Jeden z nich uznává heroické ctnosti francouzského genetika a obránce života profesora Jérôma Lejeuna. Pokud bude uznán zázrak na jeho přímluvu, může být započten mezi blahoslavené.
22.01.2021

Poselství Svatého otce Františka k 29. světovému dni nemocných

Přinášíme vám poselství Svatého otce k 29. světovému dni nemocných, který si připomínáme 11. února 2021 na svátek Panny Marie Lurdské. „Jenom jeden je váš Mistr, a vy všichni jste bratři“ (Mt 23,8). Základem péče o nemocné je vztah důvěry.
22.01.2021

Modernizační fond podporuje obnovitelné zdroje energie

Modernizační fond je nový finanční nástroj, který čerpá prostředky zejména z emisních povolenek. Pro ČR je předpokládaná alokace cca 150 mld. Kč. Prostředky budou směřovat do teplárenství, obnovitelných zdrojů energie, energetických úspor, čisté mobility a komunitní energetiky.
21.01.2021