V neděli si připomeneme Světový den misií

Letošní Světový den misií, který oslavíme 18. října 2020, se nese v duchu hesla z knihy proroka Izajáše: „Zde jsem, mne pošli!“ (Iz 6,8). V předvečer Světového dne misií v sobotu 17. října se uskuteční Misijní most modlitby – modlitba za misie, za misionáře, za papeže Františka, za šíření evangelia a za všechny potřebné.
Publikováno: 13. 10. 2020 13:00

Zatímco v minulém roce představovala Misijní neděle zakončení Mimořádného misijního měsíce října, ta letošní bude naopak příležitostí uvědomit si, nakolik zůstalo naše nadšení pro misie živé. Spojením jednotlivých farností na celém světě v modlitbě a příspěvkem do sbírky vytváříme výjimečné společenství solidarity, které obzvláště letos nabývá na významu, jak vyplývá i ze slov samotného Svatého otce, jenž nám ve svém poselství pro letošní Misijní neděli připomíná, že všichni tvoříme posádku jedné lodě, a výzvou pandemie je pochopit, co nám jejím prostřednictvím chce Bůh sdělit:

„Nemoc, utrpení, strach, izolace nás nenechávají v klidu. Doléhá na nás chudoba těch, kdo umírají v osamocení, kdo jsou ponecháni na pospas, kdo přicházejí o práci a výdělek, těch, kdo nemají domov a nemají co jíst. Povinnost dodržovat fyzické rozestupy a zůstávat doma je pro nás výzvou, abychom pochopili, že potřebujeme společenské vztahy a komunitární vztah s Bohem. Tato situace by v nás v žádném případě neměla stupňovat nedůvěru a lhostejnost, ale měla by vést k větší pozornosti v našem vztahu k druhým lidem. Skrze modlitbu, ve které se Bůh dotýká našeho srdce a přetváří ho, se otevřeme potřebám lásky, důstojnosti a svobody našich bratří, jako i péči o tvorstvo. Skutečnost, že se s celou církví nemůžeme scházet ke slavení eucharistie, nám umožnila sdílet situaci mnoha křesťanských komunit, které nemohou slavit mši svatou každou neděli. Otázkou, kterou nám Bůh v této situaci klade: ‚Koho pošlu?’‚ se znovu obrací na nás a očekává od nás velkodušnou a přesvědčivou odpověď: ‚Zde jsem, mne pošli!’ Bůh stále znovu hledá, koho poslat do světa a k národům, abychom vydávali svědectví o jeho lásce, o jeho záchraně od hříchu a smrti, o jeho vysvobození od zlého.“

Jako každý rok připravila Papežská misijní díla u příležitosti Světového dne misí spoustu materiálů, které lze využít při propagaci i oslavách Misijní neděle ve farnosti. Vše najdete zde – Poselství Svatého otce, Dopis národního ředitele PMD, inspirativní náměty pro slavení Misijní neděle, plakát nebo modlitební kartičku. Ta se vztahuje k aktuálnímu misijnímu tématu a v tištěné podobě (k dispozici u diecézních ředitelů PMD nebo v Národní kanceláři) může být použita jako drobná pozornost pro ty, kteří přispějí na misijní sbírku.

Sbírka, která je nedílnou součástí Světového dne modliteb za misie, se z aktuálních epidemických důvodů v České republice přesouvá na příhodnější termín, můžete však misie podpořit darem přímo na účet PMD: 72540444/2700, VS 10. Když do poznámky uvedete svoji adresu, bude vám vystaveno Potvrzení o přijatém daru. Lidé v misiích vám vaši štědrost oplatí vřelými modlitbami.

V předvečer Světového dne misií v sobotu 17. října zveme k Misijnímu mostu modlitby – k modlitbě za misie, za misionáře, za papeže Františka, za šíření evangelia a za všechny potřebné. Z farnosti Ústí nad Orlicí bude na YouTube živě přenášen Misijní most modlitby v sobotu 17. 10. 2020 v 19:00 hodin. Využijte této možnosti spojit se v modlitbách za misie a prožijme společně požehnáním a milostmi naplněný večer.

Zdroj: www.missio.cz

Autor článku:
Tereza Myslilová

Související články

Další aktuality

Bylo zveřejněno logo Světových dnů mládeže 2023 v Lisabonu

V pátek 16. října, který je také dnem výročí zvolení sv. Jana Pavla II. papežem, se konala virtuální prezentace nového loga nejbližších Světových dní mládeže v Lisabonu. Původně se SDM měly konat v roce 2022, ale v důsledku pandemie byly přesunuty na srpen 2023.
19.10.2020

Přímé přenosy bohoslužeb od 19. do 25. října 2020

Všem, kdo se nemohou zúčastnit mše svaté v kostele, nabízíme přehled bohoslužeb vysílaných během následujících dní přímým přenosem v Televizi Noe a Radiu Proglas.
19.10.2020

Papež: Posláním křesťanů je mluvit o Bohu a dosvědčovat Jej

V Římě přivítalo babí léto pár stovek turistů a poutníků, kteří se dnes před polednem shromáždili na Svatopetrském náměstí, aby si vyslechli pravidelnou promluvu papeže před mariánskou modlitbou Anděl Páně.
18.10.2020

Papež k FAO: Hlad je pro lidstvo nejen tragédií, ale také ostudou

Papež František včera (16. října 2020) zvláštním videoposelstvím pozdravil generálního ředitele agentury OSN pro výživu a zemědělství, pana Qu Donguy, u příležitosti Světového dne výživy, který byl touto organizací stanoven na právě na tento den.
17.10.2020

I v kritické době Komunita Sant’Egidio pomáhá nejzranitelnějším

Stejně jako v mnoha dalších zemích světa také u nás působí již dlouhé roky křesťanská laická Komunita Sant’Egidio. Jejím posláním je přivádět k životu evangelium skrze službu potřebným – lidem žijícím na ulicích našich měst, uprchlíkům hledajícím útočiště a bezpečí, vzděláváním dětí na okraji společnosti a podobně.
17.10.2020