V neděli si připomeneme Světový den misií

Letošní Světový den misií, který oslavíme 18. října 2020, se nese v duchu hesla z knihy proroka Izajáše: „Zde jsem, mne pošli!“ (Iz 6,8). V předvečer Světového dne misií v sobotu 17. října se uskuteční Misijní most modlitby – modlitba za misie, za misionáře, za papeže Františka, za šíření evangelia a za všechny potřebné.
Publikováno: 13. 10. 2020 11:00

Zatímco v minulém roce představovala Misijní neděle zakončení Mimořádného misijního měsíce října, ta letošní bude naopak příležitostí uvědomit si, nakolik zůstalo naše nadšení pro misie živé. Spojením jednotlivých farností na celém světě v modlitbě a příspěvkem do sbírky vytváříme výjimečné společenství solidarity, které obzvláště letos nabývá na významu, jak vyplývá i ze slov samotného Svatého otce, jenž nám ve svém poselství pro letošní Misijní neděli připomíná, že všichni tvoříme posádku jedné lodě, a výzvou pandemie je pochopit, co nám jejím prostřednictvím chce Bůh sdělit:

„Nemoc, utrpení, strach, izolace nás nenechávají v klidu. Doléhá na nás chudoba těch, kdo umírají v osamocení, kdo jsou ponecháni na pospas, kdo přicházejí o práci a výdělek, těch, kdo nemají domov a nemají co jíst. Povinnost dodržovat fyzické rozestupy a zůstávat doma je pro nás výzvou, abychom pochopili, že potřebujeme společenské vztahy a komunitární vztah s Bohem. Tato situace by v nás v žádném případě neměla stupňovat nedůvěru a lhostejnost, ale měla by vést k větší pozornosti v našem vztahu k druhým lidem. Skrze modlitbu, ve které se Bůh dotýká našeho srdce a přetváří ho, se otevřeme potřebám lásky, důstojnosti a svobody našich bratří, jako i péči o tvorstvo. Skutečnost, že se s celou církví nemůžeme scházet ke slavení eucharistie, nám umožnila sdílet situaci mnoha křesťanských komunit, které nemohou slavit mši svatou každou neděli. Otázkou, kterou nám Bůh v této situaci klade: ‚Koho pošlu?’‚ se znovu obrací na nás a očekává od nás velkodušnou a přesvědčivou odpověď: ‚Zde jsem, mne pošli!’ Bůh stále znovu hledá, koho poslat do světa a k národům, abychom vydávali svědectví o jeho lásce, o jeho záchraně od hříchu a smrti, o jeho vysvobození od zlého.“

Jako každý rok připravila Papežská misijní díla u příležitosti Světového dne misí spoustu materiálů, které lze využít při propagaci i oslavách Misijní neděle ve farnosti. Vše najdete zde – Poselství Svatého otce, Dopis národního ředitele PMD, inspirativní náměty pro slavení Misijní neděle, plakát nebo modlitební kartičku. Ta se vztahuje k aktuálnímu misijnímu tématu a v tištěné podobě (k dispozici u diecézních ředitelů PMD nebo v Národní kanceláři) může být použita jako drobná pozornost pro ty, kteří přispějí na misijní sbírku.

Sbírka, která je nedílnou součástí Světového dne modliteb za misie, se z aktuálních epidemických důvodů v České republice přesouvá na příhodnější termín, můžete však misie podpořit darem přímo na účet PMD: 72540444/2700, VS 10. Když do poznámky uvedete svoji adresu, bude vám vystaveno Potvrzení o přijatém daru. Lidé v misiích vám vaši štědrost oplatí vřelými modlitbami.

V předvečer Světového dne misií v sobotu 17. října zveme k Misijnímu mostu modlitby – k modlitbě za misie, za misionáře, za papeže Františka, za šíření evangelia a za všechny potřebné. Z farnosti Ústí nad Orlicí bude na YouTube živě přenášen Misijní most modlitby v sobotu 17. 10. 2020 v 19:00 hodin. Využijte této možnosti spojit se v modlitbách za misie a prožijme společně požehnáním a milostmi naplněný večer.

Zdroj: www.missio.cz

Autor článku:
Tereza Myslilová

Související články

Další aktuality

Mediace - lektor Mgr. Aleš Bednařík

Seminář je navázáním na kurz Řešení konfliktních situací a emočně náročných rozhovorů. Lektor Aleš Bednařík představí interaktivní metody vedení skupinových diskuzí, které pomáhají vést ke konstruktivnímu řešení a smysluplným cílům pro skupinu. Jsou konflikty, ve kterých už strany neumějí nebo nechtějí spolu jednat, ale jejich dohoda je potřebná, nebo si ji sami přejí, ale neumějí se k ní dopracovat. V těchto situacích se často obracejí na autoritu, aby jim pomohla. Kněz nebo jáhen jako mediátor – jako nestranná třetí osoba může takovéto spory pomáhat řešit.
15.06.2021

Umění vést lidi

Jednodenní kurz pro vedoucí pracovníky církevních institucí, kteří mají pod sebou zaměstnance. Dozvíte se, co znamená vedení, jak delegovat, jak naslouchat potřebám svěřených podřízených, jak zvládat konflikty i jak spolupracovat a vycházet s lidmi. To vše ve formě praktických cvičení, společného zážitků a názorných, často zábavných příkladů.
15.06.2021

Školení copywritingu

Víme, co a komu chceme sdělit, ale jak na to? Jednodenní školení, jehož cílem je zlepšení dovedností v oblasti komunikace psanou formou je připraveno na míru zaměstnancům z církevních institucí a z Charit.
15.06.2021

Katolický týdeník: Libuše Šafránková se vrací domů

Jako na půvabnou Popelku, laskavou filmovou maminku, šarmantní dámu i hluboce věřící ženu budeme vzpomínat na herečku Libuši Šafránkovou. Zemřela 9. června v 68 letech.
15.06.2021

Národní plán obnovy je schválen vládou

Národní plán obnovy (NPO), ve kterém chce stát investovat zhruba 200 miliard korun 17. května 2021 schválila vláda. Z EU by měla ČR získat na investice 172 miliard korun.
15.06.2021