Papež k FAO: Hlad je pro lidstvo nejen tragédií, ale také ostudou

Papež František včera (16. října 2020) zvláštním videoposelstvím pozdravil generálního ředitele agentury OSN pro výživu a zemědělství, pana Qu Donguy, u příležitosti Světového dne výživy, který byl touto organizací stanoven na právě na tento den.
Publikováno: 17. 10. 2020 12:00

„V den, kdy si FAO připomíná 75. výročí vyhlášení Světového dne výživy, bych rád pozdravil Vás a všechny vaše spolupracovníky. Vaše poslání je krásné a důležité, protože cílem vaší práce je odstranit hlad, potravinovou nejistotu a podvýživu. Letošní téma Světového dne výživy zní příznačně: „Obdělávat, živit, chránit“ a to „Společně. Naše činy jsou naší budoucností.“  Toto téma zdůrazňuje nezbytnost součinnosti a rozhodnosti, aby byly nastartovány inciativy, které zlepší životní prostředí kolem nás a dodají mnoha lidem a národům naději. Během uplynulých sedmdesáti pěti let se FAO naučila, že nestačí potraviny produkovat, ale také zajistit udržitelnost potravinových systémů, aby nabízely výživu zdravou a všem dostupnou. Jde o to přijmout inovativní řešení, schopné transformovat způsob naší produkce a spotřeby potravin pro dobro našich komunit a naší planety a dlouhodobě tak posílit schopnost obnovy a udržitelnosti.

V této době velkých těžkostí, způsobených pandemií Covid-19, je proto ještě důležitější podporovat iniciativy uskutečňované OSN pro výživu a zemědělství (FAO), Světového potravinového programu (PAM) a Mezinárodního fondu pro zemědělský rozvoj (IFAD) s cílem prosazovat udržitelné a diversifikované zemědělství, podporovat drobná rolnická sdružení a spolupracovat na zemědělském rozvoji nejchudších zemí.

Jsme si vědomi, že na tuto výzvu je třeba odpovídat v době plně protikladů: na jedné straně jsme v různých vědeckých odvětvích svědky pokroku, který nemá obdoby; na druhé straně stojí svět před různorodými humanitárními krizemi. Bohužel zjišťujeme, že podle nedávných statistik FAO i přes vynaložené úsilí posledních desetiletí roste počet lidí, kteří zápasí s hladem a potravinovou nejistotou, a nynější pandemie tyto čísla ještě zvýší. Hlad je pro lidstvo nejen tragédií, ale také ostudou. Z velké části je totiž vyvolán nerovnou distribucí plodů země, k čemuž se přidávají nedostatečné investice do zemědělství, konsekvence klimatických změn a nárůst konflliktů v různých oblastech planety. Na druhé straně se tuny potravin vyhazují. Vůči této skutečnosti nesmíme zůstat nevnímavými nebo ochromenými. Všichni jsme zodpovědní. Nynější krize nám ukazuje, že k vykořenění hladu je zapotřebí konkrétní politiky i konkrétních činů. Dialektické či ideologické diskuse nás někdy tomuto cíli vzdalují, čímž dovolujeme, aby naši bratři a sestry nadále umírali nedostatkem jídla. Bylo by smělé rozhodnout se vytvořit z peněz, vynakládaných na zbrojení a další vojenské výdaje, určitý „Světový fond“ určený k definitivní eliminaci hladu a k rozvoji nejchudších zemí. Tak by bylo možno zabránit mnoha válkám i emigraci mnoha našich bratří a jejich rodin, kteří jsou nuceni opouštět svoje domovy i vlast a hledat důstojnější život (srov. Fratelli tutti, č.189 a 262). Pane, generální řediteli, přeji vám, aby aktivita, kterou FAO vyvíjí, byla stále pronikavější a plodnější, a vyprošuji Boží požehnání vám a všem, kdo s vámi spolupracují na tomto  zásadním poslání obdělávat zemi, sytit hladové a chránit přirodní zdroje takovým způsobem, abychom všichni mohli žít důstojně, poctivě a v lásce. Děkuji.“

Zdroj: Vatican News

Autor článku:
Monika Klimentová

Související články

Další aktuality

Signaly.cz představují 4 Adventní meetingy online

Křesťanský web pro mládež signály.cz připravil adventní online projekt s názvem 4 ADVENTNÍ MEETINGY, který má za cíl spojit mladé lidi k zamyšlení nejen nad identitou člověka, ale také nad hříchem, Boží láskou k člověku či k uvědomění si, kdo je Ježíš Kristus, jako Spasitel nebo jak se nechat vést v životě s Kristem.
23.11.2020

Zasvěcení nového kostela Krista Spasitele v Praze na Barrandově

V neděli 22. 11. 2020 kardinál Dominik Duka zasvětil na pražském sídlišti Barrandov nově vystavěný kostel Krista Spasitele s komunitním centrem, jehož základní kámen položil před dvěma lety, v listopadu 2018. Takovou událost – jak připomněla ve svém děkovném projevu paní starostka Renáta Zajíčková – zažila Praha 5 po bezmála 80 letech. Naposledy zde byl v roce 1942 slavnostně vysvěcen funkcionalistický kostel sv. Jana Nepomuckého v Košířích.
23.11.2020

České adventní věnce pomohou sirotkům v Ulánbátaru. I přes pandemii

Olomoucké farnosti se letos opět zapojí do výroby adventních věnců, jejichž prodej vyvrcholí v olomouckých kostelích během první adventní neděle. Výroba bude vzhledem k epidemiologickým omezením probíhat jinak, než tomu bylo v předchozích letech. V některých farnostech zájemcům doručí výrobní balíčky rovnou domů, jinde si je farníci vyzvednou na faře. V bezpečí domova pak vyrobí věnec za účelem benefičního prodeje. V loňském roce věnovali olomoučtí dárci sirotčinci Verbist Care v hlavním městě Mongolska 54 484 Kč.
23.11.2020

Přímé přenosy bohoslužeb od 23. do 29. listopadu 2020

Všem, kdo se nemohou zúčastnit mše svaté v kostele, nabízíme přehled bohoslužeb vysílaných během následujících dní přímým přenosem v Televizi Noe a Radiu Proglas.
23.11.2020

Papež František: Učme se kralovat službou

Před polednem se na Svatopetrském náměstí shromáždilo pár set lidí, aby si vyslechli pravidelnou papežovu promluvu před mariánskou modlitbou Anděl Páně.
22.11.2020