Nový film o Likvidaci lepry

Lepra je nemoc, která zdaleka nepatří minulosti. Ještě dnes sužuje život mnoha lidem v chudých zemích. Nový dokumentární film o organizaci Likvidace lepry, která se bojem s touto obávanou nemocí zabývá, mohou zájemci zhlédnout na platformě Youtube.
Publikováno: 20. 10. 2020 11:45

„Dokument obsahuje celou řadu zajímavých záběrů z projektů, které LL podporuje. Kostru tvoří výpovědi osob, které navštívily země, kam putuje pomoc dárců Likvidace lepry,“ říká ředitel Likvidace lepry Lubomír Hajas. A dodává, že Likvidace lepry je kresťanská nezisková organizace, jejímž zřizovatelem je od roku 2010 Arcibiskupství pražské. Navazuje tak na činnost, kterou od roku 1992 vykonávalo občanské sdružení LL-Likvidace lepry o.s. 

“Cílem organizace Likvidace lepry je především aktivně pomáhat lidem trpícím malomocenstvím, vředy buruli a tuberkulózou,” vysvětluje Lubomír Hajas.

Činnost LL se primárně zaměřuje:

  • na organizaci a koordinaci pomoci pro lidi postižené především leprou, TBC a vředy buruli;
  • na budování zdravotnických zařízení a spolufinancování jejich provozu; 
  • na podporu následné péče vyléčených zejména v oblasti duchovní, vzdělávací a sociální;
  • na osvětovou činnost. Šíření obecného povědomí o problematice malomocenství a jiných příbuzných chorob včetně jejich následků. Především formou přednášek, tiskem, sdělovacími prostředky apod.;
  • na spolupráci s dalšími charitativními a humanitárními sdruženími. Především s německými organizacemi DAHW a Action medeor. Tato spolupráce umožňuje větší dosah poskytované pomoci;

Bohatství organizace Likvidace lepry se podle ředitele Hajase zakládá nejen na zkušenostech a mezinárodní spolupráci, ale především na vytrvalé štědrosti tisíců drobných dárců a podporovatelů, z jejichž příspěvků je celé dílo financováno. “V průměru se během roku podaří vysbírat kolem 16 milionů korun, které bývají následně používány na osvětové a projektové účely. Od roku 2014 se Likvidace lepry podílí na léčbě a pomoci lidem postiženým malomocenstvím v Indii (dvě nemocnice sv. Josefa poblíž Kalkaty), podpora diecézní nemocnice v Litembu, Tanzanii (spolupráce s Action medeor). Ve spolupráci s DAHW podporujeme projekty v africké Libérii a ve státech Jižní Ameriky, konkr. Bolívie, Brazílie a Kolumbie,” uzavírá Lubomír Hajas.

Zdroj: www.apha.cz

Autor článku:
TS ČBK

Související články

Další aktuality

Signaly.cz představují 4 Adventní meetingy online

Křesťanský web pro mládež signály.cz připravil adventní online projekt s názvem 4 ADVENTNÍ MEETINGY, který má za cíl spojit mladé lidi k zamyšlení nejen nad identitou člověka, ale také nad hříchem, Boží láskou k člověku či k uvědomění si, kdo je Ježíš Kristus, jako Spasitel nebo jak se nechat vést v životě s Kristem.
23.11.2020

Zasvěcení nového kostela Krista Spasitele v Praze na Barrandově

V neděli 22. 11. 2020 kardinál Dominik Duka zasvětil na pražském sídlišti Barrandov nově vystavěný kostel Krista Spasitele s komunitním centrem, jehož základní kámen položil před dvěma lety, v listopadu 2018. Takovou událost – jak připomněla ve svém děkovném projevu paní starostka Renáta Zajíčková – zažila Praha 5 po bezmála 80 letech. Naposledy zde byl v roce 1942 slavnostně vysvěcen funkcionalistický kostel sv. Jana Nepomuckého v Košířích.
23.11.2020

České adventní věnce pomohou sirotkům v Ulánbátaru. I přes pandemii

Olomoucké farnosti se letos opět zapojí do výroby adventních věnců, jejichž prodej vyvrcholí v olomouckých kostelích během první adventní neděle. Výroba bude vzhledem k epidemiologickým omezením probíhat jinak, než tomu bylo v předchozích letech. V některých farnostech zájemcům doručí výrobní balíčky rovnou domů, jinde si je farníci vyzvednou na faře. V bezpečí domova pak vyrobí věnec za účelem benefičního prodeje. V loňském roce věnovali olomoučtí dárci sirotčinci Verbist Care v hlavním městě Mongolska 54 484 Kč.
23.11.2020

Přímé přenosy bohoslužeb od 23. do 29. listopadu 2020

Všem, kdo se nemohou zúčastnit mše svaté v kostele, nabízíme přehled bohoslužeb vysílaných během následujících dní přímým přenosem v Televizi Noe a Radiu Proglas.
23.11.2020

Papež František: Učme se kralovat službou

Před polednem se na Svatopetrském náměstí shromáždilo pár set lidí, aby si vyslechli pravidelnou papežovu promluvu před mariánskou modlitbou Anděl Páně.
22.11.2020