Papež František: Kdo ctí Boha, váží si lidí

Dopolední generální audience Svatého otce se, za účasti několika set lidí, konala ve vatikánské aule Pavla VI. Papež František uzavřel svoji reflexi o Žalmech v rámci série katechezí na téma modlitba. Řekl, že Žalmy nám umožňují „nazírat realitu očima samotného Boha“.
Publikováno: 21. 10. 2020 16:15

Papež František zahájil středeční generální audienci s přihlédnutím k rostoucímu počtu nemocných s Covid-19 po celém světě, včetně Itálie. Stejně jako minulý týden tak nepřišel na audienci hlavním vchodem, aby pak jako obvykle, procházeje středem auly, pozdravil zblízka její účastníky, nýbrž vstoupil zezadu přímo na pódium, což podobně jako minulý týden v dalším průběhu audience vysvětlil: „Dnes bychom měli průběh audience poněkud uzpůsobit kvůli koronaviru. Vy sedíte odděleně a také s ochrannými rouškami a já jsem trochu dál a nemohu se přiblížit k vám, protože se někdy stává, že přistoupím-li blíže, přijdete všichni najednou, není zachován odstup a je riziko, že se nakazíte. Dělám to nerad, ale je to pro vaši bezpečnost. Místo přiblížení, stisku ruky a pozdravu se pozdravíme zdálky, ale vězte, že jsem vám srdcem nablízku. Doufám, že chápete, proč tak činím.“

Papež poté řekl, že jeho pozornost, během čtení biblického úryvku na začátku audience, upoutala matka v davu, která konejšila své plačící dítě. Řekl: „Bůh s námi jedná tak jako ona maminka. Jakou něhu prokazovala svému dítěti. Je to krásný pohled. Když se v kostele stane, že zapláče dítě, je jisté, že – jako dnes – je tam i maminčina laskavost, která je symbolem vlídnosti Boha vůči nám. Dítě, které v kostele pláče, není třeba nikdy umlčovat, protože jeho hlas přitahuje laskavost Boha. Díky za tvoje svědectví.“

Papež František poté zahájil druhou katechezi o Žalmech. Na úvod byl přečten úryvek ze 36. Žalmu (36,2-4.6.8-9) o nepravosti, jež mluví v srdci bezbožníka, který se neohlíží na bázeň před Bohem, a o milosti, kterou Bůh napájí lidi. 

Vidět realitu Božíma očima

Papež vysvětlil, že modlitba žalmů je základní realitou života, protože je to právě opora v absolutnu a transcendentnu, kterou duchovní mistři nazývají „posvátnou bázní Boží“, a která nás činí plně lidskými. Řekl, že se jedná o mez, která nás chrání před námi samotnými a brání nám pustit se do života „kořistnicky a nenasytně“.

Papež však také varoval před „nepravou modlitbou“, tou, která vyžaduje obdiv ostatních nebo předvádění nejnovější módních trendů či prezentaci společenského postavení. Je to modlitba, před kterou nás důrazně varoval Ježíš. Pravý duch modlitby v srdci „nám totiž umožňuje nazírat realitu očima samotného Boha“.

Kromě toho také varoval před modlitbou ze zvyku, odříkávanou „jako papoušci“. Modlitba by měla být středem života, měla by být ze srdce. „Pokud se koná tato modlitba, dostává se důležitosti bratru, sestře, ba i nepříteli. Starobylé rčení prvních křesťanských mnichů praví: „Blahoslavený je mnich, který všechny lidi po Bohu považuje za Boha“ (Evagrius Pontský, O modlitbě, č.123). Kdo se klaní Bohu, má rád Jeho děti. Kdo ctí Boha, váží si lidí.

Modlitba by neměla být považována za nějaký „tišící prostředek na zmírnění životních úzkostí“. To není křesťanská forma modlitby. „Modlitba spíše každého z nás činí zodpovědným,“ jako to vidíme u modlitby Otčenáš, kterou Ježíš učil své učedníky.

Modlitba drží chrám a svět pohromadě

Žaltář, jak poznamenává papež, neužívá vždycky laskavá a vytříbená slova, často „nese existenciální jizvy“. Přesto tyto modlitby, i ty nejintimnější a nejosobnější, byly nejprve užívány v Chrámu a poté v synagogách. Katechismus katolické církve říká, že se „rozmanité výrazové formy modlitby žalmů rodí při chrámové bohoslužbě i v srdci člověka“ (č. 2588). Osobní modlitba je tedy živena „nejprve modlitbou izraelského lidu, poté lidu církve“.

„Také žalmy v první osobě jednotného čísla, sdělující i ty nejdůvěrnější myšlenky a problémy jednotlivce, jsou kolektivním pokladem, takže se je modlí všichni a za všechny. Modlitba křesťanů má tento „nádech“, toto duchovní „napětí“, které drží pohromadě chrám a svět.

Jak vysvětluje papež František, „modlitba může začínat v přítmí chrámové lodi, ale dokončovat svůj běh v ulicích města. I naopak, může vzklíčit mezi každodenními starostmi a dovršit se v liturgii. Brány kostelů nejsou bariéry, nýbrž propustné  „membrány“ schopné shromažďovat volání všech.“ 

Proto papež zdůrazňuje, že svět je vždy přítomen v modlitbě Žaltáře. Modlitbě zajišťující božský příslib spásy pro nejslabší, varující před nebezpečím světského bohatství nebo otevírající obzor Božímu pohledu na historii.

Láska k Bohu a bližnímu

„Zkrátka, kde je Bůh, tam je také člověk.“ Není to proto, že „my milujeme Boha, protože on napřed miloval nás“. Papež František citoval 1. list Janův, který říká: „Říká-li někdo: „Miluji Boha“, ale přitom nenávidí svého bratra, kterého vidí, nemůže milovat Boha, kterého nevidí. – Modlíš-li se denně spoustu růženců, ale pak pomlouváš, chováš v sobě zášť a nenávidíš, pak je to čirá strojenost, nikoli pravda. - A on nám dal toto přikázání: aby ten, kdo miluje Boha, miloval i svého bratra.
A dále vysvětlil, že Bůh nepodporuje „ateismus“ těch, kdo zavrhují božský obraz, který je „vtištěn do každé lidské bytosti“ a dodal, že věřit v Boha, ale zároveň se distancovat od ostatních a nenávidět je, je praktický ateismus. „Je to svatokrádež, ohavnost, ta nejhorší urážka, který lze zasadit chrámu a oltáři.“

Svou katechezi uzavřel papež František slovy „Drazí bratři a sestry, kéž nám modlitba žalmů pomáhá neupadnout do pokušení „bezbožnosti“, to znamená žít, popřípadě modlit se tak, jako by Bůh neexistoval, a jako by neexistovali chudí.“

Celý text papežovy promuvy naleznete zde.

Zdroj: Vatican News

Autor článku:
Tereza Myslilová

Související články

Další aktuality

Signaly.cz představují 4 Adventní meetingy online

Křesťanský web pro mládež signály.cz připravil adventní online projekt s názvem 4 ADVENTNÍ MEETINGY, který má za cíl spojit mladé lidi k zamyšlení nejen nad identitou člověka, ale také nad hříchem, Boží láskou k člověku či k uvědomění si, kdo je Ježíš Kristus, jako Spasitel nebo jak se nechat vést v životě s Kristem.
23.11.2020

Zasvěcení nového kostela Krista Spasitele v Praze na Barrandově

V neděli 22. 11. 2020 kardinál Dominik Duka zasvětil na pražském sídlišti Barrandov nově vystavěný kostel Krista Spasitele s komunitním centrem, jehož základní kámen položil před dvěma lety, v listopadu 2018. Takovou událost – jak připomněla ve svém děkovném projevu paní starostka Renáta Zajíčková – zažila Praha 5 po bezmála 80 letech. Naposledy zde byl v roce 1942 slavnostně vysvěcen funkcionalistický kostel sv. Jana Nepomuckého v Košířích.
23.11.2020

České adventní věnce pomohou sirotkům v Ulánbátaru. I přes pandemii

Olomoucké farnosti se letos opět zapojí do výroby adventních věnců, jejichž prodej vyvrcholí v olomouckých kostelích během první adventní neděle. Výroba bude vzhledem k epidemiologickým omezením probíhat jinak, než tomu bylo v předchozích letech. V některých farnostech zájemcům doručí výrobní balíčky rovnou domů, jinde si je farníci vyzvednou na faře. V bezpečí domova pak vyrobí věnec za účelem benefičního prodeje. V loňském roce věnovali olomoučtí dárci sirotčinci Verbist Care v hlavním městě Mongolska 54 484 Kč.
23.11.2020

Přímé přenosy bohoslužeb od 23. do 29. listopadu 2020

Všem, kdo se nemohou zúčastnit mše svaté v kostele, nabízíme přehled bohoslužeb vysílaných během následujících dní přímým přenosem v Televizi Noe a Radiu Proglas.
23.11.2020

Papež František: Učme se kralovat službou

Před polednem se na Svatopetrském náměstí shromáždilo pár set lidí, aby si vyslechli pravidelnou papežovu promluvu před mariánskou modlitbou Anděl Páně.
22.11.2020