banner sekce
Sekce

Školství

5. ročník celostátní literární soutěže

Střední pedagogická škola a Střední zdravotnická škola sv. Anežky České v Odrách vyhlašuje 5. ročník celostátní literární soutěže "Jak svatá Ludmila naše životy ovlivnila".
Publikováno: 22. 10. 2020 14:45

V roce 2021 si připomeneme 1100 let od smrti svaté Ludmily. Jde o panovnici, během jejíhož života byly
položeny základy ke christianizaci Čech. Svatá Ludmila byla silná a statečná žena, je označována jako opatrovnice chudých a patronka všech matek. Právě této mučednici je věnovaný aktuální ročník literární soutěže církevních středních škol a druhého stupně víceletých gymnázií.

Kategorie A – úvaha nebo článek s úvahovými prvky, rozsah práce je stanovený minimálně na 250 slov
(maximum 350 slov)
Kategorie B – jakýkoli lyrický útvar, rozsah práce je stanovený minimálně na 5 strof
Mějte prosím na paměti, že v práci by měl dominovat duchovní rozměr inspirovaný životem svaté Ludmily.
Soutěžit se bude ve dvou věkových a uměleckých kategoriích:
Kategorie A – próza (1. – 4. ročníky SŠ a odpovídající ročníky víceletých gymnázií)
Kategorie B – poezie (1. - 4. ročníky SŠ a odpovídající ročníky víceletých gymnázií)

Školní kolo je v režii jednotlivých škol. Do 31. 12. 2020 prosím zašlete jednu nejlepší práci z kategorie A a jednu nejlepší práci z kategorie B (každá škola tedy odevzdá 2 práce) na e-mail literarnisoutez@post.cz
Práce nám zasílejte ve formátu dokumentu word či pdf. První strana by měla obsahovat následující: název školy, jméno žáka, název díla a útvar, kategorii, třídu a rok narození žáka, e-mailový kontakt na žáka, jméno a e-mail vedoucího učitele.
Vyhlášení výsledků proběhne na jaře 2021 (termín sdělíme), v hodnotící komisi usednou učitelé českého jazyka a literatury a školní kaplan ze Střední pedagogické školy a Střední zdravotnické školy svaté Anežky České v Odrách.

Soubory ke stažení

Autor článku:
Mgr. Marta Vacušková

Další aktuality

Dobrovolnická pomoc v očkovacím centru v Odrách

Pedagogové a studenti Střední pedagogické a Střední zdravotnické školy se pod vedením Mgr. Petry Fišerové znovu zapojují do dobrovolnické pomoci. Po náročných podzimních službách v nemocnicích se studenti, tentokrát nejen zdravotnických oborů, znovu aktivně zapojili a své služby nabídli očkovacímu centru v Odrách. V úterý 16. února bylo očkování zahájeno, pro každý den je z naší školy připravený tým, který tvoří dvě kolegyně zdravotnice, které provádí očkování, 6 studentů a jeden koordinující pedagog. Studenti se věnují příchozím klientům a také provádí administrativní výkony. To vše znovu souběžně se školními povinnostmi. Všem patří velké poděkování. Všem přejeme hodně sil ke zvládnutí všech pedagogických, studijních a dobrovolnických povinností a samozřejmě také pevné zdraví.
18.02.2021

Výběrové řízení na post ředitele Církevního gymnázia v Kutné Hoře

Biskupství královéhradecké, jako zřizovatel školy, vyhlašuje výběrové řízení na místo ředitele gymnázia v Kutné Hoře.
09.02.2021

Vyhlášení výběrového řízení na funkci ředitelky nebo ředitele Bratrské školy

Synodní rada Českobratrské církve evangelické vyhlašuje výběrové řízení na funkci ředitelky nebo ředitele Bratrské školy – církevní základní školy, Rajská 300, 170 00 Praha 7. Přihlášky k výběrovému řízení obsahující profesní životopis a motivační dopis zájemci doručí nejpozději do 5. února 2021 (rozhoduje datum podání) na adresu: Ústřední církevní kancelář ČCE k rukám Mgr. Heleny Wernischové Jungmannova 22/9 P. O. BOX 466 111 21 Praha 1 Obálku označte „VŘ – Bratrská škola“.
29.12.2020

Požehnané Vánoce 2020

Ať váš život prozáří radost z Kristova narození a nový rok 2021 nechť je naplněn Božím požehnáním, pokojem, láskou a nadějí. Za Sekci církevního školství ČBK přejí Mons. Tomáš Holub, biskup plzeňský; Mgr. Martin Čech a Mgr. Marta Vacušková
20.12.2020

Studenti v první linii

Zvládají svou běžnou on-line výuku a vedle ní ještě převlečeni do ochranných oděvů pomáhají zajišťovat chod nemocnic, léčeben a domovů pro seniory a zdravotně postižené. A také dobrovolnicky asistují při doučování žáků, kterým chybí přenosová technika pro domácí vzdělávání nebo nemají potřebné rodinné zázemí.
27.11.2020