Ekumenická rada církví vyzývá 28. října k modlitbám za domov

Ekumenická rada církví pořádá každoročně v den připomínky vzniku první Československé republiky 28. října Modlitbu za domov. V letošním roce se však tak děje za mimořádné situace. Přinášíme vám text výzvy a modlitbu, ke které se ve středu můžete připojit i vy.
Publikováno: 27. 10. 2020 12:15

Milé sestry, milí bratři,

„Ať mír dál zůstává s touto krajinou,“ zpívá se ve známé písni Marty Kubišové, která parafrázuje modlitbu Jana Amose Komenského. Mír – zejména Boží mír – je něco víc, než jenom klid zbraní, je to stav smíření mezi lidmi navzájem, mezi lidmi a stvořením a mezi lidmi a Bohem. Čeština má pro tento Boží mír nádherný výraz pokoj. A za tento pokoj se budeme modlit. Za pokoj, který naplní naše nitra a osvobodí je od nepokoje, od strachu. Za pokoj, který zůstane v nás i v těžkých chvílích, které prožíváme.

Jako každý rok, pořádá i letos Ekumenická rada církví v den připomínky vzniku první Československé republiky 28. října Modlitbu za domov. V letošním roce se však tak děje za mimořádné situace, v níž se nalézáme. Museli jsme proto námi připravený program i scénář pořadu s ohledem na daná opatření zásadně změnit. I přesto ale chceme jeho konáním, byť v omezené míře, přispět k povzbuzení a naději, že nečelíme této situaci sami, a že jsme v péči našeho Pána, jenž nás nikdy neopustí.

Mottem letošní Modlitby za domov je Komenského „Komukoli můžeš prospět, prospívej rád!“ a celkovým zastřešujícím tématem je „Žít ve společném domě.“ V duchu těchto slov je letošní Modlitba za domov věnována mimo jiné i tématice pomoci potřebným, které zasáhla epidemie koronaviru, jejíž druhou vlnu nyní bolestivě prožíváme a která nám nedovoluje shromažďovat se ve sborech, kostelech a modlitebnách.

Podobně jako v předchozích letech a o to více letos v situaci, které společně čelíme, prosí Ekumenická rada církví sbory, farnosti a společenství všech církví:

Spojme se společně 25. října, tedy v neděli bezprostředně předcházející 28. říjnu, i v samotný sváteční den, po celé republice v modlitbách za náš domov, za všechny kteří trpí, za ty, kteří ho buduji a poděkujme za svobodu a poprosme za jeho i naši ochranu od všeho zlého. Pokud můžete, zařaďte do pořadu svých církevních aktivit (např. přenosy online bohoslužeb) v tento den následující modlitbu:

Všemohoucí Bože,

doznáváme, že jsme si nevážili Tvé laskavosti a péče,
že jsme sami sebe pyšně stavěli na odiv světu,
že jsme nedokázali druhého mít za přednějšího sebe sama,
a že jsme se tak uvrhli do temnoty bloudění a nejistoty.
Prosíme Tě, vyváděj nás z temnoty a ukazuj nám cestu,
vždyť Ty jsi Světlem světa,

jen u Tebe a v Tobě nacházíme svůj pravý domov a ochranu.
Vlij do našich srdcí lásku a naději,
daruj nám pokoj, v této nelehké době,
posiluj nás v těžkých chvílích našeho života
a osvoboď nás od strachu.
Posiluj ty, kdo pro pomoc bližním nasazují své zdraví a životy,
buď útěchou všem, kteří trpí

a všem nám dej ducha zodpovědnosti a solidarity.
Žijeme v jednom společném domově,
který stvořily tvé ruce a který jsi nám dal do správy.
Děkujeme Ti, že zde přebýváš s námi.
Chceme sloužit jedni druhým dobrou službou lásky.
V tom nás posiluj a utvrzuj, skrze Krista, našeho Pána.

Amen.

K modlitbě lze jistě připojit další přímluvy za všechny, kteří jsou na pokraji života, za jejich uzdravení a povolá -li je Pán, za jejich vysvobození k životu věčnému. Přímluvy za ty, kteří čelí kvůli situaci pandemie ztrátě zaměstnání, příjmů pro zajištění chodu života jejich rodiny. Přímluvy za duchovní obrození naší země, apod.

Budeme vděčni za pozvání k účasti na sledování přímého přenosu Modlitby za domov, který připravila a podle stávajících opatření upravila ekumenická skupina zástupců církví sdružených v ERC, a který se uskuteční 28. října 2020 ve zkráceném čase od 15.00 do 16.00 h. Osobní účast nebude vzhledem k aktuálním omezením možná, ale modlitbu bude přenášet Česká televize.

Doporučujeme Vaší pozornosti také možnost pomodlit se za domov spolu s dalšími křesťany v ekumenickém kontextu v rámci online aktivit, modlitebních řetězů a podobně. Pokud se k takové veřejné modlitební akci rozhodnete, dejte nám o ní prosím vědět a my ji rádi zpropagujeme i v kontextu Modlitby za domov.

S díky a přáním Božího požehnání a posily

 

ThDr. Petr Jan Vinš

generální sekretář Ekumenické rady církví

Organizuje Ekumenická rada církví v ČR ve spolupráci s církvemi a dalšími partnery. Hlavní mediální partner je Česká televize.

Zdroj: Ekumenická rada církví v ČR

Autor článku:
TS ČBK

Související články

Další aktuality

Signaly.cz představují 4 Adventní meetingy online

Křesťanský web pro mládež signály.cz připravil adventní online projekt s názvem 4 ADVENTNÍ MEETINGY, který má za cíl spojit mladé lidi k zamyšlení nejen nad identitou člověka, ale také nad hříchem, Boží láskou k člověku či k uvědomění si, kdo je Ježíš Kristus, jako Spasitel nebo jak se nechat vést v životě s Kristem.
23.11.2020

Zasvěcení nového kostela Krista Spasitele v Praze na Barrandově

V neděli 22. 11. 2020 kardinál Dominik Duka zasvětil na pražském sídlišti Barrandov nově vystavěný kostel Krista Spasitele s komunitním centrem, jehož základní kámen položil před dvěma lety, v listopadu 2018. Takovou událost – jak připomněla ve svém děkovném projevu paní starostka Renáta Zajíčková – zažila Praha 5 po bezmála 80 letech. Naposledy zde byl v roce 1942 slavnostně vysvěcen funkcionalistický kostel sv. Jana Nepomuckého v Košířích.
23.11.2020

České adventní věnce pomohou sirotkům v Ulánbátaru. I přes pandemii

Olomoucké farnosti se letos opět zapojí do výroby adventních věnců, jejichž prodej vyvrcholí v olomouckých kostelích během první adventní neděle. Výroba bude vzhledem k epidemiologickým omezením probíhat jinak, než tomu bylo v předchozích letech. V některých farnostech zájemcům doručí výrobní balíčky rovnou domů, jinde si je farníci vyzvednou na faře. V bezpečí domova pak vyrobí věnec za účelem benefičního prodeje. V loňském roce věnovali olomoučtí dárci sirotčinci Verbist Care v hlavním městě Mongolska 54 484 Kč.
23.11.2020

Přímé přenosy bohoslužeb od 23. do 29. listopadu 2020

Všem, kdo se nemohou zúčastnit mše svaté v kostele, nabízíme přehled bohoslužeb vysílaných během následujících dní přímým přenosem v Televizi Noe a Radiu Proglas.
23.11.2020

Papež František: Učme se kralovat službou

Před polednem se na Svatopetrském náměstí shromáždilo pár set lidí, aby si vyslechli pravidelnou papežovu promluvu před mariánskou modlitbou Anděl Páně.
22.11.2020