Nová strategie v boji proti covid-19: Charitní domovy vybaveny testovacími přístroji

Arcidiecézní charita Praha nově vybavila všechny své domovy testovacími přístroji na covid-19. Rychlé odhalení nákazy spolu s dalšími opatřeními pomůžou zastavit šíření viru ve zranitelné skupině osob.
Publikováno: 27. 10. 2020 13:00

Koronavirus je dnes v populaci natolik rozšířen, že není reálné, ani za přísných hygienických opatření, zabránit jeho šíření v sociálních službách. Je však nutné maximálně ochránit klienty i pracovníky.

„Strategie usilující o nulový výskyt viru již není za současné situace uskutečnitelná. Museli jsme přijmout nový přístup,“ říká Jaroslav Němec, ředitel Arcidiecézní charity Praha, která ve svých 18 sociálních službách ročně pomůže více než 12 tisícům osob.

Páteří nové strategie je včasné testování přímo v charitních domovech. „Koronavirus se vyznačuje vysokou nakažlivostí. Proto je nutné, abychom se o nákaze dozvěděli co nejdříve. Na výsledky testu z laboratoře se čeká i několik dní. My potřebujeme výsledek okamžitě, abychom mohli reagovat,“ vysvětluje Jaroslav Němec.

Arcidiecézní charita Praha proto díky novému dotačnímu řízení MPSV v souvislosti s covid-19 pořídila pro své domovy testovací přístroje a testovací sady, které zjišťují přítomnost viru v těle pomocí výtěru z nosohltanu. Jedná se o dva typy antigenních certifikovaných analyzátorů z Jižní Koreje, které Charita zakoupila od českých dodavatelů. Dodavatelé ověřili funkčnost testování v sociálních službách a zdravotnických zařízení v Jihomoravském kraji.

Přístroje mohou obsluhovat pouze zdravotní sestry, které prošly příslušným zaškolením od výrobce. „Výhodou je, že mezi zaměstnanci našich domovů jsou i zdravotní sestry a nejsme tedy odkázání na někoho dalšího. Výsledky máme k dispozici do půl hodiny. Pokud se nákaza prokáže, vždy musí následovat testování PCR testem,“ říká Jaroslav Němec.

Zkušební testování úspěšné

Pilotní testování bylo zahájeno minulý týden pod dohledem školitele v ředitelství Charity a v jednom z domovů.

„Již zkušební provoz potvrdil, že jsme se vydali správným směrem,“ říká Jaroslav Němec. „Jedna osoba byla pozitivní, což následně prokázal i oficiální test. Otestovali jsme pak všechny na pracovišti, s kterými byla v kontaktu. Vyloučili jsme další šíření viru.“

Testovací přístroje dávají Arcidiecézní charitě Praha možnost otestovat nejen pracovníky a klienty, kteří zaznamenali příznaky onemocnění, ale také si ověřit negativitu u nových zaměstnanců a dobrovolníků.

V první řadě domovy

V těchto dnech putují přístroje do čtyř domovů Arcidiecézní charity Praha:

  • Domova pro seniory kardinála Berana v Mukařově,
  • Domova sv. Václava pro seniory ve Staré Boleslavi,
  • Domova sv. Rodiny pro lidi s mentálním postižením,
  • Domova se zvláštním režimem pro seniory s Alzheimerovou chorobou

Ve všech domovech proběhne zaučení zdravotního personálu. Arcidiecézní charita Praha plánuje v druhé fázi testování přenosnými přístroji i v ostatních střediscích sociálních služeb – v azylových domech, centru pro tělesně postižené, noclehárně, denních centrech a v dalších.

Jen testování nestačí

Testování není jedinou obranou proti šíření koronaviru. Klíčová je možnost izolovat pozitivně testované. Každá pobytová sociální služba proto vyčlenila prostory, v níž budou pobývat pozitivně testovaní uživatelé, kteří nevyžadují hospitalizaci.

Charitní pracovníci a klienti nadále dodržují přísná hygienická opatření a jednají v souladu s vládními nařízeními. Organizace nakoupila dostatek ochranných pomůcek, v tomto okamžiku je dobře zajištěna. Je zřejmé, že finančních prostředků na ochranné pomůcky bude potřeba stále více.

U pracovníků, kteří mohou pracovat z domova, přistupuje Charita k home office. Z povahy její činnosti je to však možné jen velmi omezeně. „Podstata práce Charity spočívá v osobním kontaktu a v péči o potřebného člověka. Naše práce není možná na dálku. Proto situace vyžaduje odpovědný přístup každého z nás,“ uzavírá Jaroslav Němec.

Zdroj: TZ Charita

Autor článku:
Tereza Myslilová

Související články

Další aktuality

Robert Schuman, jeden ze zakladatelů EU, blíže ke svatosti

Roberta Schumana, jednoho z otců zakladatelů Evropské unie, čeká podle prefekta Kongregace pro blahořečení a svatořečení kardinála Semerara první krok na cestě ke svatosti. Papež František by mu měl již letos v červnu udělit přídomek "ctihodný", což je úvodní stupeň kanonizačního procesu.
13.04.2021

Charta Œcumenica: 20 výročí od podpisu

Charta Œcumenica - směrnice ohledně spolupráce mezi církvemi v Evropě, kterou v roce 2001 podepsali předsedové CCEE a CEC, je zásadním dokumentem, který usiluje o zachování a rozvoj bratrství mezi evropskými církvemi. K připomínce 20. výročí od podpisu tohoto dokumentu vydávají kardinál Angelo Bagnasco, předseda Rady evropských biskupských konferencí (CCEE), a reverend Christian Krieger, předseda Konference evropských církví (CEC), společné prohlášení.
13.04.2021

Únos pěti kněží a dvou sester na Haiti

Zločinecká banda unesla na Haiti pět kněží a dvě řeholní sestry. Pachatelé požadují za rukojmí tučné výkupné.
12.04.2021

Prezentace Mezinárodního sympózia o teologii kněžství

Fundamentální teologii kněžství se bude věnovat mezinárodní sympózium, které bylo dnes představené v Tiskovém středisku Svatého stolce. Jeho pořadatelem je Kongregace pro biskupy a náplánováno bylo na únor příštího roku (17. – 10. 2. 2022).
12.04.2021

Přímé přenosy bohoslužeb od 12. do 18. dubna 2021

Všem, kdo se nemohou zúčastnit mše svaté v kostele, nabízíme přehled bohoslužeb vysílaných během následujících dní přímým přenosem v Televizi Noe a Radiu Proglas.
12.04.2021