Nová strategie v boji proti covid-19: Charitní domovy vybaveny testovacími přístroji

Arcidiecézní charita Praha nově vybavila všechny své domovy testovacími přístroji na covid-19. Rychlé odhalení nákazy spolu s dalšími opatřeními pomůžou zastavit šíření viru ve zranitelné skupině osob.
Publikováno: 27. 10. 2020 14:00

Koronavirus je dnes v populaci natolik rozšířen, že není reálné, ani za přísných hygienických opatření, zabránit jeho šíření v sociálních službách. Je však nutné maximálně ochránit klienty i pracovníky.

„Strategie usilující o nulový výskyt viru již není za současné situace uskutečnitelná. Museli jsme přijmout nový přístup,“ říká Jaroslav Němec, ředitel Arcidiecézní charity Praha, která ve svých 18 sociálních službách ročně pomůže více než 12 tisícům osob.

Páteří nové strategie je včasné testování přímo v charitních domovech. „Koronavirus se vyznačuje vysokou nakažlivostí. Proto je nutné, abychom se o nákaze dozvěděli co nejdříve. Na výsledky testu z laboratoře se čeká i několik dní. My potřebujeme výsledek okamžitě, abychom mohli reagovat,“ vysvětluje Jaroslav Němec.

Arcidiecézní charita Praha proto díky novému dotačnímu řízení MPSV v souvislosti s covid-19 pořídila pro své domovy testovací přístroje a testovací sady, které zjišťují přítomnost viru v těle pomocí výtěru z nosohltanu. Jedná se o dva typy antigenních certifikovaných analyzátorů z Jižní Koreje, které Charita zakoupila od českých dodavatelů. Dodavatelé ověřili funkčnost testování v sociálních službách a zdravotnických zařízení v Jihomoravském kraji.

Přístroje mohou obsluhovat pouze zdravotní sestry, které prošly příslušným zaškolením od výrobce. „Výhodou je, že mezi zaměstnanci našich domovů jsou i zdravotní sestry a nejsme tedy odkázání na někoho dalšího. Výsledky máme k dispozici do půl hodiny. Pokud se nákaza prokáže, vždy musí následovat testování PCR testem,“ říká Jaroslav Němec.

Zkušební testování úspěšné

Pilotní testování bylo zahájeno minulý týden pod dohledem školitele v ředitelství Charity a v jednom z domovů.

„Již zkušební provoz potvrdil, že jsme se vydali správným směrem,“ říká Jaroslav Němec. „Jedna osoba byla pozitivní, což následně prokázal i oficiální test. Otestovali jsme pak všechny na pracovišti, s kterými byla v kontaktu. Vyloučili jsme další šíření viru.“

Testovací přístroje dávají Arcidiecézní charitě Praha možnost otestovat nejen pracovníky a klienty, kteří zaznamenali příznaky onemocnění, ale také si ověřit negativitu u nových zaměstnanců a dobrovolníků.

V první řadě domovy

V těchto dnech putují přístroje do čtyř domovů Arcidiecézní charity Praha:

  • Domova pro seniory kardinála Berana v Mukařově,
  • Domova sv. Václava pro seniory ve Staré Boleslavi,
  • Domova sv. Rodiny pro lidi s mentálním postižením,
  • Domova se zvláštním režimem pro seniory s Alzheimerovou chorobou

Ve všech domovech proběhne zaučení zdravotního personálu. Arcidiecézní charita Praha plánuje v druhé fázi testování přenosnými přístroji i v ostatních střediscích sociálních služeb – v azylových domech, centru pro tělesně postižené, noclehárně, denních centrech a v dalších.

Jen testování nestačí

Testování není jedinou obranou proti šíření koronaviru. Klíčová je možnost izolovat pozitivně testované. Každá pobytová sociální služba proto vyčlenila prostory, v níž budou pobývat pozitivně testovaní uživatelé, kteří nevyžadují hospitalizaci.

Charitní pracovníci a klienti nadále dodržují přísná hygienická opatření a jednají v souladu s vládními nařízeními. Organizace nakoupila dostatek ochranných pomůcek, v tomto okamžiku je dobře zajištěna. Je zřejmé, že finančních prostředků na ochranné pomůcky bude potřeba stále více.

U pracovníků, kteří mohou pracovat z domova, přistupuje Charita k home office. Z povahy její činnosti je to však možné jen velmi omezeně. „Podstata práce Charity spočívá v osobním kontaktu a v péči o potřebného člověka. Naše práce není možná na dálku. Proto situace vyžaduje odpovědný přístup každého z nás,“ uzavírá Jaroslav Němec.

Zdroj: TZ Charita

Autor článku:
Tereza Myslilová

Související články

Další aktuality

Signaly.cz představují 4 Adventní meetingy online

Křesťanský web pro mládež signály.cz připravil adventní online projekt s názvem 4 ADVENTNÍ MEETINGY, který má za cíl spojit mladé lidi k zamyšlení nejen nad identitou člověka, ale také nad hříchem, Boží láskou k člověku či k uvědomění si, kdo je Ježíš Kristus, jako Spasitel nebo jak se nechat vést v životě s Kristem.
23.11.2020

Zasvěcení nového kostela Krista Spasitele v Praze na Barrandově

V neděli 22. 11. 2020 kardinál Dominik Duka zasvětil na pražském sídlišti Barrandov nově vystavěný kostel Krista Spasitele s komunitním centrem, jehož základní kámen položil před dvěma lety, v listopadu 2018. Takovou událost – jak připomněla ve svém děkovném projevu paní starostka Renáta Zajíčková – zažila Praha 5 po bezmála 80 letech. Naposledy zde byl v roce 1942 slavnostně vysvěcen funkcionalistický kostel sv. Jana Nepomuckého v Košířích.
23.11.2020

České adventní věnce pomohou sirotkům v Ulánbátaru. I přes pandemii

Olomoucké farnosti se letos opět zapojí do výroby adventních věnců, jejichž prodej vyvrcholí v olomouckých kostelích během první adventní neděle. Výroba bude vzhledem k epidemiologickým omezením probíhat jinak, než tomu bylo v předchozích letech. V některých farnostech zájemcům doručí výrobní balíčky rovnou domů, jinde si je farníci vyzvednou na faře. V bezpečí domova pak vyrobí věnec za účelem benefičního prodeje. V loňském roce věnovali olomoučtí dárci sirotčinci Verbist Care v hlavním městě Mongolska 54 484 Kč.
23.11.2020

Přímé přenosy bohoslužeb od 23. do 29. listopadu 2020

Všem, kdo se nemohou zúčastnit mše svaté v kostele, nabízíme přehled bohoslužeb vysílaných během následujících dní přímým přenosem v Televizi Noe a Radiu Proglas.
23.11.2020

Papež František: Učme se kralovat službou

Před polednem se na Svatopetrském náměstí shromáždilo pár set lidí, aby si vyslechli pravidelnou papežovu promluvu před mariánskou modlitbou Anděl Páně.
22.11.2020