Dialog katolické církve s judaismem se rozvíjí již pětapadesát let

Před pětapadesáti lety byla zveřejněna koncilní deklarace o poměru církve k nekřesťanským náboženstvím Nostra Aetate, která zahájila oficiální dialog katolické církve s judaismem. Kardinál Kurt Koch, zodpovědný za ekumenický a meziboženský dialog, který předsedá Komisi pro náboženské vztahy s judaismem, v této souvislosti zaslal list Mezinárodnímu židovskému výboru pro mezináboženské konzultace (IJCIC), tedy partneru, který ze strany judaismu vede dialog se Svatým stolcem a který odpověděl vlastním poselstvím.
Publikováno: 30. 10. 2020 12:15

Foto: římská synagoga, Vatican News

Původně bylo plánováno, že se obě strany koncem října setkají ke společnému jednání v brazilském São Paulo při konferenci na téma „Stvořeni podle Boží podoby – obhajoba lidské důstojnosti”. Mělo se na ní hovořit o aktuálních otázkách a připomenout 55. výročí zmíněného koncilního dokumentu. V důsledku složité situace na světové úrovni konference nemohla být zorganizována, a proto se přistoupilo k výměně poselství, potvrdil Vatikánskému rozhlasu o. Norbert Hofmann, sekretář Komise pro náboženské vztahy s judaismem.

Kardinál Koch ve svém poselství mluví o „bratrském a sesterském společenství Židů a křesťanů” a vyzdvihuje společné duchovní dědictví obou náboženských tradic. „Neexistují pochybnosti o tom, že čtvrtý článek Nostra Aetate položil základy pro navázání vztahů mezi katolíky a Židy a může být po právu považován za Chartu židovsko-katolického dialogu.”

Poselství Mezinárodního židovského výboru vysvětluje, že od vydání Nostra aetate (čl.4) nastal čas, který „proměnil dvoutisícileté nepřátelství v požehnání přátelských vztahů”. Díky rostoucímu přátelství mezi katolickou církví a judaismem je nyní možné diskutovat s otevřeností a důvěrou, a to rovněž o složitých záležitostech. Rabín Marans v listě podotýká, že deklaraci Nostra aetate dále rozšířily papežské návštěvy v synanogogách, na hrůzných, avšak posvátných místech, kde se odehrávaly zločiny šoa, a též ustanovení vatikánsko-izraelských diplomatických vztahů v roce 1993. Mezinárodní židovský výbor pro mezináboženské konzultace ocenil, že papež František odsuzuje narůstající antisemitismus, a vyjádřil solidaritu pronásledovaným křesťanům. Obě poselství, poznamenává otec Hofmann, tedy souzní s nejnovější encyklikou papeže Františka „Fratelli tutti”, která poukazuje na bratrství všech lidí, stvořených jako Boží obraz.

Dodejme, že Komise pro náboženské vztahy s judaismem byla založena roku 1974 a nahradila předchozí Úřad pro židovsko-katolické vztahy. Každé dva roky svolává ve spolupráci s Mezinárodním židovským výborem takzvaný Mezinárodní výbor katolicko-židovského propojení, který se zabývá aktuální problematikou společného zájmu. Mezinárodní židovský výbor pro mezináboženské konzultace tvoří jedenáct organizací (American Jewish Committee, Anti-Defamation League, B’nai B’rith International, Central Conference of American Rabbis, Israeli Jewish Council for Interreligious Relations, Rabbinical Assembly, Rabbinical Council of America, Union for Reform Judaism, Union of Orthodox Congregations of America, United Synagogue of Conservative Judaism, World Jewish Congress), které navzdory ideologické a mezinárodní různorodosti usilují o podporu vztahů mezi Židy a katolíky. Předsedá mu rabín Noam Marans (zastupující American Jewish Committee), místopředsedou je rabín David Sandmel (zástupce Anti-Defamation League) a pokladníkem rabín Mark Dratch (z Rabbinical Council of America).

Zdroj: Vatican News

Autor článku:
TS ČBK

Související články

Další aktuality

Signaly.cz představují 4 Adventní meetingy online

Křesťanský web pro mládež signály.cz připravil adventní online projekt s názvem 4 ADVENTNÍ MEETINGY, který má za cíl spojit mladé lidi k zamyšlení nejen nad identitou člověka, ale také nad hříchem, Boží láskou k člověku či k uvědomění si, kdo je Ježíš Kristus, jako Spasitel nebo jak se nechat vést v životě s Kristem.
23.11.2020

Zasvěcení nového kostela Krista Spasitele v Praze na Barrandově

V neděli 22. 11. 2020 kardinál Dominik Duka zasvětil na pražském sídlišti Barrandov nově vystavěný kostel Krista Spasitele s komunitním centrem, jehož základní kámen položil před dvěma lety, v listopadu 2018. Takovou událost – jak připomněla ve svém děkovném projevu paní starostka Renáta Zajíčková – zažila Praha 5 po bezmála 80 letech. Naposledy zde byl v roce 1942 slavnostně vysvěcen funkcionalistický kostel sv. Jana Nepomuckého v Košířích.
23.11.2020

České adventní věnce pomohou sirotkům v Ulánbátaru. I přes pandemii

Olomoucké farnosti se letos opět zapojí do výroby adventních věnců, jejichž prodej vyvrcholí v olomouckých kostelích během první adventní neděle. Výroba bude vzhledem k epidemiologickým omezením probíhat jinak, než tomu bylo v předchozích letech. V některých farnostech zájemcům doručí výrobní balíčky rovnou domů, jinde si je farníci vyzvednou na faře. V bezpečí domova pak vyrobí věnec za účelem benefičního prodeje. V loňském roce věnovali olomoučtí dárci sirotčinci Verbist Care v hlavním městě Mongolska 54 484 Kč.
23.11.2020

Přímé přenosy bohoslužeb od 23. do 29. listopadu 2020

Všem, kdo se nemohou zúčastnit mše svaté v kostele, nabízíme přehled bohoslužeb vysílaných během následujících dní přímým přenosem v Televizi Noe a Radiu Proglas.
23.11.2020

Papež František: Učme se kralovat službou

Před polednem se na Svatopetrském náměstí shromáždilo pár set lidí, aby si vyslechli pravidelnou papežovu promluvu před mariánskou modlitbou Anděl Páně.
22.11.2020