banner sekce
Sekce

Odbor analýz církevních dat

Poslední rozloučení a památka zesnulých v době COVIDu

Počty církevních pohřbů rok od roku mírně klesají, v roce 2019 jich bylo 20.642. Jak zajistit pozůstalým důstojné rozloučení řeší zástupci katolické církve v ČR dlouhodobě. Stejně tak je aktuální i otázka, proč někteří pozůstalí nedopřejí svým zemřelým, byť byli pokřtěni, církevní pohřeb (ať už v kostele nebo obřad na hřbitově). Letošní pandemie téma důstojného umírání a způsobu posledního rozloučení akcentovala a nabídka důstojného obřadu i útěchy pro pozůstalé se stává o to důležitější.
Publikováno: 2. 11. 2020 9:00

Foto: Lenka Chytilová

V loňském roce zemřelo v České republice 112.362 osob, což je nepatrně méně, než v předchozích dvou letech. Katolická církev poskytla službu církevního obřadu u 20.642 pohřbů, což je nejméně od vzniku České republiky. V letošním roce se ale smrt takříkajíc vrátila do života. Média nás denně zásobují zprávami o počtech zemřelých a statistiky úmrtnosti se stávají velmi sledovanými. Více, než kdy jindy si tak uvědomujeme křehkost života i obavu ze smrti. Nevíme, nakolik ovlivní Covid 19 v roce 2020 počty zemřelých a počty obřadů církevních pohřbů. Každopádně ale již nyní víme, že epidemiologická opatření výrazně ovlivňují způsob, jakým se s našimi zesnulými loučíme, i letošní památku zesnulých, dušičky.

Podíl církevních pohřbů na celkovém počtu zemřelých činí 18,4 %. Na odhadovaném počtu zemřelých pokřtěných v roce 2018 je to 27 %. Téměř ¾ zesnulých, kteří matrikově patřili ke katolické církvi, tedy pravděpodobně nemá církevní pohřeb. I když zemře dlouhodobě nemocný a starý člověk, ztrátu doprovází šok. Málokdo se s předstihem připravuje na zařizování pohřbu. Zemřelí, kteří nežili s církví a nedali pozůstalým jasné pokyny, že si přejí být pohřbeni s církevním obřadem, bývají tak většinou pohřbíváni pouze světsky. „Obřady se zatažením opony za rakví v řadě krematorií působí na pozůstalé děsivě, je to jako odchod do prázdnoty. Křesťanství má symboly světla a naděje, které jsou v církevním obřadu přítomné a pro pozůstalé jsou velmi důležité. A při obřadu posledního rozloučení jde zejména o pozůstalé,“ upozorňuje P. Josef Prokeš, který se problematickou duchovní pomoci pro pozůstalé již nějakou dobu zabývá.

Současná omezení pohřbů ohrožují i světská poslední rozloučení a lidé o to bolestněji cítí, že se nemohou důstojně rozloučit a hůře se vyrovnávají s odchodem blízké osoby. Pohřby bez obřadu, na které Církev upozorňovala jako na znepokojující trend v loňském roce, se v těchto dnech stávají nevyhnutelnými. Proto Církev nabízí řadu možností, jak zajistit důstojné rozloučení a poskytnout tolik potřebnou útěchu pozůstalým i v současných obtížných podmínkách. Jde například o obřad uložení do hrobu pod širým nebem nebo přípravu zádušní mše, kterou lze uspořádat v okamžiku uvolnění epidemiologických opatření. „Vyprovázení zemřelých a pastorace pozůstalých je jednou z oblastí, na které se chceme v nastávajícím období zaměřit. Vidíme, v jakých podmínkách lidé odcházejí a jak komplikované je zajistit ve stresu důstojné rozloučení, současná situace to vše činí ještě náročnější. A lidé dobrou útěchu opravdu potřebují,“ říká P. Stanislav Přibyl, generální sekretář České biskupské konference.

Nabídka letošních dušiček

Aktuální nouzový stav ovlivňuje i letošní památku zemřelých. Hřbitovní správy doporučují návštěvu hrobů v dopoledních hodinách, odborníci se obávají hromadění osob na hřbitovech a cestou k nim. Hrozba přenosu nákazy se tak vznáší i nad hřbitovy. Situace nás tak inspiruje k tomu, abychom na své blízké, kteří již odešli, mysleli častěji a nejen na dušičky.

Představitelé katolické církve nabádají, abychom návštěvu hřbitova letos nesměřovali přímo na dušičky, ale hřbitov nebo kostel navštívili i později. Nabízí možnost získat plnomocné odpustky v delším časovém období než je tomu obvykle, tedy nejen v týdnu před dušičkami, ale po celý listopad! Navíc pro osoby, které z vážných důvodů nemohou opustit své domovy a navštívit hřbitovy a kostely, je možné získat odpustky i na dálku. „Letošní přelom října a listopadu nám nabízí ojedinělou možnost připomenout si naše blízké, kteří nás opustili, i hlouběji než jen rychlou návštěvou hřbitova. Můžeme na ně vzpomenout i z domova, zapálit svíčku, pomodlit se. I když je návštěva hřbitova něco, bez čeho si nedovedeme dušičky představit, měli bychom se pokusit situaci využít třeba tím, že si najdeme čas hovořit a modlit se spolu v rodinném kruhu,“ nabízí P. Stanislav Přibyl.

Autoři: PhDr. Kateřina Pulkrábková a Mgr. Daniel Chytil, Odbor analýz církevních dat ČBK

Autor článku:
Daniel Chytil

Související články

Další aktuality

Katolický týdeník: Aby finance sloužily životu

„Jdi a oprav můj dům!“ Papež svolal mladé ekonomy, aby se inspirovali příkladem sv. Františka z Assisi.
01.12.2020

Na Velehradě se modlí za uzdravení arcibiskupa Graubnera, každý se může připojit

K modlitbě růžence za ukončení pandemie koronaviru a zvláště za uzdravení arcibiskupa Jana Graubnera, který byl kvůli nemoci covid-19 hospitalizován, se od úterý 1. prosince vždy ve 20.00 scházejí věřící na Velehradě. Přidat se ovšem může kdokoli – v myšlenkách a modlitbě ze svého domova, ale také prostřednictvím živého vysílání na YouTube kanálu Farnost Velehrad.
01.12.2020

Kirche in Not: Miliony křesťanů po celém světě žijí v trvalém ohrožení

V průměru 309 křesťanů je každý měsíc uvězněno z důvodu své víry v padesáti zemích světa, což znamená zhruba deset denně. Spolu s únosy přispívá tato situace k tomu, že „miliony křesťanů po celém světě žijí v trvalém ohrožení“, upozorňuje papežská nadace Kirche in Not (Pomoc trpící církvi).
01.12.2020

Papežovo poselství patriarchu Bartolomějovi: Vzájemná láska a dialog vedou k cíli

Oficiální Vatikánská delegace odcestovala do sídla Ekumenického patriarchátu v Istanbulu. Pandemie nezastavila tradiční návštěvu zástupců Svatého stolce na svátek titulárního patrona sv. Ondřeje, uctívaného jako zakladatele konstantinopolské církve.
01.12.2020

Nová pravidla pro účast na bohoslužbách od 3. prosince 2020

Podle dnešního (30. 11. 2020) usnesení Vlády ČR bude s účinností od 3. prosince 2020 na bohoslužbách povolen takový počet účastníků, který v daném kostele nepřekročí 30% míst k sezení.
30.11.2020