Papež František: Modlitba je kormidlo, které řídí náš směr

Během pravidelné středeční audience, tentokrát z knihovny Apoštolského paláce, se papež František zamýšlel nad modlitbou jako kormidla, které řídí náš směr.
Publikováno: 4. 11. 2020 15:45

V úvodu audience vyzval papež František k respektování proticovidových opatření vyhlášených politickými představiteli a zdravotnickými úřady a duchovně podpořil nemocné i ošetřovatelský personál:

„Nabídněme Pánu tuto vzdálenost, která nás dělí, k dobru nás všech. Pamatujme, opravdu pamatujme na nemocné, na ty, kteří do nemocnice vcházejí, jako by už byli odepsaní. Pamatujme na lékaře, zdravotní sestry, dobrovolnický personál a všechny další lidi, kteří v tuto chvíli ošetřují nemocné. Riskují život, ale dělají to z lásky a ze svého povolání, z lásky k bližnímu. Modleme se za ně. Děkuji,“ vybídl Svatý otec, a pokračoval v cyklu katechezí o modlitbě. Jeho třináctou část, nazvanou „Ježíš, učitel modlitby“, uvodilo čtení z první kapitoly Markova evangelia (1,32.34-38), které vypráví o Ježíšově službě nemocným a posedlým, završené osamělou modlitbou na opuštěném místě.

„Ježíšova modlitba je tajemná skutečnost, o níž jen cosi vytušíme, avšak která nám umožňuje, abychom celé jeho poslání vykládali ze správného hlediska.“
Dodal, že se Ježíš často ponořil do intimity s Bohem Otcem, „do oné Lásky, po které žízní každá duše.“

Kormidlo, které řídí náš směr
Papež František zaměřil své úvahy na pasáž, ve které Ježíš během jednoho večera uzdravil mnoho nemocných lidí a ještě před rozedněním se odebral k modlitbě na opuštěném místě. Poté, co učedníci našli Ježíše, aby mu řekli, že ho všichni hledají, Ježíš prohlašuje, že musí jít kázat i ostatním městům.
„Modlitba je kormidlem, které udává směr Ježíšově kurzu.“ Jak řekl papež, znamená to, že Ježíš nechá Boha vést jeho cestu. 

Svítání dne

Papež František připomněl, že nás Ježíš učí především tomu, že modlitba by měla být „první touhou nového dne.“
„Dni, prožívanému bez modlitby, hrozí, že se změní v protivný či nudný zážitek. Vše, co se nám přihodí, by se mohlo zvrátit ve špatně snášený a slepý osud.“
Ježíš však ukazuje, že je třeba být poslušný a naslouchat, protože modlitba je v první řadě setkání s Bohem.
„Z každodenních problémů se tak nestávají překážky, nýbrž výzvy samotného Boha, abychom naslouchali člověku, kterého máme před sebou, a setkávali se s ním.“

Vytrvalost

Dále nás Ježíš učí, že modlitba je umění, které musí být praktikováno „s vytrvalostí“.
„Všichni jsme schopni příležitostných modliteb, které se rodí z emocí daného okamžiku, ale Ježíš nás vychovává k jinému typu modlitby.“ 
Ježíš nám připomíná, že modlitba vyžaduje disciplínu, cvičení a neustálé úsilí.
„Vytrvalá modlitba působí postupnou proměnu, posiluje v čase soužení a dopřává milost opory v Tom, který nás miluje a ustavičně chrání.“

Osamělá a tichá

Další vlastností Ježíšovy modlitby je samota. „Kdo se modlí, neprchá před světem, ale upřednostňuje opuštěná místa.“
V tichu modlitby se naše nejniternější touhy a pravdy vynoří na světlo. Ale co je nejdůležitější, ticho je místo, kde mluví Bůh. „Každý člověk potřebuje svůj prostor, kde by pěstoval svůj vnitřní život a jeho skutky nabývaly smyslu.“

Sem a tam v Bohu

Nakonec papež František řekl, že modlitba, jak ji učil Ježíš, je místem, kde zjistíme, že „vše pochází od Boha a navrací se k Němu.“ Poznamenal, že modlitba nám pomáhá znovu objevit „správný rozměr vztahu s Bohem, naším Otcem, a vším stvořením.“

Svatý otec uzavřel svou katechezi slovy: „Drazí bratři a sestry, objevme v evangeliu Ježíše Krista jako učitele modlitby a vydejme se do jeho školy. Ujišťuji vás, že tak najdeme radost a pokoj.“

V závěru generální audience papež František připomenul oběti teroristického násilí na evropském kontinentu:

„V těchto dnech, kdy se modlíme za zemřelé, jsme pamatovali a také dnes pamatujeme na bezbranné oběti terorismu, jehož krutost se vyostřuje a šíří v Evropě. Mám na mysli zejména závažný atentát na posvátném místě v Nice před několika dny a ten, k němuž předevčírem došlo ve vídeňských ulicích. Oba vyvolaly zděšení a odsouzení ze strany obyvatelstva a lidí, kterým leží na srdci mír a dialog. Svěřuji Božímu milosrdenství tragicky zesnulé a vyjadřuji duchovní blízkost jejich rodinám a všem, kteří trpí v důsledku těchto odsouzeníhodných událostí, které za pomoci násilí a nenávisti chtějí zviklat bratrskou spolupráci mezi náboženstvími.“

Zdroj: Vatican News

Autor článku:
Tereza Myslilová

Související články

Další aktuality

Do pokladniček Tříkrálové sbírky můžete přispět do neděle, poté ještě online

Více než 14 milionů korun již věnovali dárci do statických pokladniček letošní Tříkrálové sbírky. Tyto pokladničky, umístěné v sídlech Charit, na místních úřadech, v některých obchodech ale také v kostelech, jsou letos náhradou za skupinky dětí, převlečené za bájné tři krále. Kvůli pandemii nemoci covid-19 a souvisejících přijatých opatření letos tříkráloví koledníci vůbec nemohli vyjít do ulic. Tříkrálové sbírka se tak koná právě pomocí statických pokladniček a to až do neděle 24. ledna. Současně probíhá v online prostředí, kde sbírka pokračuje až do 30. dubna.
22.01.2021

Američtí biskupové: Těšíme se na spolupráci, vhod i nevhod

Američtí biskupové ujišťují o své modlitbě za nového prezidenta Spojených států a připravenosti spolupracovat s jeho administrativou. Očekávají, že jako v případě každého prezidentksého mandátu budou oblasti, ve kterých se budou shodovat a úzce spolupracovat, ale také jiné, v nichž se názory budou zásadně lišit a střetávat.
22.01.2021

Papež uznal heroické ctnosti profesora Lejeuna, objevitele příčiny Downova syndromu

Papež František schválil zveřejnění nových dekretů Kongregace pro svatořečení. Jeden z nich uznává heroické ctnosti francouzského genetika a obránce života profesora Jérôma Lejeuna. Pokud bude uznán zázrak na jeho přímluvu, může být započten mezi blahoslavené.
22.01.2021

Poselství Svatého otce Františka k 29. světovému dni nemocných

Přinášíme vám poselství Svatého otce k 29. světovému dni nemocných, který si připomínáme 11. února 2021 na svátek Panny Marie Lurdské. „Jenom jeden je váš Mistr, a vy všichni jste bratři“ (Mt 23,8). Základem péče o nemocné je vztah důvěry.
22.01.2021

Modernizační fond podporuje obnovitelné zdroje energie

Modernizační fond je nový finanční nástroj, který čerpá prostředky zejména z emisních povolenek. Pro ČR je předpokládaná alokace cca 150 mld. Kč. Prostředky budou směřovat do teplárenství, obnovitelných zdrojů energie, energetických úspor, čisté mobility a komunitní energetiky.
21.01.2021