Ekumenická připomínka 400 let od bitvy na Bílé hoře proběhne již tuto neděli

V neděli 8. listopadu od 15.00 hodin se u mohyly na Bílé hoře uskuteční ekumenické nešpory, které budou připomínkou 400. výročí bitvy na Bílé hoře. Po jejich skončení bude následovat odhalení Kříže smíření. Tuto vzpomínkovou akci společně pořádají Česká biskupská konference, Ekumenická rada církví, Praha 6 a opatství Venio.
Publikováno: 5. 11. 2020 10:30

Nešpory, v den připomínky bitvy, povedou Jan Graubner, arcibiskup olomoucký a předseda České biskupské konference, a Daniel Ženatý, synodní senior ČCE a předseda Ekumenické rady církví v ČR.  Po ukončení nešpor se vydá průvod společně ke Kříži smíření do aleje Českých exulantů. Cestou se průvod třikrát zastaví a bude pronesena zástupcem katolíků, protestantů a Židů kajícná modlitba za smíření (biskup Tomáš Holub, předseda Rady pro ekumenismus a mezináboženský dialog ČBK, Tomáš Butta, patriarcha Československé církve husitské, a Karol Sidon, vrchní zemský rabín a zástupce Federace židovských obcí). V této modlitbě budou duchovní vyznávat minulá zranění a prosit Boha nejen za odpuštění, ale i za naději pro společnou cestu do budoucna. Poté bude následovat společné odhalení Kříže smíření.

Tento tři a půl metru vysoký kříž, jehož autorem je německý benediktin Abraham Fischer, byl samotným autorem nainstalován v aleji Českých exulantů již 30. října. V den výročí bude slavnostně odhalen a představen církevní i světské veřejnosti. Jeho moderní podoba odkazuje na hlubší duchovní význam smíření, které není jen lidským úsilím, ale i Božím dílem. Na přípravě a financování Kříže smíření a na jeho osazení se výraznou měrou podílel Česko-německý fond budoucnosti a Praha 6.

Jelikož z důvodu protipandemických opatření není tato akce přístupná široké veřejnosti, vyzýváme poutníky, kteří si chtějí událost připomenout, aby tak učinili individuálně (při zachování epidemiologických opatření). Mohou se od 17.00 hodin pomodlit u odhaleného Kříže smíření a následně navštívit hrob padlých v klášteře benediktinek z opatství Venio, který zůstane otevřený až do 20.00 hodin.

Ekumenické nešpory bude živě přenášet TV Noe a Radio Proglas.

Autor článku:
Tereza Myslilová

Související články

Další aktuality

Roste počet laických misionářů

V souvislosti s misijní nedělí, která připadá na 24. října, předložilo Tiskové středisko Svatého stolce některé statistiky o působení církve ve světě.
22.10.2021

Setkali jsme se s Ježíšem, a proto hlásáme - 95. světový den misií

Tuto neděli církev oslaví 95. světový misijní den. Letos se bude konat pod heslem: "Potkali jsme Ježíše, a tedy hlásáme". Pojí se tentokrát s mnoha výročími spojenými s misijním působením církve, zejména s 200. výročím založení Papežských misijních děl.
22.10.2021

Povinnost nošení respirátorů na církevních akcích nadále platí

Od pondělí 25. října 2021 vstupují v platnost opatření, která se týkají ochrany dýchacích cest při hromadných akcích. Opět bude platit povinnost nosit respirátor ve vnitřních prostorech staveb, kde jsou přítomny alespoň 2 osoby vzdálené méně než 1,5 metru, pokud se nejedná o členy domácnosti a osoby při provádění autorského díla, tj. celebranta, kazatele, osoby přednášející biblická čtení, přímluvy, modlitby a podobně. Žalmisté a zpěváci doprovázející modlitbu či mši svatou nemusí mít respirátor po dobu zpěvu.
21.10.2021

Prof. Vojtěch Novotný obhájil funkci děkana KTF UK

Dne 20. října 2021 byl akademickým senátem dle Jednacího řádu AS KTF UK zvolen kandidát na funkci děkana Katolické teologické fakulty Univerzity Karlovy. Stal se jím prof. PhLic. Vojtěch Novotný, Th.D.
21.10.2021

Červená středa: Setkání organizátorů, 30. 9. 2021 - 9. Informace k letošnímu ročníku, tipy na aktivity

Přinášíme vám záznam ze setkání zájemců a organizátorů Červené středy, které proběhlo 30. září 2021 v kostele sv. Vojtěcha v Praze - Dejvicích. 9. video: Informace k letošnímu ročníku, tipy na aktivity, brožura (Irena Tejkalová, Česká biskupská konference)
21.10.2021