Report o McCarrickovi je bolestná kapitola, z níž se církev učí

Svatý stolec dnes zveřejnil zprávu ohledně kauzy bývalého kardinála a arcibiskupa Washingtonu, Theodora McCarrika, kterého papež František v roce 2019 propustil z duchovního stavu. Jak uvedl kardinál Parolin, vypracování zprávy bylo vedeno hledáním pravdy, aby se chyby minulosti již více neopakovaly.
Publikováno: 10. 11. 2020 17:15

10. listopadu 2020 zveřejnil Vatikán report, který obsahuje informace o rozhodovacím procesu Svatého stolce ohledně kauzy bývalého kardinála Theodora Edgara McCarricka (období od 1930 do 2017), který vypracoval Státní sekretariát na základě pověření papeže Františka. Jedná se o rozsáhlý text, který si vyžádal dva roky práce a je odpovědí na závazek papeže Františka, aby byl případ McCarricka, který byl shledán vinným ze sexuálního zneužívání nezletilých i dospělých, důkladně prošetřen.  

Z reportu jsou evidentní některé pevné body. První se týká chyb, které nastaly, aby mohl tento člověk zastávat vysoké funkce v církevní hierarchii, i když spáchal tak hrozné činy: toto vědomí chyb už vedlo v církvi k zavedení nových norem, aby se zabránilo opakování historie. Druhým bodem je fakt, že až do roku 2017 nebyla vůči McCarrickovi doložena žádná obvinění ohledně sexuálního zneužívání nezletilých. První opodstatněné obvinění ze zneužívaní nezletilých se objevilo teprve před třemi lety a vedlo k okamžitému zahájení kanonického procesu, který byl uzavřen rozhodnutími papeže Františka: nejprve McCarrickovi odebral církevní titul a následně ho propustil z duchovního stavu.

Tento případ je bolestnou kapitolou, z níž se celá církev poučila. Bezpochyby můžeme chápat některá opatření přijatá papežem Františkem po setkání předsedů biskupských konferencí ohledně ochrany nezletilých v církvi (únor 2019) právě ve světle této kauzy, včetně zrušení papežského tajemství pro případy sexuálních zneužívání.

„Jak je zřejmé z rozsahu reportu, množství dokumentů a obsažených informací, nasadili jsme se pro nalezení pravdy,“ uvádí ve svém prohlášení státní sekretář kardinál Pietro Parolin, který zároveň dodává: „K bolesti se připojuje pohled naděje. Aby se tyto fenomény neopakovaly, společně s účinnějšími normami potřebujeme i obrácení srdcí. Potřebujeme pastýře, kteří věrohodně hlásají evangelium a všichni si musíme být dobře vědomi, že je to možné jedině s milostí Ducha, důvěrou v Ježíšova slova: «Beze mne nemůžete nic udělat».“

Celé reporty v angličtině a italštině.

Zdroj: Vatican News

Autor článku:
Monika Klimentová

Související články

Další aktuality

Videospot: Charita pomáhá už 100 let

Charita Česká republika pomáhá už celé jedno století. Potřebné provází na cestě životem od bezbranného dětství až do bezmocného stáří.
23.06.2022

Charita Česká republika slaví 100 let, po revoluci stál za její obnovou arcibiskup Jan Graubner

Charita vyrostla z přirozené potřeby pomáhat potřebným. V Československu vznikla jako systematicky fungující organizace právě před 100 lety a po pádu komunistického režimu, který se její činnost snažil zastavit, ji církev vybudovala v podstatě znovu. Předseda České biskupské konference arcibiskup Jan Graubner a ředitel Charity Česká republika Lukáš Curylo dnes symbolicky zahájili oslavy tohoto významného jubilea, které budou probíhat až do příštího roku a představí nejen historii Charity a její nejvýznamnější milníky, ale především její současnost, významné projekty a služby, které poskytuje potřebným.
23.06.2022

Živé přenosy na TV Noe v červenci

Televize Noe bude s námi (vámi) po celou dobu velehradských slavností. Bude také živě přenášet na YT kanále Církev.cz přenos z Národního synodálního setkání a nejen to. Přinášíme přehled všech aktuálních živých přenosů TV Noe v červenci.
22.06.2022

Jáhenská svěcení v roce 2022

Přinášíme přehled jáhenských svěcení, která proběhla nebo proběhnou v roce 2022. Z již již uskutečných si můžete prohlédnout přiložené fotografie.
22.06.2022

Velehrad ožije v prvním červencovém týdnu

První týden v červenci bude na Velehradě rušno. 4.- 5. 7. se na tomto významném moravském poutní místě uskuteční již 23. ročník Dnů lidí dobré vůle, na které 6. 7. naváže celodenní Národní synodální setkání. Týden zakončí 132. plenární zasedání ČBK ve dnech 7. – 8. 7.
22.06.2022