Report o McCarrickovi je bolestná kapitola, z níž se církev učí

Svatý stolec dnes zveřejnil zprávu ohledně kauzy bývalého kardinála a arcibiskupa Washingtonu, Theodora McCarrika, kterého papež František v roce 2019 propustil z duchovního stavu. Jak uvedl kardinál Parolin, vypracování zprávy bylo vedeno hledáním pravdy, aby se chyby minulosti již více neopakovaly.
Publikováno: 10. 11. 2020 17:15

10. listopadu 2020 zveřejnil Vatikán report, který obsahuje informace o rozhodovacím procesu Svatého stolce ohledně kauzy bývalého kardinála Theodora Edgara McCarricka (období od 1930 do 2017), který vypracoval Státní sekretariát na základě pověření papeže Františka. Jedná se o rozsáhlý text, který si vyžádal dva roky práce a je odpovědí na závazek papeže Františka, aby byl případ McCarricka, který byl shledán vinným ze sexuálního zneužívání nezletilých i dospělých, důkladně prošetřen.  

Z reportu jsou evidentní některé pevné body. První se týká chyb, které nastaly, aby mohl tento člověk zastávat vysoké funkce v církevní hierarchii, i když spáchal tak hrozné činy: toto vědomí chyb už vedlo v církvi k zavedení nových norem, aby se zabránilo opakování historie. Druhým bodem je fakt, že až do roku 2017 nebyla vůči McCarrickovi doložena žádná obvinění ohledně sexuálního zneužívání nezletilých. První opodstatněné obvinění ze zneužívaní nezletilých se objevilo teprve před třemi lety a vedlo k okamžitému zahájení kanonického procesu, který byl uzavřen rozhodnutími papeže Františka: nejprve McCarrickovi odebral církevní titul a následně ho propustil z duchovního stavu.

Tento případ je bolestnou kapitolou, z níž se celá církev poučila. Bezpochyby můžeme chápat některá opatření přijatá papežem Františkem po setkání předsedů biskupských konferencí ohledně ochrany nezletilých v církvi (únor 2019) právě ve světle této kauzy, včetně zrušení papežského tajemství pro případy sexuálních zneužívání.

„Jak je zřejmé z rozsahu reportu, množství dokumentů a obsažených informací, nasadili jsme se pro nalezení pravdy,“ uvádí ve svém prohlášení státní sekretář kardinál Pietro Parolin, který zároveň dodává: „K bolesti se připojuje pohled naděje. Aby se tyto fenomény neopakovaly, společně s účinnějšími normami potřebujeme i obrácení srdcí. Potřebujeme pastýře, kteří věrohodně hlásají evangelium a všichni si musíme být dobře vědomi, že je to možné jedině s milostí Ducha, důvěrou v Ježíšova slova: «Beze mne nemůžete nic udělat».“

Celé reporty v angličtině a italštině.

Zdroj: Vatican News

Autor článku:
Monika Klimentová

Související články

Další aktuality

Do pokladniček Tříkrálové sbírky můžete přispět do neděle, poté ještě online

Více než 14 milionů korun již věnovali dárci do statických pokladniček letošní Tříkrálové sbírky. Tyto pokladničky, umístěné v sídlech Charit, na místních úřadech, v některých obchodech ale také v kostelech, jsou letos náhradou za skupinky dětí, převlečené za bájné tři krále. Kvůli pandemii nemoci covid-19 a souvisejících přijatých opatření letos tříkráloví koledníci vůbec nemohli vyjít do ulic. Tříkrálové sbírka se tak koná právě pomocí statických pokladniček a to až do neděle 24. ledna. Současně probíhá v online prostředí, kde sbírka pokračuje až do 30. dubna.
22.01.2021

Američtí biskupové: Těšíme se na spolupráci, vhod i nevhod

Američtí biskupové ujišťují o své modlitbě za nového prezidenta Spojených států a připravenosti spolupracovat s jeho administrativou. Očekávají, že jako v případě každého prezidentksého mandátu budou oblasti, ve kterých se budou shodovat a úzce spolupracovat, ale také jiné, v nichž se názory budou zásadně lišit a střetávat.
22.01.2021

Papež uznal heroické ctnosti profesora Lejeuna, objevitele příčiny Downova syndromu

Papež František schválil zveřejnění nových dekretů Kongregace pro svatořečení. Jeden z nich uznává heroické ctnosti francouzského genetika a obránce života profesora Jérôma Lejeuna. Pokud bude uznán zázrak na jeho přímluvu, může být započten mezi blahoslavené.
22.01.2021

Poselství Svatého otce Františka k 29. světovému dni nemocných

Přinášíme vám poselství Svatého otce k 29. světovému dni nemocných, který si připomínáme 11. února 2021 na svátek Panny Marie Lurdské. „Jenom jeden je váš Mistr, a vy všichni jste bratři“ (Mt 23,8). Základem péče o nemocné je vztah důvěry.
22.01.2021

Modernizační fond podporuje obnovitelné zdroje energie

Modernizační fond je nový finanční nástroj, který čerpá prostředky zejména z emisních povolenek. Pro ČR je předpokládaná alokace cca 150 mld. Kč. Prostředky budou směřovat do teplárenství, obnovitelných zdrojů energie, energetických úspor, čisté mobility a komunitní energetiky.
21.01.2021