Papež František: Modlitba je kyslík života

Papež František během pravidelné středeční audience, opět vysílané z knihovny Apoštolského paláce, pokračoval v cyklu katechezí o modlitbě se zaměřením na vytrvalost v modlitbě.
Publikováno: 11. 11. 2020 12:45

Čtrnáctá část cyklu o modlitbě byla uvedena čtením z Lukášova evangelia (Lk 11,9-13) o vytrvalosti v modlitbě: »Proste a dostanete; hledejte, a naleznete; tlučte a otevře se vám.« 

Podobenství o vytrvalé modlitbě

Papež na úvod poznamenal, že Katechismus katolické církve připomíná tři podobenství z Lukášova evangelia, která zvláště zdůrazňují charakteristiku Ježíšovy modlitby.
V podobenství o neočekávaném hostu, který přijde uprostřed noci, se dozvídáme, že modlitba musí být houževnatá. „Náš Otec dobře ví, co potřebujeme; neodbytnost nemá za cíl jej informovat nebo přesvědčit, nýbrž živit v nás touhu a očekávání.“
Podobenství o nespravedlivém soudci nám pomáhá pochopit, „že víra není nějaký momentální impuls, nýbrž odvaha dovolávat se Boha, ba „diskutovat“ s Ním a nerezignovat před zlem a nespravedlností.“
A v podobenství o farizejovi a celníkovi Ježíš ukazuje, že „Bůh však nevyslyší modlitbu toho prvního, tedy pyšných, nýbrž modlitbu pokorných. Papež František dodává: „Není pravé modlitby bez pokorného ducha.“

Vždy se musíme modlit

„Učení evangelia je jasné,“ říká papež František. „Je třeba se modlit ustavičně, i když se všechno jeví jako marné, zdá se, že Bůh je hluchý a němý a že jde o ztrátu času. I když je nebe potemnělé, křesťan se nepřestává modlit.“ I když je obtížné se modlit, i když se zdá, že Bůh neposlouchá, je nutné vytrvat v modlitbě.
„V těchto nocích víry není nikdy sám ten, kdo se modlí,“ říká Svatý otec. Ježíš je vždy přítomen s těmi, kdo se modlí a zahrnuje je do své modlitby, „abychom se mohli modlit v Něm a skrze Něho. A to je dílo Ducha svatého.“ Papež František říká, že toto spojení s Ježíšovou modlitbou „dává lidské modlitbě křídla, která toužila mít vždycky.“

Křesťan, který se modlí, se nebojí ničeho

Svatý otec připomněl slova 91. žalmu, žalmu důvěry. „V Kristu se tato nádherná modlitba naplňuje, v Něm nachází plnost svojí pravdy.“ Papež varoval, že bez Krista by našim modlitbám „hrozilo, že budou redukovány na lidské snahy... On však vzal na Sebe každé zvolání, každý vzdech, každý jásot, každou úpěnlivou prosbu... každou lidskou modlitbu.“

„Kristus je pro nás vším, také v našem životě modlitby.“ Papež na závěr citoval svatého Augustina citací, kterou najdeme také v katechismu: Ježíš „se za nás modlí jako náš kněz, modlí se v nás jako naše hlava; my se modlíme k němu jako k svému Bohu. Poznávejme tedy naše hlasy v něm i jeho hlas v nás“ (KKC, 2616).

Svatý otec uzavřel svou promluvu slovy:  „Proto se křesťan, který se modlí, ničeho neobává, svěřuje se Duchu svatému, který nám byl darován, prosí v nás a vzbuzuje modlitbu. Kéž nás Duch svatý, Mistr modlitby, vede a učí modlitbě.“

Celé znění papežovy katechteze maleznete zde

Po shrnutí katecheze v sedmi jazycích papež v samotném závěru dnešního přímého přenosu zmínil včerejší vydání dokumentace státního sekretariátu k případu bývalého kardinála McCarricka.

„Včera byla publikována Zpráva o bolestném případu bývalého kardinála Theodora McCarricka. Chtěl bych říci, že jsem nablízku obětem každého zneužívání a že církev nadále usiluje o vykořenění tohoto zla.“

Po delším ztišení pozdravil papež František věřící sledující přenos zmínkou o dnešní liturgické památce sv. Martina:

„Tento velký pastýř starověké církve se vyznačoval evangelní láskou vůči chudým a marginalizovaným. Kéž jeho příklad učí každého být odvážnější ve víře a stědřejší v lásce. Na konec jako obvykle moje mysl zalétá ke starým, mladým a nemocným lidem a k novomanželům. Duch svatý ať osvěcuje vaši mysl a podpírá vás zejména ve chvílích těžkostí.“

Po společné modlitbě Otče náš udělil Petrův nástupce apoštolské požehnání.

Autor článku:
Tereza Myslilová

Související články

Další aktuality

Do pokladniček Tříkrálové sbírky můžete přispět do neděle, poté ještě online

Více než 14 milionů korun již věnovali dárci do statických pokladniček letošní Tříkrálové sbírky. Tyto pokladničky, umístěné v sídlech Charit, na místních úřadech, v některých obchodech ale také v kostelech, jsou letos náhradou za skupinky dětí, převlečené za bájné tři krále. Kvůli pandemii nemoci covid-19 a souvisejících přijatých opatření letos tříkráloví koledníci vůbec nemohli vyjít do ulic. Tříkrálové sbírka se tak koná právě pomocí statických pokladniček a to až do neděle 24. ledna. Současně probíhá v online prostředí, kde sbírka pokračuje až do 30. dubna.
22.01.2021

Američtí biskupové: Těšíme se na spolupráci, vhod i nevhod

Američtí biskupové ujišťují o své modlitbě za nového prezidenta Spojených států a připravenosti spolupracovat s jeho administrativou. Očekávají, že jako v případě každého prezidentksého mandátu budou oblasti, ve kterých se budou shodovat a úzce spolupracovat, ale také jiné, v nichž se názory budou zásadně lišit a střetávat.
22.01.2021

Papež uznal heroické ctnosti profesora Lejeuna, objevitele příčiny Downova syndromu

Papež František schválil zveřejnění nových dekretů Kongregace pro svatořečení. Jeden z nich uznává heroické ctnosti francouzského genetika a obránce života profesora Jérôma Lejeuna. Pokud bude uznán zázrak na jeho přímluvu, může být započten mezi blahoslavené.
22.01.2021

Poselství Svatého otce Františka k 29. světovému dni nemocných

Přinášíme vám poselství Svatého otce k 29. světovému dni nemocných, který si připomínáme 11. února 2021 na svátek Panny Marie Lurdské. „Jenom jeden je váš Mistr, a vy všichni jste bratři“ (Mt 23,8). Základem péče o nemocné je vztah důvěry.
22.01.2021

Modernizační fond podporuje obnovitelné zdroje energie

Modernizační fond je nový finanční nástroj, který čerpá prostředky zejména z emisních povolenek. Pro ČR je předpokládaná alokace cca 150 mld. Kč. Prostředky budou směřovat do teplárenství, obnovitelných zdrojů energie, energetických úspor, čisté mobility a komunitní energetiky.
21.01.2021