Papež František: Marie je ženou modlitby a vzorem pro naši modlitbu

Při pravidelné středeční audienci přenášené z knihovny Apoštolského paláce pokračoval papež František ve své katechezi na téma modlitba. Tentokrát se zaměřil na osobnost Panny Marie, která je vzorem pro náš vlastní život a naši modlitbu.
Publikováno: 18. 11. 2020 16:00

Papež František pozdravil věřící ve středu ráno slovy: „Dnes se setkáváme s Pannou Marií jako ženou modlitby.“

Pokorné srdce

Papež František vzpomenul na Marii v době, kdy ji svět ještě neznal, když byla „mladou dívkou z Nazareta, pohrouženou do mlčení v ustavičném dialogu s Bohem, který jí záhy svěřil poslání.“
Připomněl, že ačkoliv byla plná milosti a neposkverněná od početí, nevěděla nic „o svém netušeném a mimořádném poslání a rozbouřeném moři, na které se má vydat.“
„Jedno je jisté: Maria patří k velkému zástupu těch, jejichž srdce je pokorné, nevyskytují se v oficiálních dějepisech, avšak Bůh s nimi připravil příchod svého Syna.“

Čekání na Boží vůli

Papež František dále hovořil o tom, jak Marie čekala, až Bůh převezme otěže její cesty a povede ji, kam chce On. Maria se s velkou poddajností připravovala na „velké události, jimiž je Bůh vtažen do světa.“
Katechismus, podle Svatého otce, připomíná Mariinu neustálou a pečující přítomnost v dobrotivém plánu Otce a v celém Ježíšově životě. Dodal také, že se Maria zrovna modlila, když jí archanděl Gabriel přinesl v Nazaretě své poselství. „Jejímu drobnému a nezměrnému přitakání, jež dá v té chvíli celému stvoření poskočit radostí, předcházelo v dějinách spásy mnoho jiných přitakání, mnohá důvěřivá poslušnost a mnohá ochota vzhledem k Boží vůli.“ 

Postoj otevřenosti

Papež František uvedl, že neexistuje lepší způsob modlitby než otevřený postoj. „Pane, co chceš Ty, kdy chceš Ty a jak chceš Ty. Je to prostá modlitba, která však vkládá náš život do Pánových rukou, aby nás vedl. Všichni se takto můžeme modlit, takřka beze slov.“ Podle papeže tento přístup umožňuje mnoha věřícím čelit realitě, i když jsou jejich dny plné problémů. „Vědí, že v pokorné lásce nabízené v každé situaci se stáváme nástroji Boží milosti... Modlitba ví, jak uklidnit neklid, ví, jak jej přeměnit na dostupnost.“

 Přijetí v modlitbě 

Papež František připomněl také mnoho okamžiků náročných zkoušek, které Panna Maria podstoupila, a také to, jak ji provázela modlitba v každém okamžiku jejího života a v každém okamžiku Ježíšova života, až do Jeho smrti a vzkříšení. „Chápeme-li v modlitbě, že každý den, který od Boha dostáváme, je povolání, pak svoje srdce rozšiřujeme a přijímáme všechno. Učme se tak říkat: „Pane, co chceš Ty. Slib mi jen, že budeš se mnou na každém kroku...“ 

Matka Boží a matka církve

Marie s modlitbou doprovázela rodící se církev, a skrze její otevřenost vůči síle Ducha Svatého se tak Matka Boží stala Matkou církve. „V Panně Marii je přirozená ženská intuice povýšena jejím zcela jedinečným sjednocením s Bohem v modlitbě. Proto při četbě evangelia zjišťujeme, že někdy jako by se vytrácela, aby se pak v zásadních chvílích znovu objevila. Maria je otevřena Božímu hlasu, který vede její srdce a kroky tam, kde je zapotřebí její přítomnosti...“

Skvělá perla

Svatý Lukáš nám říká, že „Maria to všechno uchovávala v srdci a rozvažovala o tom“ (Lk2, 19). Papež František to vysvětluje slovy: „Všechno, co se děje kolem ní, má hluboký dopad na její srdce: dny naplněné radostí, stejně jako nejtemnější chvíle, kdy také ona stěží chápe cesty, kterými se má ubírat Vykoupení. Všechno končí v jejím srdci, aby bylo modlitbou důkladně vytříbeno a proměněno.“
Matka zachovává vše a přináší to do svého dialogu s Bohem. „Kdosi přirovnal Mariino srdce k perle nedostižné nádhery, utvořené a vyhlazené trpělivým přijímáním Boží vůle skrze Ježíšova tajemství, o nichž rozjímala v modlitbě. Jak by bylo krásné, kdybychom se mohli alespoň trochu připodobnit naší Matce!“ Uzavírá svou katechezi papež František

Celý text papežovy promluvy naleznete zde

Po katechezi následovala obvyklá shrnutí a pozdravy v různých jazycích. V polském pozdravu Svatý otec připomenul dnešní liturgickou památku bl. Karoliny Kózky (1898-1914), panenské mučednice čistoty.

„V šestnácti letech podstoupila mučednickou smrt, aby uhájila ctnost čistoty. Svým vzorem ještě dnes zejména mladým lidem naznačuje, jakou cenu mají čistota, úcta k lidskému tělu a důstojnost ženy. Svěřte se její přímluvě, aby vám pomáhala k odvážnému svědectví o křesťanských a evangelních hodnotách.“

V italském pozdravu papež František upozornil na skutečnost, že každý z nás je povolán být živým Božím chrámem:

„Dnes slavíme památku Posvěcení římských bazilik sv. Petra ve Vatikánu a sv. Pavla za hradbami. Kéž tento svátek, osvětlující význam kostela jako posvátné budovy, v níž se shromažďují věřící, podnítí v nás všech vědomí, že každý z nás je povolán být živým Božím chrámem.“

Po společné modlitbě Otčenáš udělil Petrův nástupce apoštolské požehnání všem, kteří dnešní generální audienci sledovali prostřednictvím sdělovacích prostředků.

Zdroj: Vatican News

Autor článku:
Tereza Myslilová

Související články

Další aktuality

Adventní zamyšlení královéhradeckého biskupa Jana Vokála

Královéhradecký biskup Jan Vokál se zamýšlí nad významem Adventu v době protikoronavirových opatření.
27.11.2020

Adventní duchovní obnova pro ženy 2020 online

Papežská kolej Nepomucenum a Milosrdné sestry sv. Karla Boromejského zvou ženy ke ztišení při duchovní obnově na začátku adventu. Obnova se uskuteční online v termínu 28. - 29. listopadu 2020.
27.11.2020

Možnost získat plnomocné odpustky v souvislosti s jubilejním rokem premonstrátského řádu

V rámci jubilejního roku premonstrátského řádu, který slaví 900 let od svého založení, udělil Svatý otec všem, kteří připutují do kostelů spravovaných premonstráty od 1. neděle adventní (29. listopadu 2020) do svátku Křtu Páně (neděle 9. ledna 2022), plnomocné odpustky pro zemřelé, a to za obvyklých podmínek.
27.11.2020

Kněz youtuber zpovídá kněze programátora

Pandemie dala vzniku spolupráci kněze, který začal kvůli epidemickým opatřením natáčet videokázání pro děti a kněze, který má za sebou řadu úspěšných mobilních aplikací. Přinášíme vám video, ve kterém se dozvíte, co je výsledkem jejich společné práce.
27.11.2020

Téměř 100 budov v ČR se rámci Červené středy rozsvítilo na červeno

Ve středu, 25. listopadu 2020, si Česká republika připomněla pronásledované pro víru na celém světě v rámci mezinárodní iniciativy Červená středa. Více než 60 % lidí žije v zemích, kde není dodržováno jedno ze základních lidských práv - svoboda vyznání. Kolem 100 milionů lidí je každoročně kvůli své víře zavražděno. Kromě ČR se včera budovy rozsvítily načerveno i ve Velké Británii, Kanadě nebo na Slovensku.
26.11.2020