7. celosvětová adorace a modlitba v sobotu 21. listopadu

Kardinál Péter Erdő, arcibiskup arcidiecéze ostřihomsko‑budapešťské a generální sekretář 52. mezinárodního eucharistického kongresu (IEC2020) zve věřící po celém světě ke společné modlitbě a adoraci v sobotu před slavností Ježíše Krista Krále, 21. listopadu 2020.
Publikováno: 19. 11. 2020 15:00

Foto: Tamas Papp

Tento rok vzhledem k pandemii se mohou účastníci připojit k celosvětové adoraci ze svých domovů skrze individuální modlitbu, růženec a čtení bible a mohou dát najevo svou účast zapsáním jména a poštovního směrovacího čísla na webovou stránku události, která je přístupná v osmi jazycích.

Kardinál Péter Erdő zve účastníky následujícími slovy:

„Když Ježíš Kristus odcházel od svých učedníků, poslal je do celého světa, aby hlásali evangelium. Slíbil, že s nimi bude „po všecky dny, až do skonání tohoto věku“. Je s námi ve svém učení, ve svém milosrdenství, ve svých svátostech, ale především při slavnosti eucharistie a v Nejsvětější svátosti, kterou uctíváme i mimo mši svatou. V sobotu před slavností Ježíše Krista Krále, 21. listopadu, opět zveme každého k celosvětové adoraci. V současné epidemii se účastníci mohou připojit ze svých domovů osobní modlitbou. Zúčastněte se také této společné adorace, připojte se se svou farností, svou komunitou a rodinou! Ať je tato celosvětová adorace dalším krokem našich příprav na 52. Mezinárodní eucharistický kongres v Budapešti a kéž opět zažijeme obnovující Boží lásku."

Každý rok se na vigílie slavnosti Ježíše Krista Krále a v sobotu týdne slavnosti Těla a Krve Páně koná celosvětová adorace, neboť oba svátky jsou úzce spojeny s eucharistií. Předešlé tři roky se neustále zvyšoval počet účastníků a míst, která se k této akci připojila, jak si můžete vidět i na mapě na webových stránkách.

Minulý listopad se věřící modlili dohromady v 1118 lokalitách v 54 zemích. Letošní rok, v současné epidemiologické situaci, se budeme modlit za sebe navzájem, aby se naše víra posílila a abychom žili křesťanský život, který bude svědectvím o Bohu.

52. mezinárodní eucharistický kongres se uskuteční v září příštího roku v Budapešti. Jedním z jeho hlavních cílů bude vydávat svědectví o Boží lásce.

Pokud se chcete připojit k adoraci před Nejsvětější svátosti ve své farnosti nebo komunitě, zaregistrujte se online nebo se přidejte k některé z lokalit na těchto stránkách!

Zdroj: www.iec2020.hu

Autor článku:
TS ČBK

Související články

Další aktuality

Komunikace na sociálních sítích, lektor Jen Zápotocký

Jak vytvořit kvalitní a efektivní příspěvek na Facebook, Instagram nebo Twitter? Jak a kdy ho publikovat a jak ho dostat k co nejvíce uživatelům? Jednodenní školení je zaměřeno na praktické využití sociálních sítí v marketingu neziskových organizací. Je určeno pro středně pokročilé uživatele sociálních sítí, kteří se chtějí naučit a procvičit si, jak efektivně oslovit lidi, jak plánovat kampaně a jak promovat své aktivity a projekty na sociálních sítích.
17.08.2022

Fotogalerie: Biskupové na CSM v Hradci Králové

Celostátního setkání mládeže v Hradci Králové se zúčastnili čeští a moravští biskupové. Přinášíme fotogalerii pořízenou díky fotografům ze spolku Člověk a víra.
16.08.2022

Výzva IROP - knihovny

První výzvou, kterou vyhlásil Integrovaný regionální operační program v novém programovém období, je výzva zaměřená na revitalizaci, odbornou infrastrukturu a vybavení pro činnost knihoven. Nově mohou dotace čerpat i zřizovatelé základních knihoven se specializovaným knihovním fondem, kterých je řada i církevních.
15.08.2022

Výzva k tiché adoraci za mír na Ukrajině

Čeští a moravští biskupové vyzývají věřící k tiché adoraci za mír na Ukrajině v den svátku Povýšení svatého Kříže.
15.08.2022

Fotogalerie: Celostátní setkání mládeže, 6. den

V neděli 14. srpna se v rámci Celostátního setkání mládeže v Hradci Králové uskutečnilo setkání po diecézích. Mši svatou v neděli sloužil královehradecký biskup Mons. Jan Vokál, kázal ostravsko-opavský biskup Martin David a koncelebrovali i další čeští a moravští biskupové. Podívejte se na fotografie spolku Člověk a Víra.
14.08.2022