7. celosvětová adorace a modlitba v sobotu 21. listopadu

Kardinál Péter Erdő, arcibiskup arcidiecéze ostřihomsko‑budapešťské a generální sekretář 52. mezinárodního eucharistického kongresu (IEC2020) zve věřící po celém světě ke společné modlitbě a adoraci v sobotu před slavností Ježíše Krista Krále, 21. listopadu 2020.
Publikováno: 19. 11. 2020 16:00

Foto: Tamas Papp

Tento rok vzhledem k pandemii se mohou účastníci připojit k celosvětové adoraci ze svých domovů skrze individuální modlitbu, růženec a čtení bible a mohou dát najevo svou účast zapsáním jména a poštovního směrovacího čísla na webovou stránku události, která je přístupná v osmi jazycích.

Kardinál Péter Erdő zve účastníky následujícími slovy:

„Když Ježíš Kristus odcházel od svých učedníků, poslal je do celého světa, aby hlásali evangelium. Slíbil, že s nimi bude „po všecky dny, až do skonání tohoto věku“. Je s námi ve svém učení, ve svém milosrdenství, ve svých svátostech, ale především při slavnosti eucharistie a v Nejsvětější svátosti, kterou uctíváme i mimo mši svatou. V sobotu před slavností Ježíše Krista Krále, 21. listopadu, opět zveme každého k celosvětové adoraci. V současné epidemii se účastníci mohou připojit ze svých domovů osobní modlitbou. Zúčastněte se také této společné adorace, připojte se se svou farností, svou komunitou a rodinou! Ať je tato celosvětová adorace dalším krokem našich příprav na 52. Mezinárodní eucharistický kongres v Budapešti a kéž opět zažijeme obnovující Boží lásku."

Každý rok se na vigílie slavnosti Ježíše Krista Krále a v sobotu týdne slavnosti Těla a Krve Páně koná celosvětová adorace, neboť oba svátky jsou úzce spojeny s eucharistií. Předešlé tři roky se neustále zvyšoval počet účastníků a míst, která se k této akci připojila, jak si můžete vidět i na mapě na webových stránkách.

Minulý listopad se věřící modlili dohromady v 1118 lokalitách v 54 zemích. Letošní rok, v současné epidemiologické situaci, se budeme modlit za sebe navzájem, aby se naše víra posílila a abychom žili křesťanský život, který bude svědectvím o Bohu.

52. mezinárodní eucharistický kongres se uskuteční v září příštího roku v Budapešti. Jedním z jeho hlavních cílů bude vydávat svědectví o Boží lásce.

Pokud se chcete připojit k adoraci před Nejsvětější svátosti ve své farnosti nebo komunitě, zaregistrujte se online nebo se přidejte k některé z lokalit na těchto stránkách!

Zdroj: www.iec2020.hu

Autor článku:
TS ČBK

Související články

Další aktuality

Signaly.cz představují 4 Adventní meetingy online

Křesťanský web pro mládež signály.cz připravil adventní online projekt s názvem 4 ADVENTNÍ MEETINGY, který má za cíl spojit mladé lidi k zamyšlení nejen nad identitou člověka, ale také nad hříchem, Boží láskou k člověku či k uvědomění si, kdo je Ježíš Kristus, jako Spasitel nebo jak se nechat vést v životě s Kristem.
23.11.2020

Zasvěcení nového kostela Krista Spasitele v Praze na Barrandově

V neděli 22. 11. 2020 kardinál Dominik Duka zasvětil na pražském sídlišti Barrandov nově vystavěný kostel Krista Spasitele s komunitním centrem, jehož základní kámen položil před dvěma lety, v listopadu 2018. Takovou událost – jak připomněla ve svém děkovném projevu paní starostka Renáta Zajíčková – zažila Praha 5 po bezmála 80 letech. Naposledy zde byl v roce 1942 slavnostně vysvěcen funkcionalistický kostel sv. Jana Nepomuckého v Košířích.
23.11.2020

České adventní věnce pomohou sirotkům v Ulánbátaru. I přes pandemii

Olomoucké farnosti se letos opět zapojí do výroby adventních věnců, jejichž prodej vyvrcholí v olomouckých kostelích během první adventní neděle. Výroba bude vzhledem k epidemiologickým omezením probíhat jinak, než tomu bylo v předchozích letech. V některých farnostech zájemcům doručí výrobní balíčky rovnou domů, jinde si je farníci vyzvednou na faře. V bezpečí domova pak vyrobí věnec za účelem benefičního prodeje. V loňském roce věnovali olomoučtí dárci sirotčinci Verbist Care v hlavním městě Mongolska 54 484 Kč.
23.11.2020

Přímé přenosy bohoslužeb od 23. do 29. listopadu 2020

Všem, kdo se nemohou zúčastnit mše svaté v kostele, nabízíme přehled bohoslužeb vysílaných během následujících dní přímým přenosem v Televizi Noe a Radiu Proglas.
23.11.2020

Papež František: Učme se kralovat službou

Před polednem se na Svatopetrském náměstí shromáždilo pár set lidí, aby si vyslechli pravidelnou papežovu promluvu před mariánskou modlitbou Anděl Páně.
22.11.2020