Papež František: Láska je mystickým kořenem života věřících

Také dnešní generální audience byla kvůli pandemickým okolnostem přenášena z knihovny Apoštolského paláce. Papež František pokračoval v cyklu katechezí o modlitbě, jehož další část věnoval pohledu na modlitební život prvních křesťanů.
Publikováno: 25. 11. 2020 14:15

Šestnáctý díl cyklu o modlitbě uvedlo čtení ze Skutků apoštolů (Sk 4,23-24.29.31). Popisuje prvotní křesťanskou obec, která se shromáždila k modlitbě, aby si vyprosila odvahu hlásat Boží slovo poté, co velekněží a starší zatkli a zastrašovali apoštoly Petra a Jana. Papež František nazval dnešní katechezi: „modlitba rodící se církve“. 

„Modlitba určovala první kroky církve ve světě“  připomněl na úvod papež František. Spisy Nového zákona, a zejména Skutky apoštolů, nám dávají obraz „putující církve, která je činorodá, avšak základ a podnět své misijní činnosti nachází v modlitebních shromážděních.“

Modlitba, hnací síla evangelizace

Svatý otec poukázal na čtyři základní charakteristiky církevního života tak, jak je popsal svatý Lukáš v knize Skutků apoštolů:
- „naslouchání nauce apoštolů“ - kázání a katecheze, které jsou svědectvím Ježíšových slov a činů
- „pěstování vzájemného společenství“, které chrání před sobectvím a stranictvím
- „lámání chleba“ - Eucharistie, která je svátostí Ježíšovy přítomnosti mezi námi
- modlitba - prostor dialogu s Otcem skrze Krista v Duchu svatém
Tyto charakteristiky nám připomínají, že existence církve má smysl, pokud „zůstává pevně sjednocena s Kristem, tedy ve společenství v Jeho Slově, eucharistii a modlitbě.“
Papež ovšem také varoval, že cokoliv vyvstane mimo tyto „souřadnice“, „je zbaveno základny... zbaveno eklesiality“. Jsou-li však tyto čtyři charakteristiky přítomny, je to dílem Ducha svatého.
Papež František řekl, že při čtení Skutků apoštolů „objevujeme, že hnací silou evangelizace jsou modlitební shromáždění.“ Protože v modlitbě zažíváme Kristovu přítomnost mezi námi „a Duch svatý se nás dotýká“.

Papež navázal citací Katechismu: „Duch svatý [...] připomíná modlící se církev Krista, uvádí ji do celé pravdy a vzbuzuje nové formulace, které budou vyjadřovat nezbadatelné tajemství Krista, jež působí v životě, ve svátostech a v poslání jeho církve“ (KKC, 2625).  Podle slov Svatého otce je toto „dílem Ducha v církvi: připomínat Ježíše“. Nejde však o připomínání ve smyslu mnemotechnického cvičení. „Křesťané, uskutečňující misijní poslání, připomínají Ježíše, kterého znovu zpřítomňují. Od Něho, od Jeho Ducha dostávají „podnět“, aby šli, kázali a sloužili.“

Láska, mystický kořen života věřících

Jak řekl papež, modlitba „ponořuje“ křesťany do Boží lásky ke každému člověku a poskytuje tak misijní impuls kázat evangelium každé lidské osobě. „Bůh je Bohem pro všechny, a každá dělící zeď byla v Ježíši definitivně zbořena.“
Boží láska k nám a láska, kterou na oplátku žádá, je „mystický kořen veškerého života věřících“ řekl papež František. Stejně jako pro první křesťany, tak i ty dnešní platí, že nám modlitba umožňuje žít tuto zkušenost.
Díky modlitbě si každý křesťan může osvojit slova sv. Pavla: „život, který nyní žiji v těle, žiji ve víře v Syna Božího, který mě miloval a dal se za mě.“

„Měli bychom se vrátit ke smyslu pro klanění. Adorovat Boha, Ježíše, Ducha. Tiše se klanět Otci, Synu a Duchu. Klanění je modlitba, v níž poznáváme Boha jako počátek a konec všech dějin. A tato modlitba je živým plamenem Ducha, který propůjčuje moc vydávanému svědectví a uskutečňovanému poslání.“

Celý text papežovy promluvy naleznete zde.

Po katechezi a jejích souhrnech v dalších osmi jazycích se Petrův nástupce se všemi, kdo sledovali dnešní přenos, rozloučil slovy:

„Slavnost Ježíše Krista Krále, která tuto neděli zakončila liturgický rok, ať posílí vaše vědomí, že nás Kristus vysvobodil z mocnosti temnot, aby nás uvedl do svého království a učinil z nás věrohodné svědky spásonosné Pravdy. Myslím nakonec jako obvykle na staré, mladé a nemocné lidi a na novomanžele. Kristus, který kraluje z kříže, ať vás všechny upevní ve chvílích zkoušky a utrpení a otevře každé srdce naději.“

Po společné modlitbě Otče náš papež František všem požehnal.

Zdroj: Vatican News

Autor článku:
Tereza Myslilová

Související články

Další aktuality

Papežský telegram Bidenovi: Usilujte o autentickou spravedlnost a svobodu

Papež František napsal zvláštní poselství u příležitosti dnešního nástupu 46. prezidenta USA do úřadu. Ctihodný Joseph R. Biden, prezident Spojených států amerických, Bílý dům, Washington DC, stojí v hlavičce textu, který citujeme v plném znění.
20.01.2021

125. plenární zasedání ČBK proběhlo opět částečně online

Biskupové Čech, Moravy a Slezska jednali v rámci 125. plenárního zasedání 19. - 20. ledna 2021 v Praze na Arcibiskupství pražském. Z důvodu protipandemických opatření ze strany Vlády ČR se část biskupů setkala osobně a část se připojila na jednání formou online konference stejně jako na podzimním jednání loni. Hlavním tématem tohoto plenárního zasedání byly ekonomické záležitosti, jejichž schválení bylo nezbytné pro další chod církevních institucí v roce 2021.
20.01.2021

Papež František: Jednota je dar, o nějž je třeba prosit modlitbou

Dopoledne pronesl Petrův nástupce v přímém přenosu z knihovny Apoštolského paláce pravidelnou katechezi. Jako každý rok zaměřil papež pozornost na probíhající Týden modliteb za jednotu křesťanů (18. - 25. ledna), což dobře zapadlo do cyklu, ve kterém již od 6. května loňského roku pojednává o modlitbě. Ve své katechezi připomněl, že jednoty je dosaženo pouze s Boží milostí, a ne naší vlastní silou vůle.
20.01.2021

Akční plán Strategie regionálního rozvoje ČR 21+ schválila Vláda ČR

Vláda ČR na svém zasedání 11. ledna 2021 schválila Akční plán Strategie regionálního rozvoje ČR 2021+ pro roky 2021 a 2022, na jehož tvorbě se podíleli i zástupci České biskupské konference.
20.01.2021

Katolický týdeník: Sociální izolace drtí vztahy

Za poslední rok jsme to slyšeli bezpočtukrát: buďte doma, s nikým se nepotkávejte. Zvláště jste-li vyššího věku, nemocní nebo s někým takovým žijete.
20.01.2021