banner sekce
Sekce

Odbor analýz církevních dat

Průzkum Charity: Každý osmý Čech má strach, že se do roka bude muset stěhovat, o střechu nad hlavou ve stáří se bojí třetina lidí

Jen 4 procenta lidí si myslí, že bydlení v České republice je dobře dostupné. Každý osmý člověk se obává, že bude muset v následujících 12 měsících současné bydlení opustit, v případě nájemních bytů se toho bojí dokonce každý čtvrtý. I to ukázal průzkum na téma dostupnosti bydlení připravený pro Charitu Česká republika a katolickou církev agenturou Median. Některé problémy, jež nyní eskalují kvůli pandemii, by mohla vyřešit promyšlená obecní bytová politika, jiné dlouho očekávaný zákon o dostupném a sociálním bydlení.
Publikováno: 26. 11. 2020 10:50

Foto: Kateřina Pulkrábková

Průzkum ukázal, že stejné obavy pociťují a uvádějí lidé z různých sociálních vrstev. Vedle hrozby stěhování, která se týká každého osmého obyvatele Česka, má téměř třetina lidí obavy z toho, kde budou bydlet ve stáří. Více než polovina je přesvědčena, že problém sehnat bydlení budou mít jejich děti. Celkově respondenti velmi špatně hodnotí dosažitelnost bydlení v Česku – celkem 71 % si myslí, že bydlení je špatně nebo velmi špatně dostupné, nejhůř přitom dopadla Praha a střední Čechy. Za spíše dostupné ve své obci považuje bydlení jen 26 % respondentů a v Česku obecně 33 %. To, že lidé hodnotí situaci ve svém okolí hůře než obecnou, ukazuje na naléhavost problému.

Katolická církev se lidmi, kteří nemají vlastní bydlení, zabývá odnepaměti; vždy provozovala sirotčince nebo ubytovny pro lidi bez domova. Na území dnešní České republiky se těmto službám věnujeme právě prostřednictvím Charity již téměř sto let. Charitní služby vycházejí z křesťanské etiky a pomáhají nejen osobám na okraji společnosti. Odborníci z Charity spolupracují se státními institucemi a zákonodárci na vytvoření kvalitních nástrojů sociální politiky pro zlepšení podmínek v oblasti bydlení pro všechny,“ uvádí Stanislav Přibyl, generální sekretář České biskupské konference, která je zřizovatelem Charity Česká republika. Podle jeho názoru je nezbytné vytvořit podmínky pro vznik bydlení dostupného obyvatelům v celé republice a snížit počet lidí, kteří nejsou schopni fungovat v rámci systému.

Příčiny stavu a možná řešení

Vedle spekulací s nemovitostmi (79 %) a pomalé výstavby bytů (77 %) vidí respondenti příčiny zhoršující se dostupnosti bydlení v nedostatku obecních bytů (77 %) a v takzvaném obchodě s chudobou (76 %); poslední faktor nepovažují za problém pouhá 3 procenta dotazovaných. Nedostatek obecních bytů přitom považuje za zásadní problém polovina těch, kteří si myslí, že bydlení v jejich obci je špatně dostupné, 64 % považuje za problém neexistenci zákona o dostupném a sociálním bydlení, třetina dotazovaných v tom dokonce vidí zásadní problém. 

A co by se podle účastníků průzkumu mělo stát, aby se situace zlepšila? Nejvíce lidí (69 %) by podpořilo bytovou výstavbu na území celé republiky, 65 % by podpořilo přijetí zákona, který by zaručoval dostupné bydlení pro zranitelné skupiny obyvatel, stejné procento lidí by podpořilo sociální byty pro lidi v bytové nouzi a 62 % rozvoj družstevního bydlení. Podpora přitom převládá spíše pro celostátní než pouze lokální opatření.

Nejsou to však jen lidé v nájemním bydlení, kdo má v současné době problémy. Ohroženi jsou rovněž lidé s hypotékou, což je zhruba třetina těch, kteří bydlí ve vlastním. Odklad splátek hypotéky v letošním krizovém roce totiž využila téměř desetina z nich.

 „Do obav lidí týkajících se ztráty bydlení se promítají výpadky jejich příjmů v souvislosti s aktuální situací. To bude palčivý problém pro následující měsíce. Do konce října si 270 tisíc rodin u bank odložilo splátky úvěrů, řada lidí se také dohodla s majiteli bytů na odkladu nájemného. Od listopadu ale musejí začít splácet, což bude pro řadu z nich problém. Zvláště nízkopříjmovým rodinám nyní ve vyšší míře hrozí ztráta bydlení, což se pravděpodobně projeví po Novém roce. I proto bychom rozhodně neměli obavy čtvrtiny obyvatel bydlících v nájmu podceňovat,“ hodnotí závěry průzkumu ředitel Charity Česká republika Lukáš Curylo a dodává: „Dlouhodobé problémy jsou do velké míry způsobeny opakovaným odkládáním již několikrát připraveného zákona o dostupném a sociálním bydlení a na něj navázanou podporou obecní bytové výstavby. Po dokončení a schválení tohoto zákona, který by ohroženým skupinám, což jsou neúplné rodiny, senioři, lidé se zdravotním postižením i mladé rodiny, zabezpečil kvalitní a cenově dostupné bydlení, voláme jako Charita už roky. A teď je skutečně nejvyšší čas ho přijmout.“

Využitá podpora a empatie

Více než třetina respondentů využila v posledních 5 letech nějakou formu podpory v bydlení. Nejčastěji (28 %) to bylo stavební spoření se státní podporou, 8 % využilo příspěvek na bydlení, 6 % nájemní bydlení v obecním bytě, 3 % využila poradenství ohledně bydlení na úřadu městské části a pouhé 1 % dotázaných využilo půjčku od Státního fondu rozvoje bydlení. Stavební spoření častěji využívají muži (32 %) než ženy, jež naopak častěji využily příspěvek či doplatek na bydlení (11 %). Stavební spoření je pochopitelně častější u lidí s vysokoškolským vzděláním a u lidí s nejvyššími příjmy.

Zajímalo nás také, nakolik si lidé jsou vědomi obtíží a obav svých spoluobčanů. Více než polovina (57 %) dotázaných uvedla, že osobně nezná nikoho, kdo by byl v bytové nouzi; nejčastěji to byli respondenti s vysokoškolským vzděláním (63 %). Převážná většina (68 %) těch, kteří si myslí, že bydlení v jejich obci je dobře dostupné, nikoho v bytové nouzi nezná. Výsledky jsou tedy podobné jako u našeho předchozího průzkumu Mladí a chudoba (2018), který ukázal, že zhruba polovina dotazovaných, kteří nespadají do kategorie chudých, žádného chudého nezná. Naopak 27 % respondentů současného průzkumu zná 1 až 2 lidi v bytové nouzi a 16 % jich zná ještě víc; tyto odpovědi uváděli nejčastěji ti, kteří mají základní vzdělání či střední školu bez maturity.

Soubory ke stažení

velikost 519 KB
velikost 225 KB
Autor článku:
Daniel Chytil

Související články

Další aktuality

Do pokladniček Tříkrálové sbírky můžete přispět do neděle, poté ještě online

Více než 14 milionů korun již věnovali dárci do statických pokladniček letošní Tříkrálové sbírky. Tyto pokladničky, umístěné v sídlech Charit, na místních úřadech, v některých obchodech ale také v kostelech, jsou letos náhradou za skupinky dětí, převlečené za bájné tři krále. Kvůli pandemii nemoci covid-19 a souvisejících přijatých opatření letos tříkráloví koledníci vůbec nemohli vyjít do ulic. Tříkrálové sbírka se tak koná právě pomocí statických pokladniček a to až do neděle 24. ledna. Současně probíhá v online prostředí, kde sbírka pokračuje až do 30. dubna.
22.01.2021

Američtí biskupové: Těšíme se na spolupráci, vhod i nevhod

Američtí biskupové ujišťují o své modlitbě za nového prezidenta Spojených států a připravenosti spolupracovat s jeho administrativou. Očekávají, že jako v případě každého prezidentksého mandátu budou oblasti, ve kterých se budou shodovat a úzce spolupracovat, ale také jiné, v nichž se názory budou zásadně lišit a střetávat.
22.01.2021

Papež uznal heroické ctnosti profesora Lejeuna, objevitele příčiny Downova syndromu

Papež František schválil zveřejnění nových dekretů Kongregace pro svatořečení. Jeden z nich uznává heroické ctnosti francouzského genetika a obránce života profesora Jérôma Lejeuna. Pokud bude uznán zázrak na jeho přímluvu, může být započten mezi blahoslavené.
22.01.2021

Poselství Svatého otce Františka k 29. světovému dni nemocných

Přinášíme vám poselství Svatého otce k 29. světovému dni nemocných, který si připomínáme 11. února 2021 na svátek Panny Marie Lurdské. „Jenom jeden je váš Mistr, a vy všichni jste bratři“ (Mt 23,8). Základem péče o nemocné je vztah důvěry.
22.01.2021

Modernizační fond podporuje obnovitelné zdroje energie

Modernizační fond je nový finanční nástroj, který čerpá prostředky zejména z emisních povolenek. Pro ČR je předpokládaná alokace cca 150 mld. Kč. Prostředky budou směřovat do teplárenství, obnovitelných zdrojů energie, energetických úspor, čisté mobility a komunitní energetiky.
21.01.2021