banner sekce
Sekce

Odbor analýz církevních dat

Průzkum Charity: Každý osmý Čech má strach, že se do roka bude muset stěhovat, o střechu nad hlavou ve stáří se bojí třetina lidí

Jen 4 procenta lidí si myslí, že bydlení v České republice je dobře dostupné. Každý osmý člověk se obává, že bude muset v následujících 12 měsících současné bydlení opustit, v případě nájemních bytů se toho bojí dokonce každý čtvrtý. I to ukázal průzkum na téma dostupnosti bydlení připravený pro Charitu Česká republika a katolickou církev agenturou Median. Některé problémy, jež nyní eskalují kvůli pandemii, by mohla vyřešit promyšlená obecní bytová politika, jiné dlouho očekávaný zákon o dostupném a sociálním bydlení.
Publikováno: 26. 11. 2020 10:50

Foto: Kateřina Pulkrábková

Průzkum ukázal, že stejné obavy pociťují a uvádějí lidé z různých sociálních vrstev. Vedle hrozby stěhování, která se týká každého osmého obyvatele Česka, má téměř třetina lidí obavy z toho, kde budou bydlet ve stáří. Více než polovina je přesvědčena, že problém sehnat bydlení budou mít jejich děti. Celkově respondenti velmi špatně hodnotí dosažitelnost bydlení v Česku – celkem 71 % si myslí, že bydlení je špatně nebo velmi špatně dostupné, nejhůř přitom dopadla Praha a střední Čechy. Za spíše dostupné ve své obci považuje bydlení jen 26 % respondentů a v Česku obecně 33 %. To, že lidé hodnotí situaci ve svém okolí hůře než obecnou, ukazuje na naléhavost problému.

Katolická církev se lidmi, kteří nemají vlastní bydlení, zabývá odnepaměti; vždy provozovala sirotčince nebo ubytovny pro lidi bez domova. Na území dnešní České republiky se těmto službám věnujeme právě prostřednictvím Charity již téměř sto let. Charitní služby vycházejí z křesťanské etiky a pomáhají nejen osobám na okraji společnosti. Odborníci z Charity spolupracují se státními institucemi a zákonodárci na vytvoření kvalitních nástrojů sociální politiky pro zlepšení podmínek v oblasti bydlení pro všechny,“ uvádí Stanislav Přibyl, generální sekretář České biskupské konference, která je zřizovatelem Charity Česká republika. Podle jeho názoru je nezbytné vytvořit podmínky pro vznik bydlení dostupného obyvatelům v celé republice a snížit počet lidí, kteří nejsou schopni fungovat v rámci systému.

Příčiny stavu a možná řešení

Vedle spekulací s nemovitostmi (79 %) a pomalé výstavby bytů (77 %) vidí respondenti příčiny zhoršující se dostupnosti bydlení v nedostatku obecních bytů (77 %) a v takzvaném obchodě s chudobou (76 %); poslední faktor nepovažují za problém pouhá 3 procenta dotazovaných. Nedostatek obecních bytů přitom považuje za zásadní problém polovina těch, kteří si myslí, že bydlení v jejich obci je špatně dostupné, 64 % považuje za problém neexistenci zákona o dostupném a sociálním bydlení, třetina dotazovaných v tom dokonce vidí zásadní problém. 

A co by se podle účastníků průzkumu mělo stát, aby se situace zlepšila? Nejvíce lidí (69 %) by podpořilo bytovou výstavbu na území celé republiky, 65 % by podpořilo přijetí zákona, který by zaručoval dostupné bydlení pro zranitelné skupiny obyvatel, stejné procento lidí by podpořilo sociální byty pro lidi v bytové nouzi a 62 % rozvoj družstevního bydlení. Podpora přitom převládá spíše pro celostátní než pouze lokální opatření.

Nejsou to však jen lidé v nájemním bydlení, kdo má v současné době problémy. Ohroženi jsou rovněž lidé s hypotékou, což je zhruba třetina těch, kteří bydlí ve vlastním. Odklad splátek hypotéky v letošním krizovém roce totiž využila téměř desetina z nich.

 „Do obav lidí týkajících se ztráty bydlení se promítají výpadky jejich příjmů v souvislosti s aktuální situací. To bude palčivý problém pro následující měsíce. Do konce října si 270 tisíc rodin u bank odložilo splátky úvěrů, řada lidí se také dohodla s majiteli bytů na odkladu nájemného. Od listopadu ale musejí začít splácet, což bude pro řadu z nich problém. Zvláště nízkopříjmovým rodinám nyní ve vyšší míře hrozí ztráta bydlení, což se pravděpodobně projeví po Novém roce. I proto bychom rozhodně neměli obavy čtvrtiny obyvatel bydlících v nájmu podceňovat,“ hodnotí závěry průzkumu ředitel Charity Česká republika Lukáš Curylo a dodává: „Dlouhodobé problémy jsou do velké míry způsobeny opakovaným odkládáním již několikrát připraveného zákona o dostupném a sociálním bydlení a na něj navázanou podporou obecní bytové výstavby. Po dokončení a schválení tohoto zákona, který by ohroženým skupinám, což jsou neúplné rodiny, senioři, lidé se zdravotním postižením i mladé rodiny, zabezpečil kvalitní a cenově dostupné bydlení, voláme jako Charita už roky. A teď je skutečně nejvyšší čas ho přijmout.“

Využitá podpora a empatie

Více než třetina respondentů využila v posledních 5 letech nějakou formu podpory v bydlení. Nejčastěji (28 %) to bylo stavební spoření se státní podporou, 8 % využilo příspěvek na bydlení, 6 % nájemní bydlení v obecním bytě, 3 % využila poradenství ohledně bydlení na úřadu městské části a pouhé 1 % dotázaných využilo půjčku od Státního fondu rozvoje bydlení. Stavební spoření častěji využívají muži (32 %) než ženy, jež naopak častěji využily příspěvek či doplatek na bydlení (11 %). Stavební spoření je pochopitelně častější u lidí s vysokoškolským vzděláním a u lidí s nejvyššími příjmy.

Zajímalo nás také, nakolik si lidé jsou vědomi obtíží a obav svých spoluobčanů. Více než polovina (57 %) dotázaných uvedla, že osobně nezná nikoho, kdo by byl v bytové nouzi; nejčastěji to byli respondenti s vysokoškolským vzděláním (63 %). Převážná většina (68 %) těch, kteří si myslí, že bydlení v jejich obci je dobře dostupné, nikoho v bytové nouzi nezná. Výsledky jsou tedy podobné jako u našeho předchozího průzkumu Mladí a chudoba (2018), který ukázal, že zhruba polovina dotazovaných, kteří nespadají do kategorie chudých, žádného chudého nezná. Naopak 27 % respondentů současného průzkumu zná 1 až 2 lidi v bytové nouzi a 16 % jich zná ještě víc; tyto odpovědi uváděli nejčastěji ti, kteří mají základní vzdělání či střední školu bez maturity.

Soubory ke stažení

velikost 519 KB
velikost 225 KB
Autor článku:
Daniel Chytil

Související články

Další aktuality

Papež František: Modlitba je způsob, jak mluvit s Bohem

Při pravidelné středeční audienci, opět vysílané z knihovny Apoštolského paláce, pokračoval papež František v cyklu katechezí na téma modlitby. Tentokrát se zaměřil na hlasitou modlitbu, jako dialogu s Bohem, protože každé stvoření vede v určitém slova smyslu s Bohem rozhovor.
21.04.2021

Ve třetině zemí světa lidé trpí závažným porušováním náboženské svobody

„Zpráva o náboženské svobodě ve světě“ pro rok 2021, kterou vypracovala mezinárodní katolická charita a papežská nadace Církev v nouzi (Aid to the Church in Need, ACN), konstatuje, že náboženská svoboda se závažně porušuje ve třetině všech zemí světa. Podle této zprávy, která byla 20. dubna oficiálně představena v Římě a dalších městech po celém světě, nebylo v letech 2018 až 2020 toto základní právo respektováno v 62 ze 196 zemí světa (31,6 %). Touto svou již 15. zprávou o náboženské svobodě ve světě varuje papežská nadace Církev v nouzi před vážnými hrozbami, kterým je v celém světě toto základní právo vystaveno.
21.04.2021

Jak se hledá NOC?

Letošní Noc kostelů se bude konat 28. května, a to již po třinácté. Ústředním motivem jednotného vizuálního stylu Noci kostelů, který připravuje rakouský organizační tým, je vždy biblický verš obsahující slovo NOC.
21.04.2021

Pravidla spolufinancování EU projektů 2021 - 2027

Přechod do nového programového období 2021-2027 pro projekty financované z prostředků EU s sebou přináší nová pravidla spolufinancování. Jejich znění schválila 12. dubna 2021 vláda.
21.04.2021

Motto 1. světového dne prarodičů a seniorů bylo zveřejněno

Mottem prvního světového dne prarodičů a seniorů, který vyhlásil v lednu papež František, je úryvek z Matoušova evangelia: „Já jsem s vámi po všecky dny.“  (Mt 28, 20) Tento světový den se bude slavit vždy čtvrtou neděli v červenci, která letos připadá na 25. července.
20.04.2021