Papež František děkuje argentinským ženám za boj proti potratům

Vlastnoručním dopisem poděkoval papež František organizaci argentinských žen „Mujeres de las villas“, které od roku 2018 bojují za právo nenarozených na život zejména v chudých čtvrtích Buenos Aires.
Publikováno: 27. 11. 2020 14:30

Foto: Protipotratové demonstrace v Argentině (Vatican News)

Františkův list nese datum 22. listopadu a jeho adresátem je poslankyně Victoria Morales Gorleri. Papež v něm odpovídá dopis, který obdržel od hnutí „Mujeres de las villas“, v němž byl žádán o podporu proti legalizaci potratů, o níž se v této chvíli v Argentině debatuje.  Petrův nástupce v odpovědi „ze srdce děkuje“ ženám angažovaných v periferních městských čtvrtích, vyjadřuje svůj obdiv „pro jejich činnost a svědectví“ a povzbuzuje je k dalšímu pokračování v jejich práci. František dále zdůrazňuje, že problém potratu není primárně náboženskou otázkou, nýbrž věcí lidské etiky. A jako již několikrát v minulosti formuluje svůj postoj k interrupci velmi ostrými slovy: „Je dobré položit si dvě otázky – píše papež František. - Je správné eliminovat lidský život, abych vyřešil určitý problém? Je správné zaangažovat nájemného vraha (sicario), abych vyřešil problém?

Hnutí argentinských žen „Mujeres de las villas“ ve svém listu papeži Františkovi nastínilo své námitky proti návrhu potratového zákona, k němuž různé politické síly v zemi přistupují jako ke snadnému řešení pro mladé dívky z periferií v situaci nečekaného těhotenství. „Zaplavuje nás mrazivý děs, pomyslíme-li na to, že tento návrh zákona směřuje k pěstování představy, že potrat je jednou z možností mezi jinými antikoncepčními metodami a že je určen především pro chudá děvčata.“Náš hlas, stejně jako hlas nikdy nenarozených dětí, není nikdy slyšet – píší argentinské ženy z chudinských čtvrtí. - Zákonodárci a sdělovací prostředky nás nechtějí slyšet a pokud bychom v našich čtvrtích (villas) neměli kněze, kteří za nás pozvedají hlas, byly bychom ještě osamělejší. Naše dospívající dcery – pokračují dále – vyrůstají s představou, že nemají právo mít děti, protože jsou chudé,“ formulují argentinské „mujeres de las villas“ nelítostnou pravdu, jež papeže Františka přiměla v napsání vlastnoruční odpovědi.

Na příští sobotu 28. listopadu jsou v Argentině ohlášeny manifestace proti návrhu potratového zákona. Protestní akce podpořili místní biskupové, kteří opakovaně zdůrazňují význam péče o život od početí. 20. listopadu Komise argentinské biskupské konference pro život, laiky a rodinu (Cevilaf) kritizovala diskutovaný návrh zákona ve zvláštní nótě, kde zdrazňuje že poprvé v dějinách argentinské demokracie může být schválena norma, která uzákoňuje smrt jednoho člověka pro záchranu jiného. „Pouze zachráníme-li oba životy, můžeme se zachránit všichni, píší argentinští biskupové a povzbuzují věřící k účasti na sobotních manifestacích, protože jsou – jak dodávají - „veřejným vyjádřením ve prospěch lidského práva na život, které má každý člověk a které je zaručováno ústavou.“

Zdroj: Vatican News

Autor článku:
TS ČBK

Související články

Další aktuality

Papežský telegram Bidenovi: Usilujte o autentickou spravedlnost a svobodu

Papež František napsal zvláštní poselství u příležitosti dnešního nástupu 46. prezidenta USA do úřadu. Ctihodný Joseph R. Biden, prezident Spojených států amerických, Bílý dům, Washington DC, stojí v hlavičce textu, který citujeme v plném znění.
20.01.2021

125. plenární zasedání ČBK proběhlo opět částečně online

Biskupové Čech, Moravy a Slezska jednali v rámci 125. plenárního zasedání 19. - 20. ledna 2021 v Praze na Arcibiskupství pražském. Z důvodu protipandemických opatření ze strany Vlády ČR se část biskupů setkala osobně a část se připojila na jednání formou online konference stejně jako na podzimním jednání loni. Hlavním tématem tohoto plenárního zasedání byly ekonomické záležitosti, jejichž schválení bylo nezbytné pro další chod církevních institucí v roce 2021.
20.01.2021

Papež František: Jednota je dar, o nějž je třeba prosit modlitbou

Dopoledne pronesl Petrův nástupce v přímém přenosu z knihovny Apoštolského paláce pravidelnou katechezi. Jako každý rok zaměřil papež pozornost na probíhající Týden modliteb za jednotu křesťanů (18. - 25. ledna), což dobře zapadlo do cyklu, ve kterém již od 6. května loňského roku pojednává o modlitbě. Ve své katechezi připomněl, že jednoty je dosaženo pouze s Boží milostí, a ne naší vlastní silou vůle.
20.01.2021

Akční plán Strategie regionálního rozvoje ČR 21+ schválila Vláda ČR

Vláda ČR na svém zasedání 11. ledna 2021 schválila Akční plán Strategie regionálního rozvoje ČR 2021+ pro roky 2021 a 2022, na jehož tvorbě se podíleli i zástupci České biskupské konference.
20.01.2021

Katolický týdeník: Sociální izolace drtí vztahy

Za poslední rok jsme to slyšeli bezpočtukrát: buďte doma, s nikým se nepotkávejte. Zvláště jste-li vyššího věku, nemocní nebo s někým takovým žijete.
20.01.2021