banner sekce
Sekce

Školství

Studenti v první linii

Zvládají svou běžnou on-line výuku a vedle ní ještě převlečeni do ochranných oděvů pomáhají zajišťovat chod nemocnic, léčeben a domovů pro seniory a zdravotně postižené. A také dobrovolnicky asistují při doučování žáků, kterým chybí přenosová technika pro domácí vzdělávání nebo nemají potřebné rodinné zázemí.
Publikováno: 27. 11. 2020 13:15

V polovině října jsme na sociálních sítích informovali o studentech a učitelích SOŠ sociální a zdravotnické – Evangelické akademie v Náchodě. Ti tehdy namísto pohodlné distanční výuky a prodloužených podzimních prázdnin zvolili dobrovolný nástup do pomyslné první linie. Vyslyšeli nouzové volání ze strany tamější oblastní nemocnice a rozhodli se vypomoci na všech pracovištích, včetně těch covidových.

Po měsíci náročné práce se ukazuje, že také díky jejich službě se podařilo překlenout kritické období, kdy se kvůli nákaze nedostávalo personálu. A to nejen v nemocnici, ale i v domovech pro seniory nebo léčebnách pro dlouhodobě nemocné pacienty.

Podobně postupovali i studenti z Evangelické akademie v Brně a v Praze (EA). I oni oblékli ochranné oděvy, aby svůj volný čas věnovali péči o lidi v nemocnicích a dalších zdravotnických a sociálních zařízeních. Někteří byli povoláni v rámci krizového řízení povinně, více než 70 % jich ale nastoupilo dobrovolně. A to i o víkendech. Někteří k tomu využili prodloužené podzimní prázdniny.

„Navázali jsme spolupráci s Magistrátem hlavního města Prahy, který nám zasílá kontakty na organizace, kde urgentně potřebují pomoc. Ač naši studenti pracují ve velmi ztížených podmínkách, celý den v ochranných pomůckách, je z jejich zpráv cítit odhodlání a radost z pomoci,“ popisuje ředitel EA v Praze Tomáš Biňovec.

Péče o nemocné, osobní asistence, sanitární úkony, doučování a hlídání dětí se zvláštními potřebami, výpomoc v azylových domech… to vše patřilo a i dnes denně patří k pracovní náplni studentů EA. Za pozornost přitom stojí, že zvládají nasazení v péči o covid-pozitivní pacienty ve dvanáctihodinových směnách spolu s celou on-line výukou.

Nejhorší situace je nyní na Brněnsku. „Jsem velmi hrdá, že nikdo z našich povolaných studentů neodmítl tuto službu. Jsou v první linii a jedou naplno. Vedle práce v nemocnicích zároveň plní své běžné školní povinnosti, včetně přípravy třeba na maturitu nebo závěrečné absolventské zkoušky,“ upozorňuje brněnská školní kaplanka Marta Židková, která je se studenty v úzkém kontaktu a je jim nablízku.

Školy Evangelické akademie, jejichž zřizovatelem je ČCE, v příštím roce oslaví 30 let své existence. Navazují na skvělou tradici bratrského a evangelického školství, v němž se spojují důrazy na kvalitní vzdělávání, žitou praxi a odpovědný přístup ke světu, v němž žijeme v duchu humanistických a křesťanských hodnot.

Autor článku:
Mgr. Marta Vacušková

Další aktuality

Vyhlášení výběrového řízení na funkci ředitelky nebo ředitele Bratrské školy

Synodní rada Českobratrské církve evangelické vyhlašuje výběrové řízení na funkci ředitelky nebo ředitele Bratrské školy – církevní základní školy, Rajská 300, 170 00 Praha 7. Přihlášky k výběrovému řízení obsahující profesní životopis a motivační dopis zájemci doručí nejpozději do 5. února 2021 (rozhoduje datum podání) na adresu: Ústřední církevní kancelář ČCE k rukám Mgr. Heleny Wernischové Jungmannova 22/9 P. O. BOX 466 111 21 Praha 1 Obálku označte „VŘ – Bratrská škola“.
29.12.2020

Požehnané Vánoce 2020

Ať váš život prozáří radost z Kristova narození a nový rok 2021 nechť je naplněn Božím požehnáním, pokojem, láskou a nadějí. Za Sekci církevního školství ČBK přejí Mons. Tomáš Holub, biskup plzeňský; Mgr. Martin Čech a Mgr. Marta Vacušková
20.12.2020

Studenti v první linii

Zvládají svou běžnou on-line výuku a vedle ní ještě převlečeni do ochranných oděvů pomáhají zajišťovat chod nemocnic, léčeben a domovů pro seniory a zdravotně postižené. A také dobrovolnicky asistují při doučování žáků, kterým chybí přenosová technika pro domácí vzdělávání nebo nemají potřebné rodinné zázemí.
27.11.2020

Konference církevních škol a školských zařízení 2020 online

Alespoň virtuálně se letos můžeme potkat na Konferenci církevních škol a školských zařízení ve středu 25.11. 2020 - viz přiložený program.
31.10.2020

Střední pedagogická škola a SZŠ SV. ANEŽKY ČESKÉ v Odrách pomáhá

Studenti Střední pedagogické školy a SZŠ SV. ANEŽKY ČESKÉ v Odrách se od prvních dnů zapojili do okamžité pomoci v nemocnici v Novém Jičíně. Pomáhá 14 studentů (v posledním ročníku je jich celkem 25) a 5 studentů i ze třetích ročníků, kteří jsou již plnoletí - a znovu i všechni vyučující (zdravotnice).
30.10.2020