banner sekce
Sekce

Školství

Studenti v první linii

Zvládají svou běžnou on-line výuku a vedle ní ještě převlečeni do ochranných oděvů pomáhají zajišťovat chod nemocnic, léčeben a domovů pro seniory a zdravotně postižené. A také dobrovolnicky asistují při doučování žáků, kterým chybí přenosová technika pro domácí vzdělávání nebo nemají potřebné rodinné zázemí.
Publikováno: 27. 11. 2020 13:15

V polovině října jsme na sociálních sítích informovali o studentech a učitelích SOŠ sociální a zdravotnické – Evangelické akademie v Náchodě. Ti tehdy namísto pohodlné distanční výuky a prodloužených podzimních prázdnin zvolili dobrovolný nástup do pomyslné první linie. Vyslyšeli nouzové volání ze strany tamější oblastní nemocnice a rozhodli se vypomoci na všech pracovištích, včetně těch covidových.

Po měsíci náročné práce se ukazuje, že také díky jejich službě se podařilo překlenout kritické období, kdy se kvůli nákaze nedostávalo personálu. A to nejen v nemocnici, ale i v domovech pro seniory nebo léčebnách pro dlouhodobě nemocné pacienty.

Podobně postupovali i studenti z Evangelické akademie v Brně a v Praze (EA). I oni oblékli ochranné oděvy, aby svůj volný čas věnovali péči o lidi v nemocnicích a dalších zdravotnických a sociálních zařízeních. Někteří byli povoláni v rámci krizového řízení povinně, více než 70 % jich ale nastoupilo dobrovolně. A to i o víkendech. Někteří k tomu využili prodloužené podzimní prázdniny.

„Navázali jsme spolupráci s Magistrátem hlavního města Prahy, který nám zasílá kontakty na organizace, kde urgentně potřebují pomoc. Ač naši studenti pracují ve velmi ztížených podmínkách, celý den v ochranných pomůckách, je z jejich zpráv cítit odhodlání a radost z pomoci,“ popisuje ředitel EA v Praze Tomáš Biňovec.

Péče o nemocné, osobní asistence, sanitární úkony, doučování a hlídání dětí se zvláštními potřebami, výpomoc v azylových domech… to vše patřilo a i dnes denně patří k pracovní náplni studentů EA. Za pozornost přitom stojí, že zvládají nasazení v péči o covid-pozitivní pacienty ve dvanáctihodinových směnách spolu s celou on-line výukou.

Nejhorší situace je nyní na Brněnsku. „Jsem velmi hrdá, že nikdo z našich povolaných studentů neodmítl tuto službu. Jsou v první linii a jedou naplno. Vedle práce v nemocnicích zároveň plní své běžné školní povinnosti, včetně přípravy třeba na maturitu nebo závěrečné absolventské zkoušky,“ upozorňuje brněnská školní kaplanka Marta Židková, která je se studenty v úzkém kontaktu a je jim nablízku.

Školy Evangelické akademie, jejichž zřizovatelem je ČCE, v příštím roce oslaví 30 let své existence. Navazují na skvělou tradici bratrského a evangelického školství, v němž se spojují důrazy na kvalitní vzdělávání, žitou praxi a odpovědný přístup ke světu, v němž žijeme v duchu humanistických a křesťanských hodnot.

Autor článku:
Mgr. Marta Vacušková

Další aktuality

Setkání s novináři k výzkumu církevních škol v době Covidu

Jak se církevní školy vypořádaly s víc než rok trvající distanční výukou? To zjišťovali sociologové z České biskupské konference v rozsáhlém výzkumu na přelomu dubna a května tohoto roku. Do výzkumu se zapojily katolické školy v České republice i většina církevních nekatolických škol. Mezi hlavní zjištění patří, že prioritou církevních škol bylo udržet kontakt s žáky i rodiči.
08.06.2021

Mazance do Motola

Zaměstnanci Církevní mateřské školy Srdíčko se v době uzavření mateřské školy věnovali nejen distančnímu vzdělávání a podpoře dětí a rodičů, kteří museli zůstat doma. V rámci doby postní také finančně přispěli na materiál a společně upekli 340 mazanců, které ve středu 31. 3. 2021 předali COVID jednotce ARO ve Fakultní nemocnici Motol a v Očkovacím centru Nemocnice na Homolce.
05.04.2021

Biskup Tomáš Holub děkuje učitelům za jejich práci během pandemie

Přinášíme pozdrav a poděkování plzeňského biskupa Tomáše Holuba, předsedy Komise pro katolickou výchovu ČBK, který zasílá všem pedagogům a dalším zaměstnancům církevních škol a školských zařízení za všechnu práci během pandemie Covid-19.
30.03.2021

Požehnané Velikonoce 2021

Požehnané prožití Velikonoc 2021, mnoho radosti z vítězství Ježíše Krista, mnoho pokoje, jistoty a naděje do dalších dnů za Sekci církevního školství ČBK přejí Mons. Tomáš Holub Mgr. Martin Čech Mgr. Marta Vacušková
30.03.2021

Dík za nezištnou a obětavou službu potřebným

U příležitosti roku sv. Josefa jako dík za nezištnou a obětavou službu potřebným věnují všem zdravotníkům studenti a pedagogové hudební výchovy Střední pedagogické školy a Střední zdravotnické školy svaté Anežky České v Odrách píseň JOZÍFEK. Odkaz na ni naleznete níže. Jde vlastně o modlitbu ke svatému Josefovi z dílny pana sbormistra Josefa Zajíčka a studentů školy. Jedná se o autorské dílo pana Zajíčka, současně je to dílo studentů v době distančního studia, vytvořené na dálku jako unikátní koláž domácích nahrávek a věnovaná všem, kteří pomáhají.
17.03.2021