Papež František: Advent neustále odkazuje k naději

Svatý otec po liturgii první neděle adventní, kterou sloužil v bazilice svatého Petra spolu s nově jmenovanými kardinály, pronesl k věřícím tradiční promluvu předcházející modlitbě Anděl Páně. Ve své promluvě připomněl, že začínající adventní doba je časem očekávání a doufání, časem očekávání a naděje.
Publikováno: 29. 11. 2020 18:45

Foto: Vatican News

V promluvě papež František připomněl, že dnešním dnem začíná nový liturgický rok, kterým církev „udává rytmus běhu času slavením hlavních událostí Ježíšova života a dějin spásy,“ a „takto, jako Matka, osvěcuje naši existenciální pouť, podporuje nás v každodenních starostech a usměrňuje k definitivnímu setkání s Kristem.Dnešním dnem začíná advent, který je časem očekávání a doufání – očekávání a naděje.

Svatý otec zdůraznil, že je třeba čekat „až přijde Pán“ (1 Kor 1,7). Máme soustředit svou pozornost na setkání s Ježíšem, máme s Ním přebývat ustavičně.

„Pán však přichází každý den, abychom s Jeho milostí mohli prokazovat dobro v životě svém i těch druhých. Náš Bůh je Bohem-který-přichází. Nezapomeňme, že Bůh je Bohem, který přichází ustavičně. On naše očekávání nezklame! Pán nikdy nezklame. Možná nás nechá čekat chvíli ve tmě, aby dal uzrát naší naději, ale nikdy nezklame. Pán stále přichází, je vždycky s námi. Někdy se nedá vidět, ale vždycky přichází." Ježíš klepe na naše dveře každý den a my bychom měli bdít a sledovat, co „cítíme v srdci, když Pán klepe.“

Papež dále odkázal na slova žalmisty „Naše duše vyhlíží Hospodina, on sám je naše pomoc a štít. V něm se raduje naše srdce“ (Žl 32, 20-21), která nám ukazují správnou reakci na současnou „situaci, poznamenanou pandemií, která v nás budí starosti, obavy a malomyslnost.“„Důvěřivé čekání na Pána skýtá oporu a odvahu v temných chvílích života. A z čeho se rodí tato odvaha a sázka na důvěru? Rodí se z naděje. A naděje neklame, je ctností, která nás vede vpřed, vstříc setkání s Pánem.

V závěru promluvy papež opět připomenul roli naděje v adventním čase: „Advent odkazuje neustále k naději: připomíná nám, že Bůh je přítomen v dějinách, které vede k jejich cíli a plnosti, jímž je Pán Ježíš Kristus…Bůh není vzdálený, je vždy s námi a často klepe na dveře našeho srdce. Bůh putuje po našem boku, aby nás podpíral. Pán nás nikdy neopouští, provází nás v našich životních peripetiích, aby nám pomáhal objevit smysl této pouti, význam všednosti a naplňoval nás odvahou ve zkouškách a bolestech. Uprostřed životních bouří nám Bůh stále podává ruku a vysvobozuje nás z ohrožení.

Promluva byla zakončena prosbou k Panně Marii, aby provázela naše kroky v novém liturgickém roce a pomáhala nám „uskutečňovat poslání Ježíšových učedníků“, kterým je „podávat důvody naší naděje“ (srov. 1 Petr 3,15).

Celý text papežovy promluvy naleznete zde.

Zcela na závěr po společné modlitbě Anděl Páně a požehnání papež jako obvykle věnoval aktuálnímu dění ve světě:

„Rád bych opět vyslovil blízkost obyvatelstvu Střední Ameriky, zasaženému silnými uragány, zejména na ostrovech San Andrés, Providencia a Santa Catalina, jakož i na tichomořském pobřeží severní Kolumbie. Modlím se za všechny země, které strádají těmito kalamitami.

Srdečně zdravím vás, věřící z Říma i poutníky z různých zemí, zejména ty, kteří – bohužel ve značně omezeném počtu – přijeli u příležitosti včerejšího jmenování nových kardinálů. Modleme se za těchto třináct nových členů kardinálského kolegia.

Ještě jednou vám všem přeji hezkou neděli a požehnaný advent. Snažme se vytěžit dobro také z této obtížné situace, kterou ukládá pandemie: větší střídmost, diskrétní a ohleduplná pozornost vůči sousedům, kteří se mohli ocitnout v nouzi, a potom je velmi důležitá chvíle pro jednoduchou modlitbu v rodině. A nezapomeňte se modlit za mne. Dobrou chuť k obědu a na shledanou.“ 
Rozloučil se papež František s věřícími na Svatopetrském náměstí.

Zdroj: Radio Vaticana

Autor článku:
TS ČBK

Související články

Další aktuality

Papežský telegram Bidenovi: Usilujte o autentickou spravedlnost a svobodu

Papež František napsal zvláštní poselství u příležitosti dnešního nástupu 46. prezidenta USA do úřadu. Ctihodný Joseph R. Biden, prezident Spojených států amerických, Bílý dům, Washington DC, stojí v hlavičce textu, který citujeme v plném znění.
20.01.2021

125. plenární zasedání ČBK proběhlo opět částečně online

Biskupové Čech, Moravy a Slezska jednali v rámci 125. plenárního zasedání 19. - 20. ledna 2021 v Praze na Arcibiskupství pražském. Z důvodu protipandemických opatření ze strany Vlády ČR se část biskupů setkala osobně a část se připojila na jednání formou online konference stejně jako na podzimním jednání loni. Hlavním tématem tohoto plenárního zasedání byly ekonomické záležitosti, jejichž schválení bylo nezbytné pro další chod církevních institucí v roce 2021.
20.01.2021

Papež František: Jednota je dar, o nějž je třeba prosit modlitbou

Dopoledne pronesl Petrův nástupce v přímém přenosu z knihovny Apoštolského paláce pravidelnou katechezi. Jako každý rok zaměřil papež pozornost na probíhající Týden modliteb za jednotu křesťanů (18. - 25. ledna), což dobře zapadlo do cyklu, ve kterém již od 6. května loňského roku pojednává o modlitbě. Ve své katechezi připomněl, že jednoty je dosaženo pouze s Boží milostí, a ne naší vlastní silou vůle.
20.01.2021

Akční plán Strategie regionálního rozvoje ČR 21+ schválila Vláda ČR

Vláda ČR na svém zasedání 11. ledna 2021 schválila Akční plán Strategie regionálního rozvoje ČR 2021+ pro roky 2021 a 2022, na jehož tvorbě se podíleli i zástupci České biskupské konference.
20.01.2021

Katolický týdeník: Sociální izolace drtí vztahy

Za poslední rok jsme to slyšeli bezpočtukrát: buďte doma, s nikým se nepotkávejte. Zvláště jste-li vyššího věku, nemocní nebo s někým takovým žijete.
20.01.2021